Voltooid project

Standaardisatie Netbeheerderscomponenten Laadpalen

Publieke laadpalen bestaan in talloze vormen en maten. De aansluiting op het elektriciteitsnet wordt gerealiseerd in het netbeheerdersgedeelte binnenin de laadpaal.  Er zijn diverse aansluitscenario’s voor het technisch realiseren van een netaansluiting in een laadpaal en er bestaan verschillende inrichtingen van dit zogeheten netbeheerdersgedeelte.

Netbeheerders hebben de behoefte uitgesproken de netaansluiting in publieke laadpalen te verbeteren én te standaardiseren. Uniformiteit en standaardisatie zal leiden tot effectiviteit en efficiëntie. Dit doen we in het project Standaardisatie Netbeheerderscomponenten Laadpalen (SNL).

Wat

Een publieke laadpaal voor elektrische auto’s is aan de binnenkant opgedeeld in twee compartimenten, namelijk het klantgedeelte (oftewel het vrije marktgedeelte) en het netbeheerdersgedeelte. In dit laatste compartiment wordt de aansluiting op het net gerealiseerd. De netbeheerder heeft toegang tot dit gedeelte en bepaalt hoe dit er uit moet zien. In dit project creëren we als netbeheerders overeenstemming over hoe dit compartiment uniform ingericht moet worden en met welke componenten. We hebben het dan bijvoorbeeld over het type (slimme) meter, de zekeringen, de cilinders en  een nieuwe compacte aansluitkast. Voor deze compacte aansluitkast wordt een programma van eisen opgesteld, om daarna gezamenlijk een aanbesteding in de markt te zetten.

Waarom

Er komen steeds meer laadpalen op de markt en in het veld. Hoe meer uniform en standaard het fysieke netbeheerdersgedeelte in de palen is, hoe meer dit leidt tot effectiviteit en efficiëntie. Een voorbeeld hiervan is dat monteurs door het uniforme netbeheerdersgedeelte door heel Nederland kunnen werken, altijd de juiste componenten bij zich hebben en gemakkelijker op te leiden zijn. Daarnaast biedt uniformiteit ook financiële voordelen. Zo kan er op grotere schaal ingekocht worden wat leidt tot lagere prijzen.

Hoe

Door het organiseren van workshops waar de laadpalen in de praktijk onderzocht kunnen worden en door bijeenkomsten met alle partners. Tijdens deze samenkomsten wordt er uitvoerig overlegd en gediscussieerd en worden er besluiten genomen.

Wanneer

Dit project is gestart in juli 2017 en eindigt Q1 2018, daarna moeten de netbeheerders de resultaten in hun eigen organisatie implementeren. De verdere planning ziet er als volgt uit:

  • Globaal overeenstemming bereiken over de inrichting en de benodigde componenten in het netbeheerdersgedeelte van laadpalen. Dit is reeds afgerond en geaccordeerd in Q4 van 2017.
  • Uitwerken van het eerste deelresultaat in twee documenten. Het eerste document is ‘Aansluitspecificaties 2.0’. Dit is een document dat opgesteld is voor de markt (en dan met name voor laadpaalfabrikanten). Van nieuw ontwikkelde laadpalen kan aan de hand van deze aansluitspecificaties getest worden of ze voldoen aan de juiste specificaties. Daarnaast het Programma van Eisen voor de compacte aansluitkast. De beide documenten dienen Q1 2018 gereed te zijn.
  • Een uniform en efficiënt proces creëren voor de wijze waarop netbeheerderscomponenten in laadpalen ingekocht, gedistribueerd, geleverd en gemonteerd worden (product 3).
  • De producten 1, 2 en 3 dienen geïmplementeerd te worden bij de netbeheerders en in de markt (product 4). Dit zal in Q2 en Q3 2018 uitgevoerd worden.

Wie

Actieve partners in dit project zijn de netbeheerders Enexis, Stedin, Liander en ElaadNL. Alle netbeheerders (inclusief Coteq, Westland Infra en Rendo) hebben zich gecommitteerd  aan het resultaat en maken deel uit van de programma groep en de programma board. ElaadNL is verantwoordelijk voor het projectmanagement.

Standaardisatie Netbeheerderscomponenten Laadpalen is onderdeel van het programma Toekomst Gericht aansluiten (TGA). TGA richt zich op het optimaliseren van het aansluitproces. Doelstelling is het aansluitproces van een laadpaal te verkorten naar 3 tot 6 weken en dat grote volumes soepel door het proces gaan.