14 mei 2020

Thuis elektrische auto’s slim laden ontlast elektriciteitsnet

Als we elektrische auto’s in de toekomst op dezelfde manier laden als nu, groeit de piekbelasting op het elektriciteitsnet doordat het aantal elektrische auto’s snel toeneemt. In een proef met 138 huishoudens is de piekbelasting met 40% verlaagd zonder dat de gebruikers er veel van merkten. De elektrische auto’s werden thuis slim geladen (Smart Charging) door middel van een energiemanagementsysteem die informatie over de beschikbare netcapaciteit kreeg vanuit de netbeheerder. Door de elektriciteitsvraag van thuis ladende elektrische auto’s slim te sturen, kunnen meer elektrische auto’s gelijktijdig worden geladen zonder dat het elektriciteitsnet uitgebreid hoeft te worden. De proef ‘Flexibel laden achter de meter’ is een gezamenlijk initiatief van marktpartij Maxem, Enexis Netbeheer, Enpuls en ElaadNL.

In de pilot is het thuis slim laden van elektrische auto’s onderzocht bij 138 deelnemende Nederlandse huishoudens. Het slim laden verliep via een energiemanagementsysteem (Maxem) die de energiestromen binnen het huis regelt. Het doel van de proef was het laden van de elektrische auto aan te passen aan de belasting van het elektriciteitsnet zonder dat de eindgebruiker hier veel van zou merken.

Flexibele laadsnelheid

Tijdens de piekuren (tussen 17.00 en 21.00 uur ’s avonds) is de stroomvraag in de wijk hoog en is er dus minder restcapaciteit voor elektrische voertuigen. Daarom werden de elektrische auto’s dan minder snel geladen, tenzij de gebruiker het slim laden onderbrak door het gebruik van de flex-knop. Daarmee kon de auto ook tijdens de piekuren (de uren met een beperkte beschikbare capaciteit) met de gebruikelijke snelheid laden. Elektrische auto’s zijn thuis meestal de hele avond en nacht aangesloten aan het laadpunt en hoeven maar een beperkt aantal uren te laden. Hierdoor zorgt het vermijden van de piekuren met de inzet van slimme technieken in de praktijk zelden voor problemen.

Het hebben van de flex-knop werd door deelnemers als heel belangrijk ervaren. Maar deze werd in de praktijk nauwelijks gebruikt. Daarbij maakte het weinig tot geen verschil of gebruikers beloond werden als ze deze knop gebruikten of niet.

Piekbelasting met 40% verlaagd, deelnemers tevreden

De pilot laat zien dat laadsturing succesvol toegepast kan worden op thuislaadpunten via een energiemanagementsysteem. In de toekomst heb je naast het reguliere huishoudelijke verbruik ook veel thuisladers. Het net zal dan veel hoger belast zijn dan nu. In deze proef zijn de 138 huishoudens met een elektrische auto verdeeld in vier virtuele wijken en is gewerkt met een ondergrens van de laadsnelheid van 6 ampère. In deze situatie daalt de piekbelasting al met 40%. In de toekomst zal het aantal ladende auto’s in een wijk nog hoger zijn en bovendien is technisch het geheel verschuiven van de laadtijd naar buiten de piek ook mogelijk. Dan zijn dus nog hogere percentages mogelijk. Annabel van Zante, projectleider van de proef: “We zijn blij dat door middel van Smart Charging thuis de piekbelasting aanzienlijk kan worden verlaagd. De technische mogelijkheden zullen in de komende jaren verder toenemen, waardoor we verwachten dat de afname van de piekbelasting zelfs nóg groter kan worden.”

Uit het onderzoek blijkt bovendien dat de deelnemers over het algemeen een positieve houding hebben tegenover slim laden: 84% van de deelnemers geeft aan in de toekomst gebruik te willen (blijven) maken van slim laden en 81% raadt andere elektrische rijders aan om hier gebruik van te maken.

Om een oplossing zoals deze uiteindelijk op te schalen, is het van belang dat er een eenduidig communicatieprotocol komt dat íedere netbeheerder kan gebruiken om met élk energiemanagementsysteem te communiceren. Op deze manier kan het slim laden van thuislaadpunten bijdragen aan een stabiel elektriciteitsnet.

Download het onderzoeksrapport