14 juni 2022

Uniek inzicht in laadgedrag op laadpleinen voor EV’s

Binnen de Proeftuin Slimme Laadpleinen zijn inmiddels meer dan 40 slimme laadpleinen in gebruik genomen. Rond deze laadpleinen worden verschillende metingen en onderzoeken gedaan, bijvoorbeeld naar de effectiviteit van de slimme pleinen. ElaadNL, partner van de Proeftuin Slimme Laadpleinen, heeft een datadashboard ontwikkeld dat live inzicht geeft in het aantal auto’s dat aan het laden is, het moment en het vermogen van het laden. Deze informatie draagt bij aan een efficiënte uitrol van slimme laadpleinen waar partijen in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur gezamenlijk aan werken.

Met dit nieuw ontwikkelde dashboard krijgen we inzicht in de verschillende laadprofielen van de laadpleinen, wat de piek- en dalmomenten zijn en waar slim laden in de praktijk wordt toegepast.   Deze laadprofielen geven ook weer wat de impact van het laden is op het elektriciteitsnet.

Grafiek NAL

Ook voor de betreffende gemeente biedt de database nuttige informatie. Doordat zij een volledig beeld krijgen van het gebruik van de laadpleinen kunnen zij beter inspelen op verdere laadbehoeften in hun gemeente en weten zij of het waar het nuttig kan zijn op andere plaatsen binnen de gemeenten nog een laadplein aan te leggen.

Het datadashboard en onderliggende data geeft naast het dagelijks gebruik van het laadplein ook de potentie van innovaties als slim laden en ontladen (Vehicle-2-Grid) weer. In het project Proeftuin Slimme Laadpleinen doen NKL, ElaadNL en gemeenten nader onderzoek naar de mogelijkheden die laadpleinen bieden. Data uit het dashboard wordt mede gebruikt in deze onderzoeken. Bijvoorbeeld in het geval van de integrale en maatschappelijke business case van een publiek laadplein ten opzichte van een losse laadpaal. Deze onderzoeken helpen mee slimme laadpleinen in Nederland verder op te schalen.

Over de proeftuin Slimme Laadpleinen

De Proeftuin Slimme Laadpleinen is onderdeel van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL), gesubsidieerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), ondersteund door NKL, het kennis- en innovatiecentrum van de netbeheerders ElaadNL en projectbureau Over Morgen.

Over de Nationale Agenda Laadinfrastructuur

De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is een meerjarige beleidsagenda met ambities en acties die ervoor gaan zorgen dat we straks altijd overal, makkelijk en slim kunnen laden. Een groot aantal van de afspraken en acties worden lokaal en regionaal uitgevoerd. Markt, overheid en netbeheer werken nauw samen en ondersteunen gemeenten en regio’s om een dekkend, betrouwbaar en toekomstbestendig laadnetwerk en energiesysteem te realiseren.

Bezoek ook de website van NKL Nederland over de proeftuin Slimme Laadpleinen.

 

Fotografie: Eric Fecken