Testen algemeen

Testen van innovatieve oplossingen

ElaadNL test het laden van allerlei soorten elektrische voertuigen, van personenauto’s tot elektrische bussen en trucks en de bijbehorende laadinfrastructuur. Testen in het ElaadNL Testlab doen we in Arnhem, een ontmoetingsplek voor nieuwe modellen en innovaties op het gebied van het laden van elektrische voertuigen en onderzoek naar de interactie met het onderliggende stroomnet.

Jan Karens

Relatiemanager

Wil je meer weten over de mogelijkheden van testen in het Elaad Testlab? Neem gerust contact met mij op, ik vertel je graag meer over de mogelijkheden.

Producenten van elektrische auto’s, bussen, vrachtwagens, en andere vormen van elektrische mobiliteit én van alle bijpassende laadinfrastructuur en ICT-communicatiediensten, zijn welkom in ons open testlab. Samen kunnen we producten en diensten verbeteren om zo een ​​soepele overgang naar slim en duurzaam opladen van elektrische voertuigen mogelijk te maken.

Testen in het Elaad Testlab

Bij het testen in het Elaad Testlab doen we zes soorten tests:

  1. Interoperabiliteit
  2. Power Quality
  3. Smart Charging
  4. Cybersecurity
  5. Ketentest
  6. Netbeheerderstest

Aanmelden bij het Testlab

Wilt u zelf een voertuig, laadpaal of batterij laten testen in het Elaad Testlab of wilt u een laadpaal toevoegen aan onze testopstelling? Dat kan! Neem contact met ons op via onderstaand formulier en we bespreken graag de mogelijkheden.

Interoperabiliteit

Kan elk voertuig probleemloos laden bij elk laadpunt? Of zijn er bepaalde modellen die bij bepaalde types laadpunten toch problemen hebben? Elaad streeft ernaar om alle publieke laadpunten op haar laadplein vertegenwoordigd te hebben zodat voertuigfabrikanten met nieuwe of aangepaste modellen een rondje Nederland kunnen doen bij ons.

We testen dan of er nog aanpassingen nodig zijn of dat alle combinaties probleemloos verlopen. En waar nodig zoeken we naar oplossingen samen met fabrikanten. Vaak is bijvoorbeeld een softwareupdate al voldoende. Met alle nieuwe type voertuigen die elektrisch gaan, van bussen tot tractoren en vliegtuigen, en met het gegeven dat er ontwikkelingen in de communicatiestandaarden gaande zijn, een erg belangrijk gegeven.

Ontdek meer over het belang van interoperabiliteit.

Power Quality

Het laden van elektrische voertuigen kan gevolgen hebben voor de spanningskwaliteit. Als de omvorming die nodig is om wisselstroom (uit het net) om te zetten naar gelijkstroom (voor de batterijen in de auto) niet helemaal netjes gebeurt ontstaan er verstoringen welke invloed op de netspanning kunnen hebben.

Omgekeerd kan slechte spanningskwaliteit gevolgen hebben voor het laden van elektrische voertuigen, omdat een verstoorde spanning resulteert in verstoorde stromen Het is zodoende belangrijk dat de omvormers niet teveel verstoringen generen, maar ook immuun zijn voor bepaalde verstoringen  van de spanning. Beide aspecten testen we op het Testlab van Elaad. In samenwerking met verschillende kennisinstellingen doen we hier ook de nodige onderzoeken naar de specifieke impact van het laden van EVs op de spanningskwaliteit en werken zo aan nieuwe standaarden en een betere spanningskwaliteit.

Bekijk meer achtergronden over Power Quality testen.

Check your Tech at the Elaad Testlab

In deze Engelstalige folder staan onder meer de testen die het Elaad Testlab kan uitvoeren voor u.

Smart Charging

Op het Elaad Testlab testen we natuurlijk ook slim laden of smart charging. De kern van slim laden is dat de auto wel ingeplugd staat maar het laden gestuurd wordt. Het opladen kan dus uitgesteld worden, of gestopt en daarna weer opgestart. Ook kan het laden met aangepaste (lagere of hogere) snelheid gaan omdat er veel of weinig aanbod is van lokaal opgewekte duurzame stroom, om in te spelen op de energieprijzen of veel of weinig ruimte op het stroomnet in je wijk.  Met de inzet van slim laden kunnen bovendien meer laadpalen worden aangesloten op het huidige stroomnet.

We testen hoe laadpalen, voertuigen en slimme energiesystemen thuis, omgaan met dit soort stuursignalen. Kunnen ze die goed en snel volgen? Kan de laadpaal of auto na een periode van niet laden gemakkelijk weer gaan laden? En hoe laag kan de snelheid van het laden (het vermogen) omlaag voordat de auto stopt met laden?  In veel gevallen kunnen na de test met een softwarematige aanpassing de prestaties op dit gebied aanzienlijk verbeteren, mocht de test hier aanleiding voor geven.  Daarnaast werken steeds meer fabrikanten aan het mogelijk maken van bi-directioneel laden. Hiermee ontstaat er de mogelijkheid om een voertuig niet uitsluitend te laten laden, maar ook elektriciteit te laten leveren aan het huishouden of het stroomnet. Zodoende kan je jouw voertuig bijvoorbeeld gebruiken om overdag zonne-energie van je panelen op te slaan, en ’s avonds terug te laten leveren aan apparaten in je huis bijvoorbeeld een warmtepomp.

In het klimaatakkoord uit 2019 is afgesproken om slim laden de standaard te maken. Naast techniek wordt hier ook gekeken naar wetgeving en organisatie. Door diverse projecten in Nederland is een eerste basis gelegd voor slim laden en deze wordt in de komende paar jaren nationaal opgeschaald. Daarnaast is ElaadNL coördinator van een Europees project voor verdere internationale opschaling van slim laden.

Meer informatie over Smart Charging vindt u op de bijbehorende pagina.

Cybersecurity

Laadinfrastructuur is meestal connected. Dat geldt voor alle publieke palen, maar ook voor thuislaadpunten. Zo moet het betalen geregeld worden via een backoffice-systeem, of het updaten van de software. Dat de laadpaal connected is, is heel handig want zo kun je ook het laden sturen.

Maar het betekent ook dat cybersecurity cruciaal is, je wilt niet dat het laden van grote aantallen elektrische voertuigen gehackt kan worden. Niet alleen omdat dat heel vervelend kan zijn voor de consument, die bijvoorbeeld niet kan laden en dus niet rijden, maar ook omdat opgeteld al die elektrische voertuigen een groot vermogen hebben en als dat verkeerd gestuurd kan worden, het stroomnet ernstig verstoord kan worden. Bij ElaadNL hebben we met ENCS (European Network for Cybersecurity) requirements opgesteld waar publieke en private laadpalen aan moeten voldoen om een veilige laadinfrastructuur te creëren. De toepassing hiervan testen we op het Testlab.

Ontdek meer over het belang van cybersecurity.

Ketentest

Bij de ketentests (end to end tests) testen we de onderlinge afstemming en communicatie tussen apparaten in de hele keten: elektrisch voertuig – laadpunt – systemen van laadpaalbeheerders en laaddienstverleners. Of eventueel in combinatie met een slim energiesysteem thuis (home energy management systeem) – eventuele andere stroomvragers en aanbieders binnen het lokale netwerk zoals warmtepompen en zonnepanelen – en het onderliggende stroomnet. Hoe verloopt deze afstemming en waar ontstaan digitale spraakverwarringen, bijvoorbeeld doordat niet precies wordt voldaan aan bestaande standaarden en protocollen? Of misschien moet de taal nog wel ontwikkeld worden?  

Nieuwe standaarden bieden meer mogelijkheden, zo maken nieuwe standaarden het mogelijk om meer relevante informatie rond slim laden tussen voertuigen en systemen te communiceren, direct te autoriseren door simpelweg in te pluggen (zonder pasjes / apps) en bi-directioneel te laden. Om dit alles veilig te doen, moeten beveiligingsstandaarden goed ingericht zijn, maar moet ook de toegang voor alle marktpartijen tot de markt gewaarborgd blijven. Onze gedachte is dat als alle apparaten in het slim laden ecosysteem met elkaar kunnen communiceren een optimale afstemming bereikt kan worden.

Om zeker te stellen dat een dergelijke keten optimaal functioneert, testen we of de communicatie door keten goed (volgens standaarden) verloopt, dat de verschillende systemen ook daadwerkelijk de communicatie met andere systemen toelaten en of deze uitgewisselde informatie correct gebruikt wordt. Optimale onderlinge communicatie is complex, maar essentieel, dus die testen we in ketentests.

Netbeheerderstest

In publieke laadpalen zit net zoals bij woonhuizen een meterkast en een aansluiting op het elektriciteitsnet van de netbeheerder. Alleen een laadpaal wijkt af van een woonhuis, de ruimte in een laadpaal is natuurlijk veel beperkter.

Om de veiligheid en betrouwbaarheid van elektriciteitsnet te kunnen waarborgen heeft ElaadNL samen met de netbeheerders aansluitspecificaties ontwikkeld. Hierin zijn de eisen van de netbeheerders vastgelegd, waaraan publieke laadpalen moeten voldoen voordat deze mogen worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voldoende ruimte zodat de meter en de zekeringen gemonteerd kunnen worden en zodat de monteurs goed kunnen werken.

In het Testlab van ElaadNL keuren de netbeheerders alle nieuwe laadpalen aan de hand van de aansluitspecificaties. Hierbij gaat het niet alleen om conventionele laadpalen maar ook om nieuwe toepassingen zoals bijvoorbeeld een laadlantaarn. ElaadNL coördineert deze keuringen van de gezamenlijke netbeheerders zodat ze direct voor heel Nederland gelden en de laadpaal dus in iedere gemeente geplaatst en aangesloten mag worden.