Cybersecurity

Eén groot, veilig en duurzaam energienetwerk

Alle laadpalen in Nederland zijn aangesloten op één groot slim netwerk om het gebruik van hernieuwbare energie zo optimaal mogelijk in te zetten. Om dit mogelijk te maken, moeten alle verschillende elementen met elkaar ‘communiceren’ en zijn ze verbonden met verschillende ICT-systemen en backoffices. Het is belangrijk dat deze systemen, de laadinfrastructuur en het netwerk goed beveiligd zijn. Daarom is Cybersecurity voor ElaadNL een belangrijk onderwerp.

De slimme laadinfrastructuur wordt steeds uitgebreider en daarom is het nu tijd om volgende stappen te zetten en de laadinfrastructuur nog veiliger te maken dan hij al is. Dit omvat het verbeteren van het niveau van cybersecurity in de communicatieprotocollen, zoals OCPP en OCPI, maar ook de veiligheid van opladen via kaarten en de autorisatie van EV-rijders – het bewijs dat je bent wie je zegt dat je bent. Het omvat ook de veiligheid van de meetgegevens waarop Smart Charging is gebaseerd; het is belangrijk dat mensen niet zomaar toegang hebben tot deze informatie.

Veiligheid en interoperabiliteit

De laadinfrastructuur staat voor de uitdaging om enerzijds open en toegankelijk te zijn voor iedereen, voor allerlei soorten voertuigen, softwaresystemen, laadprotocollen en apps, en anderzijds beveiligd te zijn tegen hackers, criminelen en andere kwaadwillenden. Je wil voorkomen dat mensen met kwade bedoelingen het netwerk betreden en bijvoorbeeld proberen om massaal auto’s te laten laden om het systeem te ontregelen, maar je wil wel dat handige apps het laden makkelijker maken. Hoe zorgen we voor een veilig systeem, dat tegelijkertijd interoperabel en toegankelijk is? Welke afspraken moeten we maken om dat te bereiken?

Samenwerking netbeheerders

Samen met de Nederlandse netbeheerders Enexis, Liander en Stedin hebben ElaadNL en het European Network for Cybersecurity (ENCS) de eerste stappen gezet en een (basis)set cybersecurity- eisen voor laadpalen ontwikkeld. De set is ontwikkeld na uitgebreid onderzoek.

Daarnaast voert ElaadNL een continue programma waarin alle aspecten van Cybersecurity worden uitgelicht en onderzocht.

Bekijk ook het webinar dat wij samen met het ENCS organiseerden over Cybersecurity en laadpalen.

Noord-Brabant en Limburg voldoen aan strenge eisen

De laadpalen die door Vattenfall in Noord-Brabant en Limburg worden geëxploiteerd zijn de eerste laadpalen in Nederland die volledig aan deze strenge criteria voldoen. De laadpalen zijn meer dan een eenvoudig ‘stopcontact’. Ze bevatten ICT en zijn verbonden met achterliggende computernetwerken om ze aan te kunnen sturen en bijvoorbeeld betalingen te kunnen regelen. Ook faciliteren de verbonden netwerken slim laden. Hiermee kan op het meest effectieve moment, zonder het net te overbelasten,  voor zowel berijder, energie-aanbieder en netbeheerder een auto met een passend vermogen (laadsnelheid) geladen worden. Dit betekent dat laadpalen ook goed fysiek en technisch beveiligd moeten worden tegen hackers zodat achterliggende systemen afgeschermd zijn.

Werkgroep Veiligheid NAL

Het onderwerp ‘cybersecurity en laadinfrastructuur’ valt ook onder de werkgroep Veiligheid van de NAL (de Nationale Agenda Laadinfrastructuur). De komende jaren zullen honderdduizenden publieke laadpunten worden geplaatst en deze zullen voor lange tijd in het veld aanwezig zijn. Een goede cybersecurity is een voorwaarde om onze mobiliteit én de stabiliteit van het stroomnet te waarborgen.

Volg ons ook via YouTube

Blijf op de hoogte van de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van Smart Charging

Volg ons op YouTube