31 oktober 2022

Rekentool helpt ondernemers transport en logistiek bij voorbereiding op elektrificatie van hun wagenpark

Hoeveel stroom heb je nodig als straks alle of een groot deel van je vrachtwagens elektrisch zijn? Om daar inzicht in te krijgen heeft ElaadNL de rekentool Elektrificatie Logistiek ontwikkeld voor ondernemers. Op deze manier kan een ondernemer in transport of logistiek vroegtijdig en gericht het gesprek aangaan met de netbeheerder over de mogelijkheden voor uitbreiding van het stroomnet en over het optimaal benutten van dat net.

Nederland beschikt over 3.700 bedrijventerreinen en deze worden een belangrijk concentratiepunt van het opladen van elektrische voertuigen in de logistiek. Zo’n 85% van de elektriciteitsvraag van trucks en bestelauto’s moet op bedrijventerreinen worden voldaan, zo blijkt uit de Outlook van ElaadNL. Omdat het gaat om het tegelijkertijd opladen op hoge vermogens op een geconcentreerde locatie, zal in veel gevallen het stroomnet ook aangepast moeten worden. Dat kost veel tijd en geld. Het is daarom van groot belang om snel en goed inzicht te hebben in de stroomvraag die de komende jaren op de bedrijventerreinen gaat ontstaan.

Naar de rekentool

Via onze rekentool maken transportondernemers eenvoudig een inschatting van het verwachte piekvermogen dat nodig is voor hun ambities én komen ze laagdrempelig in contact met de netbeheerder. Zo werken we samen toe naar voldoende netcapaciteit voor de benodigde laadinfrastructuur.

Naar de Rekentool Logistiek

Rekentool voor benodigde netcapaciteit

Vanuit ElaadNL is daarvoor de rekentool Elektrificatie Logistiek ontwikkeld waarin je als ondernemer kunt aangeven wanneer je voor welk typen voertuigen verwacht te gaan elektrificeren. Je kunt ook aangeven wanneer gedurende de dag je wilt laden. Uiteindelijk komt daar een beeld uit dat laat zien hoeveel elektrisch vermogen je wanneer nodig hebt om de elektrische voertuigen op te laden. Daarmee kan de ondernemer het gesprek met zijn netbeheerder over de verwachte stroomvraag veel gerichter voeren. Dat helpt bij het zoeken naar oplossingen: het tijdig aanvragen van verzwaring van netaansluitingen, het plannen van verzwaringen van het stroomnet en het optimaal benutten van de capaciteit van het net door andere maatregelen zoals het slim plannen en afstemmen van het opladen en eigen opwek met zonnepanelen in combinatie met opslag in batterijen.

Oproep aan logistiek ondernemers: ga in gesprek met de netbeheerder

ElaadNL en de netbeheerders roepen ondernemers in transport en logistiek op de rekentool te gebruiken en het gesprek met de netbeheerder zo snel mogelijk aan te gaan. Mede vanwege de komst van ZE-zones verwachten diverse partijen de komende jaren een grote versnelling in de omschakeling van diesel naar e-trucks en als pas op dat moment naar uitbreiding van het stroomnet gekeken wordt, gaat het nog jaren duren voordat de benodigde laadinfrastructuur van de gewenste hoeveelheid stroom voorzien kan worden. Wat voor ondernemers lange termijn is (5 tot 10 jaar) is voor een netbeheerder en de uitbreiding van het net korte termijn. Tijdig inzicht in het benodigde elektrisch vermogen, gebruik van deze rekentool en het gesprek met de netbeheerder is dus cruciaal.

Ondersteuning voor logistiek ondernemers

Er komt voor ondernemers ook nogal wat kijken bij de elektrificatie van hun wagenpark: welke wagens kies je, hoe laad je die op en waar? Experts en brancheverenigingen (zoals TLN en evofenedex) kunnen ondernemers helpen bij de overgang naar elektrisch vervoer. Hoe beter het inzicht, hoe waardevoller ook de uitkomst van de rekentool is.

Tip: de Vliegende Brigade van de NAL (Nationale Agenda Laadinfrastructuur) is beschikbaar voor ondersteuning van gemeenten op dit gebied.

Veel belangstelling

De afgelopen maanden organiseerden brancheorganisaties evofenedex en TLN met ElaadNL, NKL, de NAL regio’s en Connekt vijf regiobijeenkomsten voor ondernemers over laden voor logistiek. Deze sessies werden druk bezocht en maakten duidelijk dat er nog veel vragen leven bij ondernemers. De organisaties bekijken nu welke vervolgstappen nodig zijn.

Zie ook:

Zes kansrijke maatregelen voor logistiek laden

Ontdek 6 kansrijke maatregelen voor de logistiek bij beperkte netcapaciteit. Dit blijkt uit een onderzoeksrapport van CE Delft, in opdracht van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL).

Bekijk het onderzoeksrapport