5 oktober 2023

Quickscan Elektrische luchtvaart: veel potentie voor regionale luchtvaart!

ElaadNL komt nu ook met Quickscans. Deze Quickscans zijn beknopte analyses over verschillende thema’s in mobiliteit. De uitkomsten van een Quickscan kunnen aanleiding zijn tot een uitgebreide analyse per thema in de vorm van de al bekende ElaadNL Outlooks. De eerste gaat over elektrificatie van de luchtvaart. Met name voor de regionale luchtvaart en korte afstandsvluchten zien onderzoekers grote potentie voor elektrificatie op korte termijn. De eerste volledig elektrische 9-zits en 19-zits vliegtuigen komen naar verwachting rond 2030 op de markt.

Met de beschikbare accu’s zou het volgens onderzoekers nu al mogelijk kunnen zijn om met een 19-zits elektrisch vliegtuig van Amsterdam naar Londen te vliegen. Maar de strikte certificeringsprocedures in de vliegtuigindustrie zorgen ervoor dat het nog even zal duren voordat de eerste elektrische vliegtuigen op grote schaal op de markt verschijnen. Op dit moment zijn er al wel tweezitters met een kleiner bereik in gebruik, bijvoorbeeld bij de E-flight opleidingsschool op Teuge.

Download de Quickscan Elektrisch Vliegen

Elektrificatie bespaart CO2

In 2018 vertrokken er vanuit Nederland ruim 107 duizend vluchten naar een bestemming binnen een afstand van 750 km (37% van alle vertrekkende vluchten). Voor dit soort relatief korte afstanden is elektrisch vliegen op batterijen geschikt. Het elektrificeren van deze korte afstandsvluchten kan leiden tot een totale CO2 besparing van 1,78 Mton. Deze potentiële besparing komt overeen met 25% van de totale emissiereductie opgave voor de mobiliteitssector in 2030, zoals vastgesteld in het Klimaatakkoord.

Elektrisch vliegen in potentie efficiënter dan rijden

Op dit moment vindt in de EU 4,4% van alle verplaatsingen met een afstand van 150 – 800 km plaats per vliegtuig. Ongeveer 75% van alle verplaatsingen vindt per auto plaats. Een verschuiving van auto naar elektrisch vliegen levert verrassend genoeg extra vermindering van de CO2-uitstoot op. Per passagierskilometer is elektrisch vliegen efficiënter dan elektrisch rijden met personenauto’s, uitgaande van gemiddelde bezetting van de auto.

Potentiële elektriciteitsvraag

Het elektrificeren van alle vertrekkende vluchten tot 750 km leidt volgens de Quickscan tot een elektriciteitsvraag van 0,63 TWh per jaar. De potentie voor extra groei van de elektrisch regionale luchtvaart is echter enorm. Als 50% van alle verplaatsingen in de categorie 150 – 800 km per elektrisch vliegtuig zou plaatsvinden, dan zou de totale elektriciteitsvraag uitkomen op 12,5 TWh per jaar. De onderzoekers zeggen er wel bij dat nog moet blijken of deze verschuiving van auto naar vliegtuig ook gerealiseerd gaat worden.

Potentiële oplaadlocaties voor vliegtuigen zijn de vijf grotere luchthavens en met name de regionale luchthavens in Nederland.