Lopend project

Netimpactrapportages

Onderzoek naar regionale netimpact

Om de opschaling van laadinfrastructuur en daarmee het laden van voertuigen mogelijk te maken is het van groot belang dat het energiesysteem goed voorbereid is. Met de toenemende vraag naar elektriciteit uit allerlei sectoren en krapte op de arbeidsmarkt voor technisch personeel wordt dit een steeds grotere uitdaging voor netbeheerders.

De impact van mobiliteit op het energiesysteem ten opzichte van de totale energietransitie opgave wordt door middel van deze rapportage transparant gemaakt. Het betreft het startpunt van een dialoog, om in gezamenlijkheid te bespreken hoe de regionale plannen impact hebben op het net en hoe we met eventuele knelpunten om kunnen gaan.

Startpunt voor verdere analyse

De impactanalyse is vastgesteld op basis van de ElaadNL Outlook. Deze analyse en rapportage is de eerste versie in zijn soort en moet ook gezien worden als startpunt / proef variant. Vanaf Q4 2022 zal op basis van de doorrekening ten behoeve van het RES2.0 proces (integrale doorrekening van de opwek, warmte, mobiliteit, industrie) een uitgebreidere rapportage vormgegeven worden. Deze zal worden uitgevoerd op basis van een door de NAL regio gevalideerde laadbehoefte (aantal voertuigen, laders, vermogen).

Ontstaan vanuit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur

Nederland staat voor een grote veranderopgave in mobiliteit. De ambitie in het Klimaatakkoord is dat in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. We gaan dan naar een wagenpark van 1,9 miljoen elektrische personenvoertuigen. Daarnaast wordt nog een sterke groei verwacht in emissieloze bussen, bestelauto’s, vrachtwagens, binnenvaartschepen en overig transport/vervoer. Om het toenemend aantal elektrische voertuigen van stroom te kunnen voorzien ontstaat vanzelfsprekend een toename in de laadbehoefte. Deze laadbehoefte wordt in beeld gebracht door 6 NAL regio’s.

Download de Netimpactrapportages v1.0