Laadpaalkeuringen

Veilige laadpalen in de openbare ruimte

Het is belangrijk dat elektrische apparatuur in de openbare ruimte veilig is. Daarom stellen de netbeheerders bepaalde eisen aan apparaten en installaties die worden aangesloten op het publieke elektriciteitsnet. Dit geldt voor bijvoorbeeld parkeerautomaten, openbare verlichting en dus ook voor laadpalen.

Voordat laadpalen in het publieke domein geplaatst mogen worden, worden deze daarom gekeurd. Zo weten iedereen zeker dat laadpalen voldoen aan de veiligheidsstandaard en optimaal functioneren. Onderaan deze pagina vindt u de laadpalen die op dit moment goedgekeurd zijn.

Goedgekeurde laadpalen

Hieronder zijn de door de netbeheerders goedgekeurde publieke laadpalen met een geïntegreerde netaansluiting weergegeven. Deze laadpalen kunnen veilig en betrouwbaar aangesloten worden in de openbare ruimte op het elektriciteitsnet in heel Nederland. Om ook goedgekeurd te worden hanteren we een standaard proces voor deze netbeheerderskeuring.

NB: De netbeheerderskeuring is alleen bedoeld om een veilige en betrouwbare aansluiting op het publieke elektriciteitsnet te waarborgen. Een laadoplossing zonder geïntegreerde netaansluiting kan dus ook niet volgens de netbeheerderskeuring gekeurd worden.

Goedgekeurde laadpalen v3.0

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de laadpalen die op dit moment goedgekeurd zijn conform Aansluitspecificaties v3.0, en hebben dus succesvol de netbeheerderskeuring doorlopen.

LeverancierProductHandleidingNetaansluitingOpmerkingen
Afbeelding
Alfen ICUTwin 4XLHandleiding

3x25A t/m 3x35A

Alfen ICUTwin 5Handleiding

3x25A t/m 3x35A

Twin 5 met verhoogde hoofdschakelaar tussen zekeringen gepositioneerd
Alfen ICUTwin 5 *met verhogingsringHandleiding

3x25A t/m 3x35A

Twin 5 met hoofdschakelaar gepositioneerd boven meterbord en met verhogingsring volgens “Werkinstructie Raiser.pdf” geïnstalleerd.
Cube ChargingCubeCharging StationHandleiding

3x25A

DIC Laadsystemen

DIC-325-OB

Handleiding

3x25A

Ecotap

Duo Wide

Handleiding

3x25A t/m 3x80A

eNovates

eNovates TRC

Handleiding

3x25A

Evonity

AC E Series – PDSPE

Handleiding

3x25A t/m 3x63A

We Drive Solar

We Drive Solar 1.1

Handleiding

3x25A t/m 3x63A

 

Gerben Spies

Contactpersoon netbeheerderskeuringen

Vraag extra informatie over de netbeheerderskeuringen voor laadpalen aan bij mij. De aansluitspecificaties voor geïntegreerde laadobjecten vind je hieronder.

Aansluitspecificaties van laadpalen

Het document ‘Aansluitspecificaties laadobjecten 3x25A – 3x80A’ (onderaan deze paragraaf te downloaden, ook in het Engels) vormt de basis waarmee de keuringsdienst het netbeheerdersgedeelte van nieuwe modellen laadobjecten keurt voor toelating tot het elektriciteitsnet. De keuringsdienst wordt gecoördineerd vanuit ElaadNL en de keuring wordt uitgevoerd door experts van de samenwerkende netbeheerders. De eisen zijn zodanig opgesteld, dat een veilige en betrouwbare aansluiting op het openbare elektriciteitsnet gewaarborgd blijft.

De ontwikkeling van deze specificaties is een belangrijke stap naar verdere standaardisatie van de techniek in laadobjecten. Het document is met name bedoeld voor producenten van deze laadobjecten. Het voordeel voor laadobjectproducenten en partijen die laadobjecten in de markt zetten, is dat het netbeheerdersgedeelte van een laadobject slechts één keer gekeurd hoeft te worden en vervolgens gebruikt kan worden door heel Nederland in alle verzorgingsgebieden van de verschillende netbeheerders.

Een belangrijke voorwaarde is dat een slimme meter in de laadobjecten geplaatst wordt. Deze slimme meter maakt het mogelijk dat meetdata op afstand uitgelezen en uitgewisseld kan worden. Ter onderbouwing van deze connectiviteit vragen we in de actuele Aansluitspecificaties een connectiviteitstest uit te voeren, waarbij er een maximale demping voor de behuizing is gesteld. De Aansluitspecificaties zijn tevens geschikt voor zwaardere aansluitingen, tot aan 3x80A. Dit vormt de basis voor sneller laden, dat past in de trend van nieuwe elektrische auto’s die op de markt komen. De publicaties zijn breder toepasbaar dan alleen op laadpalen. Ze zijn ook geschikt voor andere laadobjecten zoals laadlantaarns.

Nog niet goedgekeurde laadobjecten worden sinds 2018 gekeurd op basis van de Aansluitspecificaties. Vanaf 1 april 2023 dienen alle nieuw te plaatsen laadobjecten minimaal te voldoen aan de vernieuwde Aansluitspecificaties, versie 3.0. Het testprotocol voor connectiviteit van de slimme meter is beschikbaar onderaan deze pagina.

De rol van Elaad bij laadpaalkeuringen

ElaadNL faciliteert de keuring van laadpalen. Hiervoor is een duidelijk proces ontwikkeld, zodat elke keuring op dezelfde manier verloopt. Het keuringsproces voor fabrikanten bestaat uit vijf eenvoudige stappen:

  1. Maak een afspraak voor een kennismaking bij ElaadNL. Meld je daarvoor hierboven aan. Tijdens de kennismaking leggen we het proces uit, nemen we de belangrijkste punten door en worden mogelijke vragen beantwoordt.
  2. Deel het connectiviteitsrapport. Indien deze in orde is laten we het keuringsproces verdergaan.
  3. Deel de specificaties, een installatiehandleiding en overige documentatie met ElaadNL. Download hieronder het document ‘Checklist Documentatie voor Keuringsaanvraag’ voor een overzicht van de gevraagde documentatie.
  4. Als de aangeleverde documentatie volledig is, plannen we een keuringsdatum waar u als fabrikant aanwezig bent samen met de netbeheerders en ElaadNL.
  5. Op de keuringsdag neemt u de laadpaal mee naar ElaadNL. Er wordt dan fysiek gecontroleerd of het netbeheerdersgedeelte van de laadpaal voldoet aan de eisen van de netbeheerders. Deze eisen staan beschreven in de ‘Aansluitspecificaties laadobjecten 3x25A – 3x80A’. Ook de Aansluitspecificaties zijn hieronder te downloaden.
  6. Na afloop bespreken wij de resultaten en controleren we de aangeleverde documentatie. Wanneer dit allemaal in orde is krijgt u een certificaat ter goedkeuring waarmee de laadpaal aantoonbaar is goedgekeurd voor aansluiting op het elektriciteitsnet. Bij afkeuring bespreken we de feedback en plannen we een herkeuring.
  • Bij goedkeuring ontvangt u een certificaat waarmee de laadpaal aantoonbaar is goedgekeurd voor aansluiting op het elektriciteitsnet.
  • Bij afkeuring bespreken we de verbeterpunten. Op basis van de aard van de punten plannen we een nieuw keuringsmoment of spreken we af dat benodigde wijzigingen inzichtelijk worden gemaakt.

Als dit proces succesvol is doorlopen, wordt de laadpaal toegevoegd aan de lijst met goedgekeurde laadpalen en mag deze aangesloten worden in de openbare ruimte in heel Nederland! We nodigen fabrikanten daarnaast van harte uit om een exemplaar van de goedgekeurde laadpaal toe te voegen aan het ElaadNL Testplein. Zo kunnen we deze meenemen in interoperabiliteits- en Smart Charging testen met elektrische voertuigen.

Laadlichtmasten

Laadpalen en lichtmasten hebben beide een aansluiting nodig op het energienet, maar ze hebben ook allebei hun eigen specifieke eigenschappen. Hierdoor zijn er duidelijke verschillen tussen deze objecten. Bij de integratie van beide tot laadlichtmasten, is er een aantal aandachtspunten. Op basis van praktijkvoorbeelden uit eerdere pilots en toekomstige ontwikkelingen, gaat het informatieblad Laadlichtmasten in op de verschillen en biedt belangrijke aandachtspunten bij de realisatie van laadlichtmasten.

Aanmelden laadpaalkeuring

Naam(Vereist)
Type laadobject(Vereist)
Meerdere antwoorden mogelijk

Goedgekeurde laadpalen v2.1

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de laadpalen die op dit moment goedgekeurd zijn conform Aansluitspecificaties v2.1. Deze laadpalen voldoen aan de oude set van aansluitspecificaties. Sinds 1 juli 2023 dienen nieuw te plaatsen laadobjecten te voldoen aan v3.o. Zie hiervoor de lijst met goedgekeurde objecten bovenaan de pagina.

LeverancierProductHandleidingNetaansluitingOpmerkingen
Afbeelding
eNovateseNovates TRCHandleiding3x25A v2.1
EcotapDuo WideHandleiding3x25A t/m 3x80A
We Drive SolarWe Drive Solar 1.1Handleiding3x25A t/m 3x63A
DIClaadsystemenDIC-325-OBInstallatie

Netbeheerder

3x25A
Alfen ICUTwin 4XLHandleiding3x25A – 3x35A
eNovatesMRAe-5Handleiding3x25AGoedkeuring tot 1-10-2023
Netbeheerderskeuringen bij ElaadNL

Keuring onbemande objecten

Wil je jouw object met een geïntegreerde netaansluiting aanmelden voor de netbeheerderskeuring? Bezoek dan onze pagina over de netbeheerderskeuringen.

Naar keuringen van onbemande objecten