6 november 2023

Flinke groei verwacht van walstroom in havens voor zeevaart en binnenvaart

Walstroom is een stroomaansluiting voor schepen bij een ligplaats. Zowel voor de stroomvoorziening van aangemeerde schepen voor binnenvaart als voor zeevaart verwachten de onderzoekers van ElaadNL de komende jaren een flinke groei. Dit mede door een verplichting voor walstroomvoorzieningen in Europese havens vanaf 2030. Zo blijkt uit de ‘Quickscan Walstroom’ die vandaag gepubliceerd is.

Zeeschepen en binnenvaartschepen die in een haven liggen, gebruiken daar ook energie. Het in de haven laten draaien van dieselgeneratoren is echter milieubelastend. Daarom wordt er ook hier gewerkt aan elektrificatie. Steeds meer havens bieden walstroom aan zodat schepen in de haven gebruik kunnen maken van een aansluiting op het elektriciteitsnet.

Download Quickscan Walstroom

Europese verplichting 2030

Met de komst van de Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) zijn Europese havens verplicht vanaf 2030 90% van de AFIR-schepen van walstroom te voorzien. Dit gaat om containerschepen, cruiseschepen, passagiersschepen en gecombineerde passagiers- en vrachtschepen vanaf 5000 GT. GT staat voor Gross Tonnage, waarmee het laadvermogen van een schip wordt aangeduid. Naast het type schip, geeft de AFIR ook aan hoeveel schepen van een bepaald type per haven moeten aanmeren om meegenomen te worden in de eis voor verplichting van walstroom. Dit zijn minstens 100 containerschepen per jaar, 40 gecombineerde passagiers- en vrachtschepen, en 25 cruiseschepen.

Webtalk over Walstroom

Bekijk ook de webtalk over walstroom met Jeroen Janssen (ElaadNL) en Ryan Cornelisse (Port of Rotterdam) gehouden op 2 november.

Bekijk de ElaadNL Webtalk over walstroom

Zeevaart en binnenvaart

De Nederlandse zeehavens (Rotterdam, Amsterdam, North Sea Port, Moerdijk en Groningen) zijn verenigd in de Branche Organisatie Zeehavens (BOZ). Zij hebben berekend dat er 270 megawatt (MW) aan walstroomvermogen zal moeten worden geïnstalleerd. Daarnaast zal ook de haven van IJmuiden genoeg zeeschepen ontvangen die binnen de AFIR vallen, dus ook deze haven wordt meegenomen. Voor binnenvaart zijn er volgens Rijkswaterstaat begin 2023 zo’n 70 walstroompunten gerealiseerd. In 2030 moeten er naar schatting per dag voor 1437 schepen walstroompunten gerealiseerd zijn.

Het gemiddeld benodigde vermogen voor binnenvaartschepen is 5 kilowatt (kW). De verwachtte bezetting van de walstroompunten is 8 uur per dag, dit zal met name ’s nachts zijn. Dit betekent dat er 40 kWh benodigd is voor 1.437 schepen per dag in 2030. De totale elektriciteitsvraag is dan 21 gigawattuur (GWh) per jaar. Wat betreft zeevaartschepen wordt een totale elektriciteitsvraag verwacht van 230 GWh per jaar, uitgaande van de AFIR-doelstelling om 90% van de schepen te voorzien van walstroom.

Download Quickscan Walstroom

Tweede Quickscan ElaadNL

ElaadNL maakt sinds kort ook Quickscans. Deze Quickscans zijn beknopte analyses over verschillende thema’s in mobiliteit. De uitkomsten van een Quickscan kunnen aanleiding zijn tot een uitgebreide analyse per thema in de vorm van de al bekende ElaadNL Outlooks. De eerste ging over elektrificatie van de luchtvaart, de tweede gaat over walstroom.

Over de ontwikkeling van de batterij-elektrische binnenvaart maakte Elaad in 2020 een uitgebreide Outlook. Bekijk de Outlook ‘Tegen de stroom in varen’.