27 juli 2020

Groeiend aantal elektrische trucks laadt op hoge vermogens en vraagt om nieuwe laadinfrastructuur

Onderzoekers van kennis- en innovatiecentrum ElaadNL verwachten vanaf 2025 een forse groei van het aantal elektrische trucks in de nationale en internationale logistiek. Omdat deze e-trucks op zeer hoge vermogens zullen laden, moet een nieuw laadnetwerk aangelegd worden o.a. langs Europese transportcorridors. Overheden, netbeheerders en de logistieke sector werken samen in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) om de elektrificatie van het zwaar transport soepel te laten verlopen. 

Download de Outlook

Voor de nieuwste ElaadNL Outlook namen de analisten van ElaadNL de vrachtwagens voor nationaal en internationaal zwaar transport onder de loep. Hoeveel dieselvrachtwagens zullen de komende jaren plaats gaan maken voor elektrische? Waar zullen zij gaan laden en wat betekent dat voor netbeheerders, overheid en de logistieke sector?

In drie scenario’s (laag, midden en hoog) geeft de ElaadNL Outlook inzicht in hoe deze voertuigen zijn verdeeld over Nederland en wat voor soort laadlocaties ze naar verwachting nodig zullen hebben. De onderzoekers hebben in de Outlook het aantal benodigde laadpunten berekend voor vier soorten laadlocaties: bij depots, gedeelde laadhubs, truckparkings en verzorgingsplaatsen. Uit de analyse blijkt onder ander dat het realiseren van laadinfrastructuur bij de verzorgingsplaatsen langs de Europese transport corridors essentieel is voor de laadbehoefte van e-trucks.

Rutger de Croon van ElaadNL over de Outlook: “We staan voor een enorme opgave. Op dit moment bestaat er nog geen laadnetwerk voor trucks. Al die trucks moeten straks wel op de juiste plek en met de juiste snelheid geladen kunnen worden. Dat zal gebeuren met hoge vermogens en stelt onder andere het stroomnet voor nieuwe uitdagingen.”

Transporteurs die al bezig zijn met de eerste elektrificatiestappen en met laadinfrastructuur op bedrijventerreinen uiten, zo bleek tijdens het onderzoek, hun zorg over de beschikbare netcapaciteit, ook omdat veel bedrijven vrij snel na elkaar zwaardere netaansluitingen zullen aanvragen. De Croon: “Hier is dan ook een efficiëntere aanpak nodig dan deze aanvragen één voor één als individueel geval te gaan zien, bijvoorbeeld door tijdig de transportcapaciteit en de capaciteit op onderstations voor te bereiden.”

E-truck wordt goedkoper dan dieseltruck

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een combinatie van openbare databronnen en literatuur, daarnaast is een enquête uitgevoerd onder de leden van Transport en Logistiek Nederland (TLN) en ondernemersvereniging evofenedex. Ook zijn verschillende marktpartijen en experts geïnterviewd. Vrijwel alle geïnterviewden zijn het er wel over eens dat, ergens tussen 2020 en 2030 voor de meeste transporteurs een moment komt dat het totaalplaatje van aanschaf en operationele kosten van elektrische trucks aantrekkelijker wordt dan die van een dieselvariant. Deze TCO (Total Cost of Ownership), is de belangrijkste factor bij de keuze van een nieuwe truck. Dit ziet er in de toekomst voor batterij-elektrische trucks dus goed uit.

Drie scenario’s

Om een goed beeld te schetsen van de mogelijkheden en uitdagingen binnen de transport- en logistieksector schetst ElaadNL drie scenario’s:

ElaadNL-outlook_trucks

Hoog: Nieuwkomers als Tesla en Nikola schudden de markt flink op en de bestaande fabrikantenvolgen snel. Door de aantrekkelijke operationele kosten van elektrische trucks worden oudere vrachtwagens zelfs versneld afgeschreven. In dit scenario wordt ook tijdig een basisnetwerk van publieke snelladers geplaatst waardoor trucks in toenemende mate in heel Nederland én over de grens kunnen worden ingezet.

Midden: Elektrische trucks worden snel populair vanwege de lagere operationele kosten en de vraag groeit sneller dan veel fabrikanten en toeleveranciers hebben ingeschat. De productie blijft daardoor nog jaren achter bij de vraag. Een basisnetwerk aan publieke snelladers komt wat langzamer op gang.

Laag:Fabrikanten richten zich tot 2030 voornamelijk op stadslogistiek. Het aanbod van elektrische trekkers voor opleggers blijft beperkt tot kleine series. Elektrische trucks worden tot 2030 ook alleen in de regio ingezet omdat een publiek snellaadnetwerk pas na 2030 enige omvang krijgt.

Nationale Agenda Laadinfrastructuur

De Elaad Outlook is een onderzoek in het kader van De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). De NAL richt zich op de ontwikkelingen in de transitie naar elektrische mobiliteit en op de uitdagingen op het gebied van laadinfra die daarbij komen kijken. Vanuit de NAL bepaalt de netbeheerder of en hoe het stroomnet aangepast moet worden in relatie tot elektrische mobiliteit. De ‘NAL werkgroep Logistiek’ biedt een kans om de laadbehoefte per regio verder uit te werken en samen met alle relevante stakeholders deze transitie verder vorm te geven. Volgens de onderzoekers van ElaadNL is samenwerking tussen de stakeholders (regionale) overheid, logistiek en netbeheerder voor de batterij-elektrische trucks in internationale en nationale logistiek essentieel om te zorgen dat het elektriciteitsnet is voorbereid op de groei van elektrische trucks.

Download de Outlook