14 maart 2019

Forse groei snellaadstations verwacht

Markt voor snel opladen trekt opvallende aanbieders, van klassieke tankstations tot supermarkten

Onderzoekers van ElaadNL verwachten de komende jaren een flinke groei van het aantal snellaadpunten voor elektrische auto’s. Op dit moment zijn er in Nederland ongeveer 200 locaties waar EV-rijders terecht kunnen bij 1.000 snellaadpunten. Uit het onderzoek blijkt dat dit aantal tussen nu en 2025 minimaal meer dan verdubbelt, maar dat we zelfs rekening moeten houden met een verachtvoudiging van het aantal snelladers. Daarnaast zijn er steeds meer (nieuwe) aanbieders actief die allemaal een verschillende insteek hebben. Van McDonalds tot aan de ouderwetse pompstations; iedereen zoekt zijn weg in deze groeiende nieuwe markt.

De ontwikkelingen van elektrisch vervoer gaan in een dusdanig hoog tempo dat we de impact op het elektriciteitsnet steeds beter in kaart willen krijgen.” Zegt Gijs van der Poel, onderzoeker Marktontwikkeling bij ElaadNL: “Daarom publiceren we elk kwartaal een nieuwe Elaad Outlook waarin we de impact van een nieuwe EV-ontwikkeling op het elektriciteitsnet onderzoeken.”

Van der Poel schetst op basis van de gegevens drie scenario’s. In het ‘lage’ scenario groeit het aantal snellaadpunten van 1.000 nu naar 2.400 in 2025. In het ‘hoge scenario’ zal het aantal echter nog veel meer stijgen, tot naar verwachting 7.900. Ter vergelijking: op dit moment zijn er 4.400 tankstations in Nederland.

Kansrijke locaties

Het onderzoek van ElaadNL is vooral een vooruitblik, bedoeld voor netbeheerders, exploitanten en organisaties die zich richten op de infrastructuur rondom elektrisch laden. Zo is een grote hoeveelheid voor snelladen geschikte locaties in beeld gebracht en is er afhankelijk van gebiedskenmerken een spreidingsmodel gemaakt. Dit model houdt rekening met factoren als ‘afstand tot snelwegen’, ‘locaties van andere snelladers’, ‘activiteiten in de directe omgeving’ en locatie in het land. Daaruit komt naar voren hoe kansrijk een locatie is om in de komende jaren te worden voorzien van snelladers. Van der Poel: “We zien dat de verzorgingslocaties en corridors langzamerhand allemaal volgebouwd worden terwijl er in de Randstad een steeds grotere verdichting van het snellaadnetwerk plaats vindt.

Steeds sneller laden bij tankstations en wegrestaurants

De onderzoekers zien een grote diversiteit. Verschillende aanbieders zijn allemaal met verschillende drijfveren, ideeën en overwegingen deze markt opgegaan. In het onderzoek kwamen er vier naar voren. De autobouwers zelf zoals Tesla, zelfstandige aanbieders zoals Fastned, maar ook ‘klassieke’ tankstations die elektrische auto’s willen bedienen. Daarnaast is er een opvallende groep van ondernemers die snelladers ‘erbij’ doet, zoals wegrestaurants en supermarkten.” Ook de vermogens die uit een snellader gehaald worden, groeien. De nieuwste EV’s kunnen zelfs met 350 kW laden.

Voldoende capaciteit op het net

Voor netbeheerders is het van belang tijdig te weten welke snellaadstations waar gepland worden.

Zij kunnen dan checken of het aanwezige elektriciteitsnet voldoende capaciteit heeft en hoe snel deze uitgebreid kan worden tegen welke kosten. Vandaar dat ElaadNL als kennis- en innovatiecentrum van de gezamenlijke Nederlandse netbeheerders dit verkennende onderzoek heeft uitgevoerd.

Download de ElaadNL Outlook