Voltooid project

Standaardisatie Asset Registratie

Het is belangrijk dat laadpaalaansluitingen goed geregistreerd staan in de interne systemen van de netbeheerders en in het Centraal Aansluitingenregister (C-AR). In het C-AR wordt de informatie over alle aansluitingen van elektriciteit en gas in Nederland centraal beheerd.

Bovendien zijn netbeheerders het erover eens dat diverse bijzondere kenmerken van laadpalen in hun interne computersystemen vastgelegd dienen te worden. Een laadpaal is nu eenmaal geen woonhuis en vergt een andere aanpak, bijvoorbeeld als het gaat om beheer en onderhoud en toegangsbeheer. In het project Standaardisatie Asset Registratie (SAR) spreken de netbeheerders en ElaadNL samen af welke informatie er precies wordt vastgelegd en op welke manier.

Wat

Vaststellen welke kenmerken van laadpalen er geregistreerd moeten worden in de interne computersystemen van de netbeheerders en het C-AR en op welke manier. Voorbeelden van belangrijke kenmerken zijn bijvoorbeeld type aansluiting, type meter, locatie, laadpaaltype, EAN-code, aardmeting, en of er slim geladen kan worden.

Waarom

Door landelijke uniformiteit in de registratie van laadpaalaansluitingen en bijbehorende kenmerken kan er efficiënter en effectiever geopereerd worden. Bijvoorbeeld monteurs weten zo beter en gemakkelijker waar ze aan toe zijn in geval van onderhoud of calamiteiten. Van te voren hebben ze helderheid over de situatie, weten ze welk type laadpaal er in het veld staat, wat de functionaliteiten van de laadpaal zijn etc. Laadpalen kunnen door heldere en eenduidige informatievoorziening makkelijker beheerd en onderhouden worden. Zo kunnen de netbeheerders de operationele processen en de marktfacilitering ten behoeve van laadpalen verbeteren.

Hoe

Door middel van workshops en bijeenkomsten waar alle netbeheerders aanwezig zijn. Tijdens deze samenkomsten wordt er uitvoerig overlegd en gediscussieerd en worden er besluiten genomen.

Wanneer

Dit project dient afgerond te zijn in Q1 2018 en bestaat uit de volgende  resultaten:

  • Een blauwdruk van de lijst met kenmerken die de netbeheerders willen registreren voor publieke laadpalen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de ‘must-haves’ (vereist voor uitvoering van de processen; data dient juist en volledig te zijn) en de ‘should-haves’ (zeer gewenst, maar processen zijn zonder registratie uitvoerbaar).
  • Daarnaast wordt advies uitgebracht aan de NEDU met betrekking tot de registratie van publieke laadpalen in het C-AR.

NB: de implementatie van dit project valt buiten scope en zal door elke netbeheerder individueel en zelfstandig uitgevoerd worden.

Wie

Actieve partners in dit project zijn de netbeheerders Enexis, Stedin, Liander en ElaadNL. Alle netbeheerders (inclusief Coteq, Westland Infra en Rendo) hebben zich gecommitteerd  aan het resultaat en maken deel uit van de programma groep en de programma board. ElaadNL is verantwoordelijk voor het projectmanagement.

Standaardisatie Asset Registratie is onderdeel van het programma Toekomst Gericht aansluiten (TGA). TGA richt zich op het optimaliseren van het aansluitproces. Doelstelling is het aansluitproces van een laadpaal te verkorten naar 3 tot 6 weken en dat grote volumes soepel door het proces gaan.