Voltooid project
Nieuwe Aansluit Categorie

Nieuwe Aansluit Categorie

Laadpaalaansluitingen worden tot op heden gezien en behandeld als een aansluiting op het net met een bepaald elektrisch vermogen. Hierbij worden dezelfde aansluitcategorieën gebruikt als voor huizen en gebouwen, gebaseerd op bijbehorende complexiteit en kosten.

Echter, de aansluiting van een laadpaal vereist andere (technische) specificaties dan de aansluiting van een huis of gebouw. Deze verschillen zijn erkend waarbij een veel gedane suggestie is om een aparte aansluitcategorie op te nemen ten behoeve van laadpalen. Een nieuwe, aparte aansluitcategorie zal zowel voordelen als nadelen hebben. In het project Nieuwe Aansluit Categorie (NAC) worden de argumenten geanalyseerd.

Wat

Een analyse uitvoeren van de verschillen en overeenkomsten tussen een huisaansluiting en een aansluiting voor een publieke laadpaal op de gebieden ‘techniek’, ‘financieel’, ‘juridisch’ en ‘proces’. Hierbij wordt met name naar de huidige stand van zaken gekeken en naar eerdere uitspraken en onderzoeken.

Waarom

Helderheid scheppen over bovengenoemde topics en in kaart brengen hoe de verschillende partijen denken over deze casus. Op deze manier kan er op termijn bepaald worden of de resultaten van het onderzoek vragen om verdere verdieping en een vervolg of dat de tijd voor dit onderwerp nog niet rijp is. Hiervoor zijn 3 denkrichtingen benoemd, namelijk alles laten zoals het nu is, differentiëren in huidige aansluitcategorieën of een compleet nieuwe categorie voor laadpalen ontwikkelen.

Hoe

Er is deskresearch uitgevoerd en er zijn interviews gehouden met de diverse netbeheerders en Netbeheer Nederland.

Resultaten

De resultaten worden op in Q1 met de programma board besproken en aan hen zal gevraagd worden om 3 denkrichtingen verder uit te werken. Na de verdieping van deze denkrichtingen zullen de programma board e/o het MT van ElaadNL besluiten hoe ermee wordt verder gegaan.

Wanneer

Het onderzoek is afgerond in 2017. In Q1 zullen de conclusies gepresenteerd worden aan de programma board van het programma Toekomst Gericht Aansluiten.

Wie

Dit project is een initiatief van ElaadNL. De resultaten zullen gepresenteerd worden aan het programma board van het programma ‘Toekomst Gericht Aansluiten’ en aan het management team van ElaadNL.

Nieuwe Aansluit Categorie is onderdeel van het programma Toekomst Gericht aansluiten (TGA). TGA richt zich op het optimaliseren van het aansluitproces. Doelstelling is het aansluitproces van een laadpaal te verkorten naar 3 à 6 weken en dat grote volumes soepel door het proces gaan.