Voltooid project

Transparante Laadpaal II

Maximale transparantie over hoe de laadsessie zich ontwikkelt

Na de ontwikkeling van het concept van de Transparante Laadpaal en de presentatie van het prototype in 2018, is een volgende stap gezet: de Transparante Laadpaal is verder ontwikkeld tot een werkende laadpaal en geplaatst op het Testplein van ElaadNL in Arnhem.

Wat is de Transparante Laadpaal II?

De Transparante Laadpaal is een laadpaal voor elektrische auto’s die de gebruiker inzicht geeft in de hoeveelheid energie die op dat moment beschikbaar is, de manier waarop de energie verdeeld wordt tussen de ladende elektrische auto’s en de keuzes die worden gemaakt in het slimme laadproces. De beschikbaarheid van duurzame energie, de drukte op het net, de aanwezigheid van deelauto’s en het aantal ladende auto’s spelen hierbij een rol. Een slim algoritme bepaalt aan de hand van deze factoren op welk moment en hoe snel er geladen kan worden en geeft dit weer via op0 een display op de laadpaal. Dit zorgt voor maximale transparantie voor de gebruiker. De eerste werkende Transparante Laadpaal is inmiddels geïnstalleerd op het Testplein van ElaadNL in Arnhem.

Waarom kiezen voor zo’n algoritme?

Steeds meer beslissen de algoritmen van de slimme stad wat er gebeurt met publieke middelen. Ze bepalen bijvoorbeeld hoe lang je stilstaat bij het verkeerslicht en steeds vaker ook hoe elektrische auto’s geladen worden. In de toekomst zullen de meeste auto’s elektrisch zijn. Maar het opladen van al deze elektrische auto’s op hetzelfde moment niet wenselijk. Dit komt enerzijds doordat de capaciteit van het elektriciteitsnet beperkt is. Anderzijds, omdat het slimmer is auto’s op te laden op het moment dat de productie van duurzame energie piekt. Zo maken we optimaal gebruik van zonne- en windenergie. In het geval van de Transparante Laadpaal zorgt een slim laadalgoritme voor een zo eerlijk mogelijke verdeling van de beschikbare energie. Door transparant te zijn over de factoren waarmee het rekening houdt en de output die het produceert, kunnen burgers bepalen of dit algoritme eerlijk is. Met de laadpaal demonstreren de ontwikkelaars de toegevoegde waarde van transparantie voor de gebruiker. De Transparante Laadpaal is een antwoord op het groeiende belang van algoritmes in ons leven. Zo kan een slimme stad openheid bieden aan haar burgers.

Hoe werkt dat in de praktijk?

De Transparante laadpaal is ontworpen door The Incredible Machine, met input van alle projectpartners. Ook gebruikers zijn betrokken in bij het ontwerpproces. ElaadNL heeft daarnaast gezorgd voor de ontwikkeling van de software en de technische implementatie.

Wanneer speelde dit project?

In de eerste fase is in 2017 is het concept van de Transparante Laadpaal geïntroduceerd en is het eerste prototype gepresenteerd. Deze kon gebruikt worden voor demonstratie doeleinden en is in 2018 bekroond met een Dutch Design Award in de categorie ‘product’.

In deze tweede fase is verder gewerkt aan de ontwikkeling van een versie die ook daadwerkelijk geplaatst kan worden. De eerste werkende Transparante Laadpaal is eind 2020 geïnstalleerd op het Testplein van kennis- en innovatiecentrum op het gebied van slim laden, ElaadNL. Met behulp van de werkende Transparante laadpaal kan tevens verder onderzoek gedaan worden naar de interactie met gebruikers.

De volgende stap in de ontwikkeling van de Transparante Laadpaal is die van de testomgeving bij ElaadNL naar de praktijk in de openbare ruimte. Het plan is dat dit in Amsterdam zal gaan plaatsvinden. Daar loopt al een slim laden proef met inzet van een slim algoritme en dat maakt Amsterdam een uitstekende plek voor de volgende stap.

Wie werkten er mee?

De Transparante Laadpaal is tot stand gekomen door een samenwerking van The Incredible MachineAMS InstituteGemeente AmsterdamTU Delft en ElaadNL.