Logistiek

Onderzoek naar de elektrificatie van de logistieke sector

Elektrische logistiek is een no-brainer. Op grote schaal gaan bestelbussen en vrachtwagens nu al over op elektrisch aangedreven motoren. Dat vraagt veel van de wagenparkbeheerder én van het elektriciteitsnet. Om al deze voertuigen effectief onderweg te houden, is er veel beschikbaar vermogen nodig. Netbeheerders komen daarom graag snel in contact met organisaties met een eigen wagenpark om het elektriciteitsnet op de juiste plekken slim uit te breiden.

De rol van Elaad in de mobiliteitstransitie

ElaadNL is op verschillende niveaus betrokken bij de transitie. Onder andere op landelijk niveau in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Hierin denken we mee over zowel de randvoorwaarden als de praktisch realisatie van onder andere voldoende (publieke) laadpalen voor de logistieke sector. Hierbij kijken we zowel naar de laadbehoefte binnen de logistieke sector als naar de impact die dit heeft op het elektriciteitsnet. Daarnaast onderzoekt ElaadNL, ook voor de logistieke sector, de snelheid van de mobiliteitstransitie en de mogelijkheden van oplossingen zoals Smart Charging.

Samenwerkingen met de logistieke sector

ElaadNL werkt actief samen met logistieke brancheorganisaties TLN en evofenedex. Hierdoor is er altijd een korte lijn tussen de gezamenlijke netbeheerders en de gezamenlijke transportondernemingen. Dankzij deze samenwerking:

  • Kennen we de belangen van de verschillende partijen
  • Stimuleren we kennisoverdracht tussen de logistieke sector en de netbeheerders
  • Versnellen we de mobiliteitstransitie door een optimale samenwerking
  • Hebben we een goede kring met contacten om samen (grootschalige) praktijkproeven te initiëren, bijvoorbeeld op het gebied van Smart Charging

Welke stappen moet je als ondernemer nemen?

Speciaal voor transportondernemers en ondernemers met een eigen wagenpark, ontwikkelde Elaad de ‘Rekentool Logistiek’. Via dit portaal maken transportondernemers eenvoudig een inschatting van het verwachte piekvermogen dat nodig is voor hun ambities én komen ze laagdrempelig in contact met de netbeheerder. Via de Rekentool Logistiek dienen ondernemers eenvoudig een aanvraag in op basis van het verwachtte wagenpark en de bijbehorende elektriciteitsbehoefte. Vervolgens zorgt Elaad dat dit terechtkomt bij de juiste netbeheerder(s), zodat het gesprek hier zo snel en adequaat mogelijk over gestart kan worden.

Rekentool Logistiek

Via onze rekentool maken transportondernemers eenvoudig een inschatting van het verwachte piekvermogen dat nodig is voor hun ambities én komen ze laagdrempelig in contact met de netbeheerder. Zo werken we samen toe naar voldoende netcapaciteit voor de benodigde laadinfrastructuur.

Naar de Rekentool Logistiek

Stappenplan voor ondernemers

In het ‘Stappenplan voor ondernemers’ ziet u via welke stappen u komt tot voldoende laadinfrastructuur. Start er vandaag mee

Download het stappenplan

Elektrische logistiek in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur

De Nationale Agenda Laadinfrastructuur, of kortweg NAL, is een plan dat voortkomt uit het Klimaatakkoord. In de NAL staat de praktische uitwerking beschreven van de transitie naar duurzame mobiliteit. ElaadNL is namens de netbeheerders betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van de NAL en de ambities uit de NAL. Specifiek voor de logistieke sector betekent dit dat we meedenken over zaken als:

  • De locatie van openbare logistieke laadhubs
  • Europese samenwerking op het gebied van logistiek laden
  • De instelling en haalbaarheid van ZE-zones
  • Zwaardere laadinfrastructuur om vrachtwagens sneller te voorzien van voldoende energie

Werkgroep Logistiek in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur

De NAL werkgroep ‘Logistiek’ richt zich specifiek op deze sector en de behoeftes en noodzakelijke aanpassingen voor het realiseren van een minimale verminderde uitstoot van 7,3 megaton CO2 in 2030.

Ontdek meer over de NAL Werkgroep Logistiek

Snelle transitie naar elektrisch transport

In de ElaadNL Outlooks onderzoeken we de snelheid van de transitie. Uit ons onderzoek blijkt dat de transitie heel snel gaat. Dit wordt deels ingegeven door wetgeving, maar ook voor een groot deel door de milieuambities van ondernemers. Uit de groeiprognoses blijkt dat er in 2030 naar verwachting al tussen de 15.000 en 40.000 batterij-elektrische (BEV) vrachtwagens in Nederland rijden. Tot 2035 loopt dit op tot tussen de 38.000 en 92.000 BEV’s. Doorkijkend naar 2050 loopt dit in de prognoses zelfs op van 63.000 tot 136.000. Dit is te zien in onderstaande grafiek en te lezen in de ElaadNL Outlook Bedrijventerreinen in beweginguit 2022.

Zero-emissie zones

De transitie naar elektrisch transport wordt nog eens versneld doordat verschillende gemeentes zogenaamde zero-emissie zones (ZE-zones) instellen. Dit is een gebied in de binnenstad waar alleen voertuigen zonder uitstoot mogen komen. De eerste ZE-zones worden al actief in 2025 en tot 2030 zal dit oplopen tot in totaal zo’n 40 binnensteden waar bedrijfsvoertuigen met een verbrandingsmotor worden geweerd. ElaadNL wil ondernemers met bedrijfsvoertuigen vroegtijdig in contact brengen met de netbeheerder, zodat de netbeheerder tijdig de laadbehoefte van de ondernemer kent. Deze kennis gebruikt de netbeheerder om het elektriciteitsnet op lokaal niveau voldoende voor te bereiden op de groeiende vraag naar voldoende elektriciteit.

Worden vrachtwagens batterij elektrisch of waterstof?

Een vraag die wij veel horen is of batterij elektrisch of waterstof de toekomst is voor de logistieke sector. Op het gebied van personenvoertuigen en bestelbusjes zien we dat die strijd inmiddels gestreden is. Batterij-elektrische voertuigen voeren hier nu en in de toekomst de boventoon. Voor vrachtwagens is dat nu nog niet zo duidelijk, wat we wel zien is dat de laadinfrastructuur zich momenteel snel ontwikkeld en dat het aantal laadstations voor waterstof slechts mondjesmaat toeneemt. De verwachting is dus dat, zeker voor binnenlandse ritten, de batterij-elektrische vrachtwagen het gaat winnen. Of dit ook het geval is voor internationaal transport hangt daarbij onder andere af van de beschikbaarheid van laadinfrastructuur en de snelheid waarmee er geladen kan worden.

Rutger de Croon

Heeft u een vraag over de elektrificering van uw logistieke wagenpark? Wij helpen u er graag bij.