Voltooid project
Slimme Meters

Slimme Meters

Alle publieke laadpalen worden voorzien van ‘slimme’ elektriciteitsmeters. Een slimme meter is een op afstand uitleesbare meter die bijhoudt hoeveel stroom er verbruikt wordt en dit automatisch kan verstrekken aan de netbeheerder. Dit is een verplichting vanuit de Europese Unie maar ook een wens vanuit de markt. In het project Slimme Meters hebben de netbeheerders afgestemd welke slimme meter er geplaatst moet worden in publieke laadpalen.

Wat

In het project Slimme Meters is onderzocht welke slimme meter het meest geschikt is voor publieke laadpalen. Er is besloten de komende jaren gebruik te maken van de SMR5-meter. Dit is een slimme meter die ook bij huishoudens wordt toegepast. Deze meter is in vrijwel alle laadpalen probleemloos te monteren en voldoet aan alle eisen ten aanzien van data security. De nu gekozen SMR5-meter kan door de klant elke seconde worden uitgelezen via de P1-poort.

Waarom

De slimme meter is een belangrijk element in de gehele waardeketen van ‘slim laden’. Wanneer het energieverbruik van een laadpaal ieder kwartier gemeten kan worden, kan de energieleverancier variabele prijzen aanbieden aan de laadpaalexploitant. Zo kan elektriciteit bijvoorbeeld goedkoper worden op momenten dat de wind hard waait of de zon schijnt. Dit zorgt voor een toename in het gebruik van groene energie en is hierdoor duurzamer. Dit kan mensen stimuleren om te laden op momenten dat de vraag naar energie laag is en dus goedkoper.

Hoe

Dit project werd uitgewerkt in workshops onder regie van Netbeheer Nederland en in samenwerking met de deelnemende netbeheerders.

Wanneer

Dit project is gereed. De implementatie van de slimme meter valt niet binnen de scope van dit project en zal meegenomen worden in het project Standaardisatie Netbeheerderscomponenten Laadpalen.

Voor de verdere toekomst willen de netbeheerders onderzoeken of het mogelijk is een nóg compactere slimme meter met dezelfde functionaliteit te gaan gebruiken. Deze kan dan wellicht ook worden toegepast bij andere objecten in de openbare ruimte die geen verblijfsfunctie (adres) hebben zoals pompen, rioolgemalen en telecom-repeaters.

Wie

De partners in dit project zijn netbeheerders Enexis, Liander en Stedin, Netbeheer Nederland (de brancheorganisatie van alle elektriciteit- en gasnetbeheerders) en ElaadNL.

Slimme Meters is onderdeel van het programma Toekomst Gericht aansluiten (TGA). TGA richt zich op het optimaliseren van het aansluitproces. Doelstelling is het aansluitproces van een laadpaal te verkorten naar 3 tot 6 weken en dat grote volumes soepel door het proces gaan.