Human Capital

Op weg naar voldoende menskracht

Een onderdeel van de energietransitie is de overgang van de huidige mobiliteitssector naar een zero emissie mobiliteitssysteem waarin elektrisch aangedreven mobiliteit een cruciale rol speelt. De laadinfrastructuur die hiervoor nodig is, vormt een uitdaging in innovatie en in human capital.

ElaadNL levert bijdrage aan Human Capital Agenda

De komende jaren moeten er duizenden laadpalen bij komen. Dit betekent dat de te realiseren laadpalen per werkdag gaan vertienvoudigen. Dat zet de maakbaarheid van een toch al onderbezette markt enorm onder druk. ElaadNL levert daarom een bijdrage in een landelijk samenwerkingsverband, de Human Capital Agenda, om het delen van kennis te bevorderen. Dit doen we om nieuwe mensen versneld op te kunnen leiden er voor te zorgen dat minder mensen nodig zijn voor hetzelfde werk. Daarnaast dragen we samen met de partners bij aan het ontwikkelen van vernieuwde opleidingsprogramma’s. ElaadNL stelt haar nieuwe grote Testlab hier graag voor open in het komende voorjaar.

De NAL en de Human Capital Agenda

De Nationale Agenda Laadinfrastructuur, de organisatie die de landelijke plannen vormgeeft om te zorgen voor voldoende laadinfrastructuur, constateert dat het gebrek aan technisch opgeleid personeel voor grote uitdagingen gaat zorgen en een risico vormt voor het behalen van de doelstelling om voor 2030 1,7 miljoen extra laadpalen te hebben gerealiseerd. Via voorlichting en opleiding moet er voor voldoende capaciteit gezorgd worden voor de uitrol van laadinfrastructuur bij installateurs en exploitanten. Het leren, het werken en het innoveren bij de netbeheerders, de aannemers en de exploitanten wordt hierbij verbonden, zodat er een nieuwe instroom van mensen plaatsvindt, de bestaande medewerkers worden opgeleid en de opleidingen vanuit projecten en innovaties worden versterkt.

Stakeholders Human Capital Agenda