15 december 2022

Energiemanagement in en om de woning biedt grote kansen

De energiehuishouding in en om een woning is te optimaliseren door de inzet van warmtepompen, ladende elektrische auto’s, thuisbatterijen en zonnepanelen onderling af te stemmen. Zo besparen huishoudens kosten en dragen ze bij aan een duurzaam stroomgebruik binnen de grenzen van het stroomnet. Om de potentie ten volle te kunnen benutten moet wel nog een aantal zaken geregeld worden. Zo blijkt uit de publicatie van het onderzoek ‘Kansen voor energiemanagement in de woning’.

Energiemanagement in en om woningen krijgt steeds meer aandacht door de toenemende elektrificatie, met name door elektrische auto’s, (hybride) warmtepompen, zonne-energie en vermoedelijk straks ook thuisbatterijen. Deze ontwikkelingen gaan leiden tot meer elektriciteitsverbruik en capaciteitsbeslag van het bestaande stroomnet. Dit biedt  uitdagingen, maar ook kansen door de energiehuishouding in en om huis slim en flexibel in te richten.

Op 15 december 2022 hebben ElaadNL en Flexiblepower Alliance Network (FAN) hun onderzoek naar de kansen en noodzaak voor energiemanagement in en om de woning gepubliceerd en gepresenteerd. Onderzoekers Arjan Wargers (ElaadNL) en Adriaan van Eck (FAN) spraken voor hun onderzoek een twintigtal experts. Hoofdconclusie is dat er grote kansen liggen voor energiemanagement in en om de woning. Maar ook dat er nog veel moet gebeuren om deze kansen te benutten. Er is voortgang nodig op drie vlakken. Deze studie is mogelijk gemaakt met steun van TKI Urban Energy en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Download het rapport (NL/EN)

Actieplan nodig

Ten eerste is van belang dat consumenten zich bewuster worden van de kansen die er liggen en wat ze moeten doen om deze te benutten. Ten tweede moet de integratie tussen spelers in het energiesysteem beter. Zo moeten er prikkels zijn die de flexibiliteit in stroomvraag die zo ontstaat, belonen. Ook moeten de verschillende apparaten aangestuurd kunnen worden door partijen in het energiesysteem zoals energieleveranciers. Ten derde zijn ook goede technische standaarden van belang. Zo moet een Home Energy Management Systeem (HEMS) goed kunnen functioneren en de kosten van het HEMS moeten beperkt blijven. Daarvoor is een goede interoperabiliteit nodig. Dit betekent dat apparaten (laadpunten, elektrische auto’s, zonnepanelen, warmtepompen, et cetera) van verschillende leveranciers dezelfde taal moeten gaan spreken. Ondanks dat elke fabrikant met connectiviteit bezig is, spreken veel apparaten nog niet dezelfde taal. Om deze technische en organisatorische uitdagingen het hoofd te bieden, pleiten de onderzoekers voor een actieplan ‘Flexibel energiemanagement in en om de woning’.

Groeiend belang

FAN en ElaadNL verwachten dat het belang van energiemanagement in en om huis de komende jaren alleen maar zal toenemen. Stijgende elektriciteitskosten en fluctuaties in deze energieprijzen, de opkomst van dynamische elektriciteitscontracten, de verwachte afbouw van de salderingsregeling en veranderende netwerktarieven, maken het beheer van stroomvraag- en aanbod in en om huis belangrijker. Energiemanagement kan daarbij helpen. Enerzijds om de kostenstijging voor consumenten binnen de perken te houden. Anderzijds door het energiesysteem in evenwicht te houden door vraagpieken te verminderen en overschotten en tekorten in wind- en zonneparken te dempen door de vraag wat meer aan te passen aan de productie.

Over FAN

Flexiblepower Alliance Network (FAN), opgericht in 2013, ziet energieflexibiliteit
als een onmisbare stap in de energietransitie. FAN wil bijdragen aan een open, eerlijk en duurzaam energiesysteem, waarin overschotten in vraag en aanbod van duurzame energie door middel van energieflexibiliteit kunnen worden opgevangen door open standaarden. Naast de drie grote regionale netbeheerders rekent FAN diverse innovatieve marktpartijen uit de energiesector tot haar leden.

Over TKI Urban Energy & de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Dit onderzoek is mede gefinancierd door TKI Urban Energy en RVO. TKI Urban Energy en RVO bevorderen samen onderzoek naar energie-innovaties voor een snelle transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem in de gebouwde omgeving en de infrastructuur door initiatieven financieel te steunen, betrokken partijen bij elkaar te brengen en kennis te delen. www.tki-urbanenergy.nl  www.rvo.nl/klimaat-energie

Bekijk hieronder de livestream van het evenement.