Versnellen proces

Samen laadpalen snel aansluiten

Hoe zorgen we samen voor voldoende laadpunten voor de miljoenen elektrische voertuigen in Nederland? Nederland schakelt over op elektrische mobiliteit. Hiervoor zijn talloze laadfaciliteiten nodig. In de straat, langs de snelweg en op parkeerplaatsen.

In Nederland hebben we op dit moment een koppositie als het gaat om de verhouding tussen het aantal elektrische voertuigen en het aantal laadmogelijkheden. Die positie behouden we als we de komende jaren slimme samenwerkingen zoeken. Samenwerkingen tussen netbeheerders, gemeenten, installateurs en laadpaalbeheerders. Alleen samen zorgen we voor een snel, soepel en efficiënt aansluitproces.

De rol van Elaad bij procesoptimalisatie

ElaadNL is als kennisinstituut continu bezig om het aansluitproces van laadpalen te optimaliseren. We hebben daarin een adviesrol richting de Nederlandse netbeheerders. Concreet heeft dit al geleid tot onder andere:

  • De aansluiting van laadpalen in één arbeidsgang. Dit betekent dat de elektromonteur die de laadpaal aansluit ook de slimme meter mag aansluiten. Hierdoor zijn er dus niet langer twee elektromonteurs nodig om één laadpaal te activeren.
  • Advies over het verkeersbesluit. Als er een laadpaal in de openbare ruimte wordt geplaatst, moet deze dan ook direct een parkeerplaats hebben exclusief voor elektrische voertuigen? Elaad onderzocht de volgorde, moet er eerst een nieuw verkeersbesluit komen of kan de laadpaal eerst geplaatst worden om het verkeersbesluit daarna te vernieuwen?
  • Optimaliseren aansluitproces. Tot een aantal jaren geleden werd een laadpaal op dezelfde manier aangesloten als een huis. De wettelijke maximale termijn voor zo’n aansluiting is 18 weken. In het programma ‘Samen Slim Aansluiten’ is onderzocht hoe dit verkort kan worden tot 3 – 6 weken.
  • Standaardisatie netbeheerderscomponenten in een laadpaal. In eerste instantie maakte elke fabrikant van laadpalen de laadpaal op zijn eigen manier. Dit maakte de aansluiting voor de netbeheerder complex. Om dit overzichtelijker te maken ontwikkelde Elaad samen met de netbeheerders de Aansluitspecificaties. Een lijst met eisen om te komen tot uniforme laadpalen.

Hoe gaan we het aansluitproces in de toekomst verder versnellen?

Vanuit de NAL werkt ElaadNL in nauwe samenwerking met verschillende partijen bezig met concrete oplossingen om laadpalen sneller aan te kunnen sluiten in de openbare ruimte. Denk hierbij aan initiatieven zoals:

  • Een uniforme, compacte aansluitmodule die speciaal is ontwikkeld voor laadobjecten;
  • Een uniform keuringsproces zodat alle laadpalen die worden geplaatst ook voldoen aan de eisen van de netbeheerders;
  • Ondersteuning van provincies en regio’s bij aanbestedingen voor laadinfrastructuur;
  • Installatie van de netbeheerderscomponenten in een laadpaal geïntegreerd in het productieproces van de laadpaal.

Naast deze initiatieven loopt er simultaan natuurlijk nog veel meer.

Rob Cillessen

Benieuwd waar we op dit moment aan werken?
Neem gerust contact met mij op.

Aanbestedingsondersteuning

Steeds meer gemeenten en provincies rollen een netwerk van publieke laadpalen voor elektrische auto’s uit. Dit gaat vaak via grootschalige aanbestedingen, waarbij honderden of zelfs duizenden laadpalen worden geplaatst in een korte tijd. Bij een aanbesteding komt veel kijken en de voorbereiding en uitvoering hiervan vraagt om specifieke kennis. ElaadNL heeft hiermee veel ervaring en ondersteunt en adviseert overheidsinstanties bij aanbestedingen voor publieke laadpalen middels de Aanbestedingsondersteuning. Dit doet ElaadNL kosteloos en namens de samenwerkende netbeheerders. Veelal wordt er bij dergelijke trajecten samengewerkt met een team van (adviserende) partijen met elk hun eigen specialisme. ElaadNL acteert in het belang van de netbeheerders en legt de focus op de volgende drie punten:

1.         Veiligheid en betrouwbaarheid

Samen met de aanbestedende partij zorgt ElaadNL ervoor dat de juiste specificaties worden opgenomen in de aanbestedingsdocumenten en dat de laadpalen voldoen aan de eisen van de netbeheerder, bijvoorbeeld 1-arbeidsgang, het aanvraag-  en realisatieproces, en technische specificaties zoals selectiviteit. Ook de landelijke eisen voor het maken van toekomstbestendige aansluitingen van nieuwe laadpalen op het elektriciteitsnet worden zo juist uitgevraagd. Op deze manier borgen we de veiligheid, betrouwbaarheid en kwaliteit van de laadpalen en het elektriciteitsnet.

2.         Open standaarden

Daarnaast geeft ElaadNL advies over het belang van open standaarden. Door het hanteren van open standaarden zorgen we ervoor dat grensoverschrijdend en interoperabel laden mogelijk wordt. Met andere woorden: dat alle verschillende auto’s, laadpalen, laadpassen en (slim laden) diensten vlekkeloos met elkaar samenwerken, zelfs over grenzen heen. Samen zorgen we ervoor dat de meest recente versies van de protocollen in aanbestedingen worden voorgeschreven.

3.         Innovaties en Smart Charging

Ook wordt advies gegeven over nieuwe ontwikkelingen en innovaties, zoals Smart Charging. Door Smart Charging functionaliteiten mee te nemen en ‘Smart Charging ready’ laadpalen te plaatsen, zorgen we ervoor dat laadpalen in staat zijn om optimaal te laden. Bijvoorbeeld op het moment dat er veel aanbod is van duurzame zonne- of windenergie of als er verder weinig vraag naar energie is. Zo laden we efficiënt, duurzaam en voordelig.

Elke aanbesteding voor laadinfrastructuur is anders. ElaadNL biedt maatwerk in haar ondersteuning. Zo kunnen we bijvoorbeeld meedenken over de aanbestedingsstrategie, gunningscriteria, inhoud van programma’s van eisen en/of het meenemen van nieuwe innovaties.

Rob Cillessen

Is uw gemeente, provincie of organisatie van plan een nieuwe aanbesteding voor publieke laadpalen op de markt te brengen of bent u een adviserende partij en betrokken bij een degelijke aanbesteding? Wilt u er zeker van zijn dat de laadpalen betrouwbaar en veilig aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnet? Neem dan contact met mij op.