Gedragsonderzoek

Welke rol speelt menselijk gedrag bij slim laden?

Naast onderzoek naar en ontwikkeling van de technische en organisatorische aspecten van slim laden, is het belangrijk om te kijken naar de menselijke kant ervan. Immers, de acceptatie en adoptie van slim laden door EV-rijders is cruciaal voor het succes. ElaadNL voert gedragsonderzoek uit binnen verschillende projecten.

Slim opladen

We zijn gewend dat elektriciteit altijd volledig beschikbaar is. Je doet de stekker in het stopcontact en de elektriciteit begint te stromen. We laden onze telefoon op totdat deze ‘100%’ aangeeft. Echter, in de nabije toekomst, wanneer we elektrische auto’s in grote aantallen en tegelijkertijd opladen, zal dit veranderen. We zullen de auto op de laadpaal aansluiten, maar de auto zal pas op het optimale moment beginnen met opladen. Bijvoorbeeld: in een tijd met overcapaciteit aan energie door lokaal opgewekte duurzame energie, gecombineerd met een lage vraag naar energie van huishoudens en een lagere energieprijs. Elektrische auto’s kunnen dan nog sneller en voordeliger laden. Het is ons doel om technologie het meeste werk te laten doen. Dit zorgt ervoor dat de accu van de auto voldoende is opgeladen tegen de tijd dat de berijder wil vertrekken.

De rol van de EV-rijder

Steeds meer mensen rijden elektrisch en laden hun auto op de eigen oprit, bij openbare laadpalen in de straat, op het werk of bij snelladers die inmiddels in heel Nederland te vinden zijn. Hoe ervaren EV-rijders deze nieuwe manier van slim laden? En hoe maximaliseren we de participatie? Hoe kunnen we slim laden zo gebruiksvriendelijk mogelijk ontwikkelen? Deze vragen moeten beantwoord worden om slim laden succesvol te maken. Met betrouwbare informatie van EV-rijders kan richting worden gegeven aan mogelijke oplossingen en beleid. Daarnaast biedt gedragsonderzoek inzicht in de kennis van, ervaring met en mening van EV-rijders over slim laden. De EV-rijder speelt hier een centrale rol en het is belangrijk dat de stem van de gebruiker gehoord wordt.

Thema’s binnen Gedragsonderzoek

ElaadNL onderzoekt onder andere de volgende onderwerpen:

  • Wat motiveert mensen om hun auto slim op te laden? Welke barrières voor slim laden ervaren mensen? Wanneer we meer inzicht hebben in deze factoren, kan het worden gebruikt en overwogen bij de ontwikkeling van slimme laadtechnieken en -oplossingen.
  • Met welke prikkels of beloningen kunnen mensen gestimuleerd worden om slim te laden? Op dit moment richten de meeste slimme laadpiloten zich op financiële stimulering. Is dit de enige manier om mensen te stimuleren, of zijn andere manieren om te belonen of te stimuleren effectiever?
  • Hoe belangrijk is gebruikersgemak en controle voor EV-rijders? Het is belangrijk om te weten of mensen bereid zijn een actieve rol te spelen of dat ze willen dat slim laden zoveel mogelijk automatisch geregeld wordt.
  • Welke doelgroepen kunnen we onderscheiden? Niet alle EV-rijders zullen dezelfde houding hebben ten opzichte van slim opladen en aangepaste benaderingen kunnen nodig zijn.

Projecten op het gebied van Gedragsonderzoek

ElaadNL doet al gedragsonderzoek binnen verschillende slimme laadprojecten. Gebruikte methoden zijn grootschalige vragenlijsten, diepte-interviews, simulaties en observatie.

Nationaal Laadonderzoek

In het Nationaal Laadonderzoek doen we onderzoek naar de meningen en ervaringen over (slim) laden van zo’n 1800 bestuurders van elektrische voertuigen. Zo krijgen we inzicht in welke mate EV-rijders bekend zijn met slim laden, hoe zij slim laden ervaren en wat hun wensen en behoeften zijn binnen de ontwikkeling van slim laden. Dit onderzoek herhalen we jaarlijks.

Slim laden achter de meter

In het onderzoek ‘Slim laden achter de meter’ onderzochten we samen met onze partners hoe mensen netwerkbesturing in hun eigen huis ervaren en hoe mensen met een ‘overruleknop’ op volle snelheid laden. Met slimme sturing laadt de auto bijvoorbeeld sneller als er veel aanbod van zonne-energie is en minder tijdens de piekuren voor huishoudens. Deelnemers hebben altijd de mogelijkheid om de flexibiliteit stop te zetten en regulier te laden. Naast een analyse van het daadwerkelijke laadgedrag, zijn de onderzoekers van ‘Slim laden achter de meter’ ook in gesprek gegaan met deelnemers om nauwkeuriger in te zoomen op beweegredenen en gemaakte keuzes.

Sneller laden buiten spitsuren

Binnen de aanbesteding voor laadpalen in Overijssel en Gelderland onderzoeken we hoe mensen sneller laden buiten de spitsuren en langzamer binnen deze piekuren ervaren. Daarnaast testen we in deze pilot verschillende stimulatiemaatregelen. Deze praktijkproef naar Slim Laden is uniek in omvang en bijzonder met zoveel partijen die daaraan meewerken. Dit onderzoek draagt zo bij aan de energietransitie, schone lucht en minder CO2 uitstoot.

We onderzoeken samen met autorijders hoe dit in de praktijk werkt. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lokaal opgewekte duurzame energie door samenwerking met lokale energie coöperaties.

 

Door onze auto’s slim op te laden maken we optimaal gebruik van duurzame energie en het elektriciteitsnet. Bovendien laden we onze auto’s snel en betaalbaar op. Om dit alles te bereiken is gedragsonderzoek cruciaal en de reden dat ElaadNL hier onderzoek naar doet.