Voltooid project

Toekomst Gericht Aansluiten

Slimme manieren om sneller te werken

Het programma Toekomst Gericht Aansluiten (TGA) richtte zich tot eind 2019 op ondersteuning van netbeheerders bij het voorbereiden op de grootschalige introductie en uitrol van elektrisch vervoer. Begin 2020 is dit project formeel afgerond en deel van de activiteiten is voortgezet onder de vlag van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. 

Uitdaging van het programmaToekomst Gericht Aansluiten

Het aansluiten van laadpalen is een uitdaging voor netbeheerders. De wettelijke termijn om een aansluiting te realiseren is 18 weken. Dit past goed bij het aansluiten van huizen, aangezien het construeren van huizen een langdurig proces is. Voor een laadpaalaansluiting is dit anders. De koper van een elektrisch voertuig zou het liefst binnen een zo kort mogelijke periode na aanschaf van de auto willen laden. Het programma TGA helpt om het bestaande proces optimaal in te richten.

Doel

De doelstelling van TGA is een doorlooptijd van het aanvraag- en realisatieproces van drie tot zes weken en dat grote volumes laadpaalaansluitingen soepel door het proces gaan. Ook worden technische ontwikkelingen en consequenties voor regelgeving hierin meegenomen. Aansluitingen moeten goed geregistreerd worden in de systemen bij de netbeheerders én de relevante landelijke systemen (bijvoorbeeld in het Centraal Aansluitregister). De belangrijkste pijlers onder deze doelstelling zijn de volgende:

  • Optimaliseren en standaardiseren van de techniek. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld het opstellen van aansluitspecificaties waaraan nieuwe modellen laadpalen dienen te voldoen en  het voorschrijven van standaard componenten in de laadpaal.
  • Optimaliseren van het aanvraag- en realisatieproces van laadpaalaansluiting. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld de samenwerking met mijnaansluiting.nl en het verkorten van de doorlooptijd.

Projecten binnen het programma Toekomst Gericht Aansluiten

Deze projecten waren onderdeel van TGA en werden uitgevoerd om het doel van TGA te bereiken: