Lopend project

ElaadNL Outlooks

Hoe ontwikkelt de markt zich in de komende jaren?

Periodiek publiceert ElaadNL een Outlook over een bepaald onderwerp gerelateerd aan EV en Smart Charging. Deze outlooks ontstaan door data-analyse, interviews en vergelijkend onderzoek. 

Outlook Bouw - Update 2024

Elektrisch bouwen groeit naar verwachting sneller dan eerder gedacht. Dat geeft uitdagingen om elektrisch bouwmaterieel van stroom te voorzien in tijden van netcongestie. Dit is de belangrijkste conclusie uit de nieuwste Elaad Outlook die op 4 juli is gepubliceerd. In de Outlook staan verschillende groeiscenario’s van elektrische mobiele werktuigen. Ook introduceert ElaadNL de ‘Ladder van laden voor elektrisch bouwen’. Hierin staan verschillende laadoplossingen gerangschikt op wenselijkheid vanuit het maatschappelijke belang.

Lees verder

Elektrisch rijden voor iedereen

Data-onderzoekers van ElaadNL hebben een update gemaakt van de Elaad Outlook Personenauto’s uit 2021. De onderzoekers verwachten tot aan 2030 beperkte groei van het aantal elektrische auto’s. Het aandeel elektrische auto’s groeit echter na 2030 flink door, zelfs nog iets sneller dan eerder gedacht. Naast de nieuwste prognoses (tot 2050) voor de groei van elektrische auto’s is er ook aandacht voor de verwachte benodigde laadinfrastructuur en stroomvraag in Nederland.

Lees verder

Regulier en netbewust laden

Data-onderzoekers van ElaadNL hebben laadprofielen opgesteld die inzicht geven op welke wijze het stroomnet belast wordt door het laden van elektrische auto’s in 2030. Ze hebben ook gekeken hoe de belasting verandert door het toepassen van slim laden. Slim laden zorgt voor een potentiële piekreductie van ten minste 44% bij thuisladen en 28% bij publiek laden.

Lees verder

Stroomvraag op bedrijven- terreinen voor opladen elektrische voertuigen gaat fors toenemen

Bedrijventerreinen worden hotspots voor het opladen van elektrische voertuigen. Naast personenauto’s worden ook steeds meer bestelauto’s en trucks elektrisch nu ook transport en logistiek gaan elektrificeren. Het opladen van deze voertuigen zal grotendeels op bedrijventerreinen plaatsvinden. Door de geografische concentratie van het laden op hoge vermogens zal het onderliggende stroomnet hierop voorbereid moeten worden. Dat concluderen onderzoekers van ElaadNL in hun nieuwste Outlook.

Lees verder

EV in stroomversnelling?

Wat zijn de verwachtingen rondom de elektrische auto? In de afgelopen jaren is het aantal EV’s sterk gegroeid, maar wanneer komt die groei nu in een stroomversnelling? En wat betekent dat voor de laadinfrastructuur en ons energienetwerk?

Lees de Outlook

Snelle elektrificatie van bouwmaterieel verwacht

12 februari 2021

Kraanwagens en graafmachines, overslagmachines en betontrucks draaien nu nog vaak op diesel maar zullen de komende jaren steeds vaker elektrisch worden aangedreven. Elektrificatie van mobiel bouwmaterieel biedt grote voordelen zoals minder stikstofuitstoot. Voor succesvolle elektrificatie is wel een goede planning nodig die ervoor zorgt dat tijdig voldoende stroom beschikbaar is op bouwlocaties. Dat concluderen onderzoekers van ElaadNL in hun nieuwste Outlook ‘Elektrisch bouwen’ waarin zij de toekomst van elektrisch bouwmaterieel en de bijpassende laadvoorzieningen op bouwplaatsen verkennen. 

Lees verder

Onderzoek naar opkomst elektrische binnenvaart: veelbelovend maar nog niet op koers

12 november 2020

De elektrificatie van containervervoer in de binnenvaart biedt grote kansen voor Nederland, maar is nog nauwelijks op gang gekomen en krijgt de komende jaren ook nog weinig vaart. Dit is de verwachting van de onderzoekers van ElaadNL in hun nieuwste Outlook ‘Tegen de stroom in varen’. De sector zit daarmee ondanks verwachte technologische ontwikkelingen, zelfs in het meest gunstige scenario van ElaadNL, nog niet op koers om haar klimaatdoelen te halen.  

Lees verder

Groeiend aantal elektrische trucks laadt op hoge vermogens en vraagt om nieuwe laadinfrastructuur

27 juli 2020

Onderzoekers van kennis- en innovatiecentrum ElaadNL verwachten vanaf 2025 een forse groei van het aantal elektrische trucks in de nationale en internationale logistiek. Omdat deze e-trucks op zeer hoge vermogens zullen laden, moet een nieuw laadnetwerk aangelegd worden o.a. langs Europese transportcorridors

Lees verder

Elektrische bestelvoertuigen gaan inhaalslag maken

1 mei 2020

Nu de elektrische personenauto’s de Nederlandse wegen veroveren, komt de vraag vaker op: waar blijven de elektrische bestelvoertuigen? Onderzoekers van kennis- en innovatiecentrum ElaadNL komen in hun deze week gepresenteerde Outlook “Elektrisch op bestelling” in drie scenario’s tot de voorspelling dat e-bestelwagens een inhaalslag gaan maken. In deze analyse keken zij ook naar de impact van een (snel) groeiend aantal elektrische bestelvoertuigen op de benodigde infrastructuur.

Lees verder

Elektrische revolutie in de stadslogistiek

13 november 2019

Onderzoekers van kennis- en innovatiecentrum ElaadNL verwachten dat in 2030 meer dan de helft van alle vrachtwagens in de stadslogistiek elektrisch zal zijn. Door de opkomst van zero-emissie zones in gemeenten en de daling van de batterijprijzen wordt de elektrische vrachtwagen interessant voor onder andere retaildistributie. Deze factoren zullen een versnellend effect hebben op de transitie naar elektrische mobiliteit. Volgens ElaadNL is het dan ook goed om nu na te denken over de laadinfrastructuur op locaties zoals bij distributiecentra waar de e-trucks zullen gaan laden. Met de ElaadNL Outlook ‘Volgeladen naar zero-emissie stadslogistiek’ brengt zij de laadbehoefte en -mogelijkheden voor e-trucks in de stadslogistiek van de toekomst in beeld.

Lees verder

Grote regionale verschillen in groei elektrische auto’s en laadpalen

8 oktober 2019

ElaadNL verwacht tot 2035 een snelle groei van het aantal elektrische auto’s en laadinfrastructuur. Het kennis- en innovatiecentrum houdt rekening met een vertienvoudiging van het aantal elektrische auto’s in 2035. Opvallend zijn de grote lokale verschillen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat vandaag is gepubliceerd.

Lees verder

Verwachting ElaadNL: driekwart van de bussen elektrisch in 2025

15 augustus 2019

De groei van elektrische bussen in het openbaar vervoer gaat in een veel hogere versnelling dan die van elektrische personenauto’s. Op dit moment is bijna 10 procent van de OV-bussen in ons land elektrisch. Vanaf 2025 mogen busmaatschappijen alleen nog maar zero emissie bussen aanschaffen. Dan zijn naar verwachting al 75 procent van alle bussen elektrisch. Onderzoekers van kennis- en innovatiecentrum ElaadNL zetten de trends en verwachtingen op een rijtje in hun nieuwste Outlook over de laadvraag elektrische OV-bussen.

Lees verder

Forse groei snellaadstations verwacht

14 Maart 2019

Markt voor snel opladen trekt opvallende aanbieders, van klassieke tankstations tot supermarkten

Onderzoekers van ElaadNL verwachten de komende jaren een flinke groei van het aantal snellaadpunten voor elektrische auto’s. Op dit moment zijn er in Nederland ongeveer 200 locaties waar EV-rijders terecht kunnen bij 1.000 snellaadpunten. Uit het onderzoek blijkt dat dit aantal tussen nu en 2025 minimaal meer dan verdubbelt, maar dat we zelfs rekening moeten houden met een verachtvoudiging van het aantal snelladers. Daarnaast zijn er steeds meer (nieuwe) aanbieders actief die allemaal een verschillende insteek hebben. Van McDonalds tot aan de ouderwetse pompstations; iedereen zoekt zijn weg in deze groeiende nieuwe markt.

Lees verder