Voltooid project

Samen Slim Aansluiten

Het standaard aansluitproces dat gehanteerd wordt voor de aansluiting van publieke laadpalen is nu nog primair ingericht voor huisaansluitingen. Echter, het ideale en gewenste aansluitproces van publieke laadpalen wijkt op diverse punten sterk af.

De wettelijke maximale termijn voor het opleveren van een aansluiting is 18 weken. De gewenst doorlooptijd voor de aansluiting van een laadpaal is 3 tot 6 weken. Kortom: het aansluitproces van een laadpaal vraagt om aangepaste processtappen en een kortere doorlooptijd. Het project Samen Slim Aansluiten (SSA) ondersteunt de netbeheerders dit te bereiken.

Wat

In dit project wordt een uniform, toegespitst en robuust aansluitproces voor publieke laadpalen ontwikkeld in samenwerking met mijnaansluiting.nl, het streven is om te komen tot een verkorte doorlooptijd van 3 tot 6 weken. Onder meer de volgende onderwerpen en/of processtappen worden nader onderzocht en uitgewerkt:

  • Locatiebepaling: waar komt een laadpaal precies te staan en wat zijn hierin de eisen? Is dit een processtap die uniform door de netbeheerders uitgevoerd zou moeten worden?
  • Verkeersbesluiten: dit is nodig voor het reserveren van een parkeervak bij publieke laadpalen. Deze stap maakt geen onderdeel uit van het aansluitproces. Echter, door wel rekening te houden met deze stap in het complete proces, kun je er samen voor zorgen dat de totale doorlooptijd van realisatie verkort wordt.
  • Eén-arbeidsgang: idealiter wordt een laadpaal op dezelfde dag geplaatst, aangesloten en in werking gesteld. Wat zijn de ‘best practices’ van alle netbeheerders en hoe kan hier van geleerd worden?

Waarom

Het proces dat gehanteerd wordt voor het aansluiten van een publieke laadpaal is momenteel nog conform het proces dat doorlopen wordt voor het realiseren van een huisaansluiting. De wettelijke doorlooptijd die bij dit proces hoort is 18 weken en past goed bij huisaansluitingen (immers heeft de constructie van een huis een lange doorlooptijd), maar niet bij publieke laadpalen. Klanten ervaren de huidige doorlooptijd als te lang.

Daarbij komt dat het aantal aanvragen voor de realisatie van LS-net aansluitingen voor publieke laadpalen de komende jaren enorm groeit naar zo’n 675.000 netaansluitingen in 2035. Hierdoor wordt de snelheid van de realisatie van een aansluiting steeds belangrijker. Ook de verwachte groei van de tweedehandsmarkt speelt hier een rol in.

Hoe

Door middel van workshops met alle betrokken netbeheerders en in samenwerking met Mijnaansluiting.nl. Tijdens deze samenkomsten wordt er uitvoerig overlegd en gediscussieerd en tot een uniform proces gekomen.

Wanneer

Conform de wens van het Dagelijks Bestuur van ElaadNL is de planning om in 2018 een ideaal en goedlopend aanvraag- en aansluitproces voor laadinfrastructuur ontworpen te hebben. Zo zijn we goed voorbereid op de groei van nieuwe elektrische auto’s. Het uiteindelijke doel is om begin 2019 nieuwe aansluitingen te kunnen realiseren in een doorlooptijd van 3 tot 6 weken.

Wie

De partners in dit project zijn de samenwerkende netbeheerders, Mijnaansluiting.nl en ElaadNL. Mijnaansluiting.nl is het nationale portaal voor alle aanvragen van aansluitingen en faciliteert een klantvriendelijk, gestandaardiseerd en efficiënt proces voor aansluitingen op ondergrondse infrastructuur.

Samen Slim Aansluiten is onderdeel van het programma Toekomst Gericht aansluiten (TGA). TGA richt zich op het optimaliseren van het aansluitproces. Doelstelling is het aansluitproces van een laadpaal te verkorten naar 3 tot 6 weken en dat grote volumes soepel door het proces gaan.