8 oktober 2019

Grote regionale verschillen in groei elektrische auto’s en laadpalen

ElaadNL verwacht tot 2035 een snelle groei van het aantal elektrische auto’s en laadinfrastructuur. Het kennis- en innovatiecentrum houdt rekening met een vertienvoudiging van het aantal elektrische auto’s in 2035. Opvallend zijn de grote lokale verschillen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat vandaag is gepubliceerd.

Download hier de Elaad-Outlook

Het aantal elektrische voertuigen groeit en die groei zet door. Waar in 2018 5,6% van de nieuwverkopen elektrisch was, zal dit in 2030 tussen de 29,6% en 58% zijn. In het scenario met de sterkste groei rijden er 4 miljoen elektrische auto’s rond in 2035. Deze auto’s worden natuurlijk ook opgeladen: thuis, op straat, op het werk en/of op bezoekerslocaties. De nieuwste Elaad-Outlook focust op de locatie en het verwachte aantal laadpunten, laadpalen en laadpleinen.

gr1

Figuur 1: Verwachte aantal EV’s t/m 2035, Bron: Elaad-Outlook

Regionale verschillen

Op basis van een spreidingsmodel is gekeken naar de verdeling van deze elektrische voertuigen over de meer dan 13.000 buurten in Nederland. Daarbij wordt duidelijk dat er forse lokale verschillen zijn. Voor het beleid van onder andere gemeenten en de planning van netbeheerders zijn deze regionale verschillen van groot belang.

gr2

Figuur 2: Verwachte aantal EV’s en laadpunten per buurt in het jaar 2030 (midden scenario Elaad-Outlook)

Naar verwachting zal de EV-adoptie sneller verlopen in buurten met duurdere huizen, een hoog autobezit per huishouden, waar in het algemeen grotere woningen staan en veel woningen een eigen oprit hebben. Hier worden dus ook de meeste private laadpunten verwacht.

De vraag naar publieke laadinfrastructuur is vooral hoog in buurten met een hoge mate van stedelijkheid, met relatief veel duurdere appartementen en kantoren waarbij men niet over een eigen parkeergelegenheid beschikt. Afhankelijk van de opzet van een wijk en de fysieke ruimte worden dit laadpleinen, waar meerdere laadpunten naast elkaar staan, of losse laadpalen.

De behoefte aan laden op werk ontstaat met name bij bedrijven waarbij het percentage forenzen en de gemiddelde woon-werkafstand hoog is.

Ontwikkeling laadpunten loopt niet gelijk met aantal e-auto’s

De groei van het aantal laadpunten zal ten opzichte van het aantal elektrische voertuigen in eerste instantie stevig doorzetten en vervolgens iets afvlakken. Dat is te verklaren door het toenemende bereik van elektrische auto’s, waardoor de auto’s minder vaak hoeven te laden. Daarnaast verbreedt de groep elektrische rijders. Ook automobilisten die hun auto niet voor woon-werkverkeer gebruiken, zullen steeds vaker overstappen naar elektrisch vervoer. Deze groep rijdt veel minder kilometers per jaar, waardoor deze auto’s ook minder vaak hoeven te laden.

Goedkoper én duurzamer laden

De prognoses in het onderzoek kunnen worden meegenomen in ontwikkeling van de Regionale Energie Strategieën (RES) en bij de uitwerking van de NAL (Nationale Agenda Laadinfrastructuur).De impact op het stroomnet van honderdduizenden nieuwe laadpalen en –pleinen is groot. Door de groei van volledig elektrische voertuigen die steeds sneller kunnen laden bij laadpunten komt de vermogenspiek steeds hoger te liggen. Vooral ’s ochtends bij aankomst op het werk en ’s avonds bij thuiskomt zijn significante pieken te zien. Door slim laden (Smart Charging) wordt de stroomvraag van elektrische auto’s beter verdeeld en kan bovendien optimaal gebruik gemaakt worden van stroom uit zon en wind. Zo worden verbruikspieken vermeden en kunnen elektrische rijders naar verwachting goedkoper én duurzamer laden.

Andere Elaad-Outlooks

Zie ook de eerder gepubliceerde Elaad-Outlooks over:

Snelladers

Elektrische bussen

Wilt u meer weten over de ElaadNL Outlook? Stuur ons dan een e-mail.

Download de Outlook