Voltooid project

Slim laden achter de meter

Creëer in je huis een slim energiesysteem

Door de opkomst van elektrisch vervoer en elektrische verwarming via warmtepompen gaat het elektriciteitsverbruik in Nederlandse huishoudens flink stijgen. Tegelijk hebben steeds meer mensen zonnepanelen op hun dak, waarmee ze hun eigen duurzame stroom opwekken. Dat betekent dat het voor huishoudens interessant wordt om met slimme technieken het elektriciteitsverbruik te gaan sturen om zo maximaal gebruik te maken van duurzame energie en overbelasting te voorkomen. Een unieke proef onderzoekt deze technieken in de praktijk.

Download het onderzoeksrapport

Dit onderzoek is afgerond. Lees het onderzoeksrapport.

Download het onderzoeksrapport

Op weg naar energiesysteem van de toekomst

Via het proefproject willen de deelnemende partijen nader inzicht krijgen in de acceptatie van de consument voor externe aansturing van elektriciteitsgebruik in en om het huis. Ook wordt onderzocht hoe de techniek, om het energieverbruik in en om het huis slim te regelen, verder kan worden ontwikkeld. Op 1 september 2018 is de proef officieel gestart. Aan de hand van een nulmeting zijn de beginwaarden bepaald. Dit laat zien op welke momenten de deelnemers hun auto laden en hoe hun verdere energieverbruik en -opwek eruit ziet. Gedurende een jaar wordt slimme sturing toegepast. Zo laadt de auto bijvoorbeeld sneller als er veel aanbod zonne-energie is en minder tijdens de piekuren voor huishoudens. Deelnemers hebben altijd de mogelijkheid om de flexibiliteit stop te zetten en regulier te laden. Naast een analyse van het daadwerkelijke laadgedrag, gaan de onderzoekers van ‘Flexibel laden achter de meter’ ook in gesprek met deelnemers om nauwkeuriger in te zoomen op beweegredenen en gemaakte keuzes.

Elektrisch vervoer en thuisverbruik koppelen

Rijders van elektrische auto’s kunnen hun energieverbruik slimmer sturen door gebruik te maken van de Maxem Flex. Dit is een apparaat dat realtime inzicht geeft in het elektriciteitsverbruik en de eventuele opbrengst van zonnepanelen.
Op basis hiervan wordt het laadpunt voor de elektrische auto, de warmtepomp en mogelijk de thuisbatterij aangestuurd, zodat de stoppen in je meterkast er niet uitgaan en er optimaal gebruik wordt gemaakt van de eigen zonne-energie.

Je kunt deze grote elektriciteitsverbruikers in en om het huis ook gebruiken om te zorgen voor balans op het lokale elektriciteitsnet. Zo kan het elektriciteitsgebruik van huishoudens flink toenemen, zonder dat investeringen gedaan moeten worden in grotere elektriciteitskabels en zwaardere transformatoren in de wijk. De proef moet een blauwdruk opleveren die later in heel Nederland uitgerold kan worden.

Gezamenlijk initiatief

Het project ‘Flexibel laden en verwarmen achter de meter’ is een gezamenlijk initiatief van CohereEnpulsEnexis NetbeheerElaadNL en Living Lab Smart Charging en liep tot december 2019.

Resultaten

Inmiddels is dit onderzoek succesvol afgerond. Lees het persbericht, bekijk alle onderzoeksresultaten in het volledige onderzoeksrapport (Engels) of bekijk de belangrijkste resultaten (Nederlands).