Smart Charging

Oplossingen om miljoenen auto's slim én duurzaam te laden

ElaadNL is één van de pioniers in het onderzoek naar slim laden of Smart Charging. We doen hier met partners zoals netbeheerders, overheden, kennisinstellingen en ondernemingen al jaren onderzoek naar. Het onderzoek varieert van kleinschalige innovatieve pilots tot grootschalige proeven. Zo leren we samen wat het beste werkt.

In onze ogen is goed onderzoek naar slim laden nu cruciaal om straks miljoenen elektrische voertuigen slim en duurzaam op te laden. Gelukkig steunen steeds meer partijen deze visie en wordt er bijvoorbeeld vanuit het samenwerkingsprogramma Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) hard gewerkt om van slim laden de norm te maken. Er is zelfs een werkgroep Smart Charging waarvan ElaadNL de voorzitter levert. Nederland is één van de koplopers op het gebied van slim laden.

Laat je voertuig en laadpaal testen op Smart Charging

Wat is slim laden of Smart Charging?

Slim laden of Smart Charging is het sturen van het tijdstip en de snelheid van het laden van elektrische voertuigen met inzet van techniek. Hiermee kun je nadat je de auto parkeert gewoon inpluggen maar het opladen afstemmen op bijvoorbeeld de beschikbaarheid van duurzame stroom, lagere prijzen en het optimaal benutten van het stroomnet in de wijk. Je auto gaat dan bijvoorbeeld sneller laden als er veel stroom beschikbaar is van de zonnepanelen op je dak of wacht even met het starten tot de piek op het stroomnet voorbij is en prijzen lager zijn. In onderstaande animatie leggen we het uit.

Meer weten over Smart Charging?

Bekijk dan ook eens onze collegereeks uit 2021 over Smart Charging.

Ontdek meer over Smart Charging

Programma’s en projecten op het gebied van slim laden

Om slim laden grootschalig toe te kunnen passen is onderzoek nodig naar verschillende aspecten van slim laden: de techniek, (ICT) communicatie, gebruikerservaring, beleid en wetgeving. Daarnaast is innovatie en ontwikkeling van slim laden cruciaal. Daarbij kijken we naar alle vormen van laden: laden op publieke laadpalen maar ook thuis op private laadpunten en op het werk. Ook de ontwikkeling van bi-directioneel laden (of Vehicle to Grid) heeft natuurlijk onze aandacht. Hoewel de techniek nog in de kinderschoenen staat, onderzoeken we met andere partijen nu al de mogelijkheden in de nabije toekomst.

Een aantal van onze Smart Charging projecten

Onderzoek naar Smart Charging

ElaadNL doet veel onderzoek naar Smart Charging. Een concreet resultaat zijn de ElaadNL Outlooks. Deze geven we periodiek uit en gaan in op specifieke onderwerpen.

Naar de ElaadNL Outlooks

Voorwaarden voor smart charging bij publieke laadpalen

Als gemeenten, provincies of anderen een concessie uitschrijven voor nieuwe publieke laadpalen dan is het van belang dat deze palen geschikt zijn voor de toepassing van Smart Charging. Hiervoor hebben we samen met de werkgroep Smart Charging van de NAL een aantal requirements op een rijtje gezet. Ook ondersteunen we desgevraagd deze lokale overheden hoe eisen op het gebied van slim laden goed in aanbestedingen voor concessies op te nemen.