3 juni 2022

Stroomvraag op bedrijventerreinen voor opladen elektrische voertuigen gaat fors toenemen

Bedrijventerreinen worden hotspots voor het opladen van elektrische voertuigen. Naast personenauto’s worden ook steeds meer bestelauto’s en trucks elektrisch nu ook transport en logistiek gaan elektrificeren. Het opladen van deze voertuigen zal grotendeels op bedrijventerreinen plaatsvinden. Door de geografische concentratie van het laden op hoge vermogens zal het onderliggende stroomnet hierop voorbereid moeten worden. Dat concluderen onderzoekers van ElaadNL in hun nieuwste Outlook.

De Outlook ‘Bedrijventerreinen in beweging’ brengt de toekomstige laadbehoefte (tot en met 2050) in kaart van elektrische trucks en bestelauto’s op bedrijventerreinen. Nederland beschikt over ongeveer 3.700 bedrijventerreinen. Door de toenemende elektrificatie van de mobiliteitssector worden bedrijventerreinen een belangrijk concentratiepunt van logistiek opladen. Volgens de onderzoekers zal 85% van de elektriciteitsvraag van elektrische trucks en bestelauto’s op bedrijventerreinen moeten worden voldaan.

Meer vermogensvraag op bedrijventerreinen

Omdat niet alleen de mobiliteit elektrisch wordt, moet op bedrijventerreinen ook rekening gehouden worden met andere opkomende vermogensvraag zoals voor warmte en industriële activiteiten. Ook wordt groei verwacht in de lokale opwek bijvoorbeeld door zonnepanelen op daken. Dat vraagt om een integrale aanpak. Het onderliggende stroomnet zal mee moeten groeien.

Complicerende factor daarbij is dat logistieke bedrijven in veel gevallen nog geen concreet beeld hebben van hun toenemende elektriciteitsbehoefte door elektrische voertuigen. Dit beeld is wel nodig om gericht te kunnen investeren. Hiermee wordt een elektriciteitsnet zoveel mogelijk in één keer toekomstbesteding aangepast en kunnen duurzame ambities worden gerealiseerd.

Door vroegtijdige samenwerking tussen logistieke ondernemers, bedrijventerreinen en netbeheerders en het opstellen van een routekaart voor de elektrificatie van de voertuigen, kan het elektriciteitsnet efficiënter worden voorbereid op de transitie naar een volledig emissieloos wagenpark.

Laadgedrag voorspelbaar en goed te spreiden

Met de Outlook geven de onderzoekers een gedetailleerd overzicht van wat bovenstaande ontwikkelingen gaan betekenen voor bedrijventerreinen in de praktijk. Voor het onderzoek richtten de onderzoekers zich onder andere op drie bedrijventerreinen in Nederland met een groot aantal logistieke activiteiten, zoals distributiecentra en transportbedrijven. Een van deze terreinen is De Dubbelen in de Noord-Brabantse gemeente Meierijstad. In de scenario’s die de onderzoekers schetsen voor dit bedrijventerrein is te zien dat het aantal personenauto’s dat overdag gaat laden tussen 2025 en 2035 bijna verviervoudigd. De laadbehoefte in de nacht van zwaardere elektrische voertuigen zoals vrachtwagens en bestelauto’s zal echter dertien keer groter worden in diezelfde periode.

Het onderzoek laat ook zien dat de tijden waarop de voertuigen op een bedrijventerrein gaan laden – het zogenoemde laadgedrag –  grotendeels te voorspellen is. Zo zullen trucks, bestelauto’s en zwaar materieel voornamelijk ’s nachts geladen worden, terwijl overdag met name elektrische auto’s van werknemers op de laadpleinen gebruik zullen maken van de laadinfrastructuur.

De uitkomsten van het onderzoek zijn belangrijk voor de netbeheerders. Hiermee kunnen sneller keuzes gemaakt worden. Zo komt goed in beeld waar en wanneer aanpassing van het stroomnet nodig zal zijn. Het onderzoek toont ook de mogelijkheid voor slim laden. Bij laden in de avond of nacht is bijvoorbeeld de vermogensvraag slim te spreiden. Simulaties hiervan door ElaadNL tonen aan dat daarmee de piekvermogensvraag van zware voertuigen gehalveerd kan worden zonder dat de berijders het merken.

Bij de totstandkoming van de Outlook heeft ElaadNL samengewerkt met de werkgroep Logistiek van de NAL (Nationale Agenda Laadinfrastructuur). Vanuit de NAL werkgroep is onder andere onderzoekscapaciteit beschikbaar gemaakt om samen met CBS een dataset van de standplaatsen van bestelauto’s en trucks als input voor de Outlook op te leveren.

ElaadNL Outlook: Bedrijventerreinen in beweging

Interactieve Storymap

De werkgroep heeft de ElaadNL Outlook resultaten vertaald in een publiek toegankelijke kaart. Deze stelt beleidsmakers, netbeheerders en logistieke bedrijven in staat per bedrijventerrein inzicht te krijgen in het geschatte aantal voertuigen, mate van elektrificatie en additioneel vermogen dat wordt verwacht tot 2050.

Bekijk de Storymap