12 september 2023

Voorzitter taakgroep cybersecurity NAL spreekt commissie Verenigde Naties toe

Harm van den Brink, voorzitter van de taakgroep cybersecurity van de NAL, sprak op 5 september 2023 in Genève een commissie van de Verenigde Naties toe. Onderwerp was cybersecurity en oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Van den Brink benadrukte het grote belang van het integreren van robuuste beveiligingsmaatregelen in de laadinfrastructuur om ons zo te beschermen tegen de mogelijk verstrekkende gevolgen van potentiële hacks.

De Working Party on Transport Trends and Economics van UNECE (The United Nations Economic Commission for Europe) hield haar bijeenkomst in Genève over elektrisch vervoer, laadinfra en cybersecurity. De NAL was daarbij uitgenodigd voor een workshop over cybersecurity. Conclusie daarvan was dat er meer aandacht nodig is voor cybersecurity in de overgang naar elektrisch vervoer, met name met betrekking tot laadinfra.

Foto: Harm van den Brink, voorzitter van de taakgroep cybersecurity van de NAL, spreekt de Working Party on Transport Trends and Economics van UNECE toe.

Naast zijn voorzitterschap van de taakgroep cybersecurity van de NAL is Harm Cyber Security Specialist & Innovation bij ElaadNL. Hij is betrokken bij verschillende onderzoeken projecten met betrekking tot onder andere Home Energy Management Systems en Protocolen, LoRa(WAN), Blockchain en DLTs en Smart Charging.

Van den Brink onderstreepte deze conclusie in zijn verhaal over de Nederlandse lessen met betrekking tot veiligheid en cybersecurity. Terwijl er al UN-reguleringen bestaan voor voertuigcybersecurity, ontbreekt er nog regelgeving voor laadinfra. UNECE kan volgens Van den Brink een rol pakken om de veiligheid van de EV-sector te waarborgen. Van den Brink: “Onze transitie naar elektrische voertuigen brengt zijn eigen uitdagingen met zich mee, waarvan er één het waarborgen van de cyberveiligheid van de snel groeiende EV-laadinfrastructuur is. Een onbeveiligd systeem kan niet alleen de gegevens en de veiligheid van consumenten in gevaar brengen maar zelfs het nationale en internationale energienetwerk onderuit halen.” Van den Brink benadrukte dat cybersecurity een maatschappelijke kwestie is die ons allemaal raakt. Publiek-private partnerschappen en internationale samenwerking zijn cruciaal volgens Van den Brink: “We moeten allemaal samenwerken – overheden, industrieën en individuen – om ervoor te zorgen dat onze transitie naar schonere energie ook veilig is.”