Voltooid project

Kennisdeling

Kennisdeling is een belangrijk onderdeel van de NAL. Daarom delen wij graag de verschillende kennisdocumenten die we in de afgelopen jaren maakten.

Download NAL factsheets

Aandachtspunten voor gemeenten rondom elektrisch vervoer vanuit de netbeheerders

Handreiking visie en beleid laadinfrastructuur elektrisch vervoer

De komende jaren groeit de laadinfrastructuur in Nederland sterk. De handreiking Visie en Beleid helpt gemeenten bij het versnellen van de besluitvorming en dus de uitrol van deze nieuwe laadpalen.

Iedere gemeente moet volgens de NAL (Nationale Agenda Laadinfrastructuur) voor het einde van 2020 twee beleidsdocumenten hebben:

  • een integrale visie op laadinfrastructuur
  • plaatsingsbeleid voor laadinfrastructuur

Om daarbij te ondersteunen heeft het NKL in samenwerking met ElaadNL en andere kennispartners en gemeenten de Handreiking Visie en Beleid Laadinfrastructuur Elektrisch Vervoer opgesteld.