Over ons

ElaadNL is het kennis- en innovatiecentrum op het gebied van slimme laadinfrastructuur in Nederland. Door hun onderlinge betrokkenheid via ElaadNL bereiden de netbeheerders zich voor op een toekomst met elektrisch rijden en duurzaam laden. Het is onze missie om ervoor te zorgen dat iedereen slim kan opladen. We monitoren de EV-laadinfrastructuur en coördineren de verbindingen tussen openbare laadpalen en het elektriciteitsnet.

Volg ons op YouTube

Blijf op de hoogte van ons laatste projecten en innovaties.

Volg ons op YouTube

Innovatie

De opkomst van elektrisch rijden en duurzaam laden is een belangrijke ontwikkeling voor het elektriciteitsnet. ElaadNL krijgt een overzicht van de te nemen maatregelen om het netwerk betrouwbaar en betaalbaar te houden. Er worden innovatieve oplossingen onderzocht die grote voordelen opleveren voor de samenleving. Zo kan door slim laden optimaal gebruik worden gemaakt van het bestaande netwerk en zijn er minder dure aanpassingen aan het elektriciteitsnet nodig. ElaadNL voorziet ook in vrije keuze van leverancier voor de gebruiker. Daarnaast worden innovaties ook op andere manieren ingezet, bijvoorbeeld om de openbare laadpalen compacter, functioneler en goedkoper te maken en in een efficiënter aansluit- en beheerproces.

Samenwerking

ElaadNL is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke Nederlandse netbeheerders die het net van elektriciteit en gas beheren. Door samen te werken met ElaadNL bundelen de netbeheerders kennis en geld om de mogelijkheden voor het slim opladen van elektrische auto’s te onderzoeken.