Lopend project

Nationaal Laadonderzoek

Jaarlijks onderzoek naar meningen en ervaringen van gebruikers.

Sinds 2020 onderzoeken ElaadNL en de Vereniging Elektrische Rijders (VER) jaarlijks de ervaringen en meningen van EV-rijders over het (slim) laden van elektrische auto’s. Jaarlijks nemen aan dit onderzoek zo’n 1.800 Nederlandse EV-rijders deel. Zo krijgen we inzicht in welke mate EV-rijders bekend zijn met slim laden, hoe zij slim laden ervaren en wat hun wensen en behoeften zijn binnen de ontwikkeling van slim laden.

Wat is het Nationaal Laadonderzoek?

ElaadNL en de Vereniging Elektrische Rijders (VER) organiseerden in 2020 het eerste Nationaal Laadonderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een grootschalige enquête onder EV-rijders (bestuurders van een elektrisch voertuig) naar hun ervaringen en meningen over het (slim) laden van elektrische voertuigen in Nederland. Onderwerpen die aan bod komen zijn de manier waarop EV-rijders hun auto laden, welke knelpunten zij hierbij ervaren (in binnen- en buitenland), wat de bekendheid en ervaring is met slim laden en wat hun wensen zijn binnen de ontwikkeling van slim laden. In de volgende jaren sloot ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan als organiserende partner in het onderzoek.

Waarom het Nationaal Laadonderzoek?

Steeds meer mensen rijden elektrisch en laden hun auto op de eigen oprit, bij openbare laadpalen in de straat, op het werk of bij snelladers die inmiddels in heel Nederland te vinden zijn. Hoe ervaren deze gebruikers het (slim) laden van hun auto? Wat gaat goed en wat kan beter? Een tekort aan goed onderbouwde antwoorden op deze vragen is aanleiding voor dit onderzoek.

Met dit onderzoek krijgen we een breed inzicht in dergelijke onderwerpen. Met betrouwbare informatie van EV-rijders kan richting worden gegeven aan mogelijke oplossingen en beleid. Daarnaast biedt het onderzoek inzicht in de kennis van, ervaring met en mening van EV-rijders over slim laden. De EV-rijder speelt hier een centrale rol en het is belangrijk dat de stem van de gebruiker gehoord wordt.

Grootschalige enquête

Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van een grootschalige enquête. Deze is in samenspraak opgesteld door alle betrokken partijen. De Rijksuniversiteit Groningen bewaakt hierbij de kwaliteit van de vragen en de privacy van de respondenten. De enquête wordt onder een zo breed mogelijke groep EV-rijders gedeeld om te zorgen voor een zo hoog mogelijke representativiteit. Iedereen die een elektrische auto rijdt, kan zijn mening laten horen.

Bekijk de presentaties

Bekijk hieronder de opnames van de online presentaties van de verschillende uitgevoerde Nationale Laadonderzoeken in 2020, 2021 en 2022.

Wanneer is het Nationaal Laadonderzoek?

Het Nationaal Laadonderzoek wordt jaarlijks herhaald om trends en ontwikkelingen in de gaten te houden, nieuwe uitdagingen te signaleren en de effecten van veranderingen te kunnen evalueren. De eerste editie startte in maart 2020 en werd in juni van dat jaar gepresenteerd.

Partners

De initiatiefnemers van het Nationaal Laadonderzoek zijn ElaadNL, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Vereniging Elektrische Rijders (VER). Partners in het onderzoek zijn de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Download het Nationaal Laadonderzoek