Voltooid project

Laadlantaarns

Kan je een laadpaal combineren met een lichtmast?

Met het toenemend aantal laadpalen in Nederland wordt de druk op de openbare ruimte steeds groter. Een oplossing voor dit probleem is om laadpalen te integreren in bestaand straatmeubilair. De laadlantaarn is hier een bekend voorbeeld van.

Een laadlantaarn is een laadpaal waarop een lichtmast is aangebracht. Op deze manier worden twee functionaliteiten in één object gecombineerd. ElaadNL heeft geïnventariseerd wat het huidige beleid rondom dergelijke gecombineerde objecten is binnen de netbeheerders en heeft daarbij in het bijzonder naar het beheer van laadlantaarns gekeken. Naast deze inventarisatie werkt ElaadNL samen met de Gemeente Den Haag en Stedin aan een praktijkproef met laadlantaarns.

Wat

De inventarisatie van ElaadNL komt voort uit een onderzoek van EVConsult over alternatieve manieren van laadpalen aansluiten. Eén van de conclusies uit dit onderzoek is dat een laadpaal niet op het verlichtingsnet aangesloten kan worden, maar dat gecombineerde objecten zoals laadlantaarns wel degelijk voordelen bieden in de openbare ruimte. De meeste ontwerpen van laadlantaarns die momenteel op de markt zijn, zijn echter geschikt voor private situaties met private netten (‘achter de meter’), waar de netbeheerder geen rol speelt. Er ontstaat steeds meer behoefte aan publieke toepassingen van laadlantaarns. Daarom is er vanuit ElaadNL een inventarisatie gedaan binnen de netbeheerders en neemt ElaadNL deel aan de proef  die de Gemeente Den Haag uitvoert. Doel van het onderzoek in Den Haag is inzicht krijgen in wat er bij komt kijken wanneer een laadstation en een lichtmast zijn gecombineerd in de publieke ruimte en wat de ervaringen van de betrokken stakeholders zijn gedurende de proef.

Waarom

Het aantal laadpalen in de openbare ruimte neemt toe en zal in de toekomst alleen nog maar groter worden. Vanuit gemeenten is er behoefte aan een opgeruimd straatbeeld en openbare ruimte in de stad is schaars. Het combineren van objecten is een veelbelovende optie. Er moet echter meer onderzoek gedaan worden. Bijvoorbeeld naar de impact van deze ontwikkelingen op huidige wet- en regelgeving en beheers- en verrekenafspraken tussen de netbeheerder, de gemeente en de verschillende onderhoudspartijen. Dit is onderzocht middels een inventarisatie en uitgewerkt in een kennisdocument.

Hoe

Door het onderwerp binnen de netbeheerders te bespreken maar ook te leren van de praktijkervaringen in Den Haag wordt de potentie van de laadlantaarn in kaart gebracht. De inventarisatie is uitgevoerd door middel van gesprekken met netbeheerders en OVL-partijen. De proef in Den Haag omvat het plaatsen en gebruiken van zes laadlantaarns op een bedrijventerrein. Daarnaast staat de laadlantaarn ook op de agenda in het NKL-project ‘Anders laden’ waar ElaadNL in participeert.

Wanneer

De inventarisatie is inmiddels afgerond en heeft het ‘Kennisdocument Laadlantaarns’ opgeleverd. Op deze pagina leest u het nieuwsartikel met de resultaten. Het bijbehorende kennisdocument is onder aan deze pagina te downloaden. De proef in Den Haag is in december 2017 van start gegaan en halverwege 2018 afgerond.

Wie

De inventarisatie is gemaakt in samenwerking met Liander, Enexis, Stedin, Ziut en Citytec. De proef in Den Haag wordt uitgevoerd door Over Morgen in opdracht van de Gemeente Den Haag. Onderzoekspartners zijn ElaadNL en Stedin. De leveranciers zijn Lightwell en Ecopoles.

Downloads