1 mei 2020

Elektrische bestelvoertuigen gaan inhaalslag maken

Energienetwerk voorbereiden op stevige stroomafnemers

Nu de elektrische personenauto’s de Nederlandse wegen veroveren, komt de vraag vaker op: waar blijven de elektrische bestelvoertuigen? Onderzoekers van kennis- en innovatiecentrum ElaadNL komen in hun deze week gepresenteerde Outlook “Elektrisch op bestelling” in drie scenario’s tot de voorspelling dat e-bestelwagens een inhaalslag gaan maken. In deze analyse keken zij ook naar de impact van een (snel) groeiend aantal elektrische bestelvoertuigen op de benodigde infrastructuur.

Download de ElaadNL Outlook ‘Elektrisch op bestelling’ (pdf)

Op dit moment rijden in Nederland 940.000 bestelvoertuigen rond. Hiervan zijn er bijna 5.000 elektrisch (0,5%). Dit loopt achter bij de 116.000 (1,4%) volledig elektrische personenauto’s in Nederland. Volgens de analyses in de nieuwe ElaadNL Outlook zal het aantal elektrische bestelvoertuigen de komende paar jaar nog relatief langzaam groeien, maar zal het aantal vanaf 2024 sneller gaan stijgen. In het midden scenario zal in 2025 het aantal al stijgen tot meer dan 60.000, in 2030 tot meer dan 260.000. In het hoogste scenario zijn die aantallen respectievelijk meer dan 100.000 en meer dan 360.000. Voor netbeheerders zijn deze scenario’s van belang om in te schatten hoeveel er in de toekomst geladen gaat worden op het energienet en hoe dat met slim laden in goede banen kan worden geleid.

ZE-zones en actieradius

Vanaf 2025 zijn brandstofauto’s en -bestelbussen niet meer welkom in een groot deel van de binnensteden in Nederland. Dit zullen zogenoemde Zero-Emissie (ZE) zones worden. Voor veel bedrijven die actief zijn binnen deze zones die afhankelijk zijn van bestelbussen, zoals bouwvakkers en pakketdiensten zal deze beleidswijziging direct van invloed zijn.
Tot die tijd constateren de onderzoekers echter ook een technologische vooruitgang. De actieradius en oplaadvermogens van elektrische bestelvoertuigen van de afgelopen jaren was slechts voldoende voor een klein deel van de markt. De eigenschappen van de elektrische bestelvoertuigen die de komende jaren op de markt komen zijn echter zo veel beter dat het overgrote deel van de afnemers hun dieselbussen voor elektrische bussen in zullen ruilen. 

Meer kilometers, hoger verbruik

De bouw en handel zijn twee segmenten die samen meer dan de helft van de bestelvoertuigen bevatten. Sommige segmenten hebben specifieke kenmerken en laadbehoeften. Bijvoorbeeld in de bouw worden voertuigen vaak mee naar huis genomen en moeten sommige voertuigen met een aanhanger kunnen rijden. De voertuigen zullen deels bij bedrijven en deels in woonwijken (publieke laadpaal of bij mensen op de oprit) gaan laden. Voor het laden in woonwijken is te zien dat in stedelijke gebieden vooral publieke laadpunten benodigd zijn. Dit komt doordat mensen daar vaak geen ruimte hebben om op privéterrein te laden. In gebieden waar verhoudingsgewijs meer eigen opritten zijn, zien we dat er meer thuis geladen kan worden en er minder publieke laadpunten benodigd zijn voor elektrische bestelvoertuigen. Het laadvermogen en laadprofiel van de voertuigen is vergelijkbaar met personenauto’s, maar bestelvoertuigen maken meer kilometers en hebben een hoger verbruik per kilometer. Daardoor is de verwachting dat ze iedere avond een laadpaal nodig hebben (op werk of thuis).

Smart Charging om te anticiperen op laadvraag

De prognoses van de groei, laadlocaties en benodigde laadvermogens uit de Outlook helpen netbeheerders om te anticiperen op de laadvraag van de elektrische bestelvoertuigen. Zo zijn er voor publieke laadpunten nieuwe aansluitingen nodig. Daarnaast constateren de onderzoekers dat veel huizen nog een 1-fase-aansluiting hebben voor elektriciteitslevering, die minder geschikt is om dagelijks een elektrisch bestelvoertuig met een flinke batterij op te kunnen laden. Zij verwachten dan ook dat veel huiseigenaren de wens zullen krijgen om te verzwaren naar een 3-fase-aansluiting.

Anticiperen op de groeiende laadvraag kan ook door middel van Smart Charging; de techniek om de laadsnelheid van een laadpaal af te stemmen op de beschikbaarheid van (duurzame) energie op het energienet. Zowel bij bedrijven als in woonwijken kan de avondpiek in het laadprofiel van deze voertuigen verschoven worden naar de nacht. Dit zorgt ervoor dat zowel bedrijven als huizen optimaal gebruik kunnen maken van de capaciteit van hun netaansluiting.

Nationale Agenda Laadinfrastructuur

Kennis- en innovatiecentrum ElaadNL onderzoekt en test de mogelijkheden voor Smart Charging: elektrische auto’s betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam opladen. ElaadNL is een initiatief van de gezamenlijke Nederlandse Netbeheerders. ElaadNL is betrokken bij de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Via de NAL krijgen aangewezen regio’s in Nederland de opgave om het aantal verwachte EV en laadpunten in beeld te brengen. ElaadNL draagt bij aan het bieden van dit EV-inzicht, de ElaadNL Outlook is hier een onderdeel van.

Bekijk de vorige ElaadNL Outlooks.