Power Quality

De kwaliteit van spanning en stroom

Apparaten die zijn aangesloten in het elektriciteitsnet verbruiken niet alleen energie, maar kunnen ook een effect hebben op de spanningskwaliteit of Power Quality. Dit geldt ook voor elektrische voertuigen en DC laders. Een slechte Power Quality kan leiden tot storingen of zelfs schade aan apparatuur en kan de inzetbaarheid van duurzame energie verminderen. Daarom test en onderzoekt ElaadNL deze apparaten en hun effecten zodat alle elektrische voertuigen probleemloos en duurzaam kunnen opladen.

Bij ElaadNL testen we elektrische voertuigen en DC-laders en kijken hierbij naar de eventuele verstoringen die ze veroorzaken. Ook wordt gekeken of de laders immuun zijn tegen verstoringen uit het net die van andere voertuigen afkomstig zijn. Laders worden vaak in verschillende omgevingen aangesloten, denk aan de lader bij je thuis, op het werk, of langs de snelweg. Dit zijn allemaal verschillende netten en deze worden nagebootst om te bepalen of de lader overal goed werkt.

Daarnaast onderzoekt ElaadNL de invloed van het laden van elektrische voertuigen op de Power Quality. Hierbij wordt onderzocht wat de invloed is op het elektriciteitsnet en op andere apparaten. Dit om toe te werken naar limieten voor bepaalde type verstoringen, welke vervolgens gehandhaafd kunnen worden in standaarden.

Meld je direct aan voor een Power Quality test in het Elaad Testlab

Wat is Power Quality?

Power Quality beschrijft de kwaliteit van spanning en stroom, en de interactie daartussen. Vaak wordt de impact van een nieuwe technologie bekeken vanuit het capaciteitsvraagstuk; is er genoeg vermogen en energie beschikbaar? Vaak wordt vergeten te kijken naar het kwaliteitsvraagstuk; kunnen deze nieuwe apparaten wel met elkaar en met het net overweg? Power Quality is een breed begrip en op te delen in verschillende aspecten.

Voor bijna ieder aspect is er een standaard die richtlijnen en limieten weergeeft, maar nog niet voor allemaal! Supraharmonischen zijn bijvoorbeeld verstoringen waar nog geen standaarden voor zijn. Dit zijn verstoringen tussen de 2 en 150 kHz, dit zijn schakelfrequenties die vaak gebruikt worden door omvormers, zoals in elektrische voertuigen.

Bij ElaadNL testen en onderzoeken we ook juist de aspecten die nog niet gestandaardiseerd zijn, om al een beeld te krijgen van de te verwachten impact, om vroegtijdig fabrikanten te adviseren en om toe te werken naar nieuwe of aangepaste standaarden.

Power Quality testen in het ElaadNL Testlab

In het testlab kijken we naar de verschillende aspecten van power quality, op alle verschillende laadniveaus die het voertuig of de DC lader ondersteunt. We sluiten hiervoor het apparaat aan op een schoon, of juist een verstoord net. Qua verstoringen kijken we naar de volgende soorten:

  • Harmonischen: voldoet het apparaat aan de emissielimieten voor frequenties tot de 2 kHz, en is het voertuig hier zelf immuun voor?
  • Supraharmonischen: is het apparaat bron van verstoringen tussen de 2 en 150 kHz?
  • Voltage onbalans: kan het apparaat overweg met reële onbalans in het voltage?
  • Voltage dips/swells: is het apparaat immuun tegen korte, grote, variaties in het spanningsniveau?
  • Onderspanning en overspanning: stopt het apparaat met laden indien het voltage van het net zijn laagste of hoogste limiet bereikt?
  • Reactief vermogen: is de omvormer van het apparaat efficiënt, ook op lagere laadniveaus?

TEPQEV Symposium 11 november 2022

Op 11 november was Elaad de gastheer voor het TEPQEV Symposium 2022. Verschillende sprekers van onder andere de TU Eindhoven, KEMA Labs en Heliox spraken over het onderzoek naar Power Quality.

Download en bekijk de presentaties

Meer weten over Power Quality?

Bekijk onze webinarseries uit 2020 en 2021.

Power Quality Online Event 2020

Power Quality Online Event 2021

Wetenschappelijk onderzoek naar Power Quality

ElaadNL werkt nauw samen met de TU Eindhoven op het gebied van PQ. Bekijk hier de resultaten van afgerond onderzoek.

Bekijk publicaties

Projecten

Elaad is actief in verschillende projecten die naar Power Quality kijken. Hier vind je er meer informatie over.

Partners

Downloads

Thijs van Wijk

Manager Testlab ElaadNL

Geïnteresseerd in een test van je voertuig of laadpaal, neem contact op met Thijs!