Voltooid project

Inductieladen

Draadloos laden. Een veelbelovende techniek, maar is het al toepasbaar?

Draadloos laden van elektrische auto’s is een veelbelovende techniek, maar voor publieke toepassing moet de huidige techniek nog verder ontwikkeld worden. Dit is de voornaamste conclusie van het onderzoek naar inductieladen dat ENGIE in opdracht van de gemeente Rotterdam, ElaadNL en EVConsult uitvoerde.

Wat is inductieladen?

Het doel van het onderzoek was in kaart te brengen wat er komt kijken bij publiek draadloos laden. De focus van de proef lag met name op standaardisatie, veiligheid, gebruikservaringen en techniek.

Bij inductieladen hoeft een elektrische auto niet met een kabel aangesloten te worden op een laadpaal. Het opladen is vergelijkbaar met het opladen van een elektrische tandenborstel. Door middel van inductietechniek en speciale laadapparatuur onder een parkeerplaats en in de auto hoeven accu en stroomvoorziening geen fysiek contact te maken. Het laadsysteem is verzonken in de grond waardoor er minder objecten op straat staan.

Waarom

De gemeente Rotterdam werkt aan schone lucht in de stad en wil elektrisch vervoer op zoveel mogelijk manieren stimuleren. Onderdeel daarvan is het laden makkelijker maken. Dat kan door draadloos te laden. Daarnaast zoekt de stad een oplossing voor het toenemende aantal objecten in de openbare ruimte. Een draadloos laadstation is makkelijker in te passen dan een laadpaal. Draadloos laden is potentieel gebruiksvriendelijker dan laden met een kabel. Immers zijn er bij vertrek en aankomst geen extra handelingen meer nodig zoal het in- en uitpluggen van een stekker. Dit kan mogelijk de drempel om over te stappen op elektrisch rijden verlagen.

ElaadNL participeerde hoofdzakelijk om te onderzoeken hoe deze nieuwe laadtechniek in de bestaande protocolarchitectuur past, en of daarmee bijvoorbeeld Smart Charging mogelijk is. Daarnaast was het doel te onderzoeken of een inductief laadsysteem ongewenste effecten op het elektriciteitsnet veroorzaakt.

Hoe

Met het consortium is meer dan een jaar gewerkt aan het voorbereiden, installeren en testen van het draadloze laadsysteem. De proef omvatte onder meer het ombouwen van twee personenauto’s en de installatie van het laadsysteem op straat.

Resultaten

De belangrijkste conclusies voor ElaadNL zijn als volgt:

Standaardisatie is nog niet ver genoeg om volledige interoperabiliteit tussen auto’s en laadsystemen te garanderen. Interoperabiliteit maakt het mogelijk dat verschillende merken en typen auto’s in staat zijn te laden op diverse laadsystemen. Er ontbreekt met name standaardisatie  in de communicatie tussen auto en laadsysteem. De verwachting is dat draadloos laden zich in eerste instantie ontwikkelt in het privédomein, voordat er sprake is van publiek draadloos laden. Immers is standaardisatie in het privédomein minder noodzakelijk, aangezien dit veelal één auto en één laadsysteem betreft. Laadpalen in het publieke domein blijven voorlopig noodzakelijk.

Slim laden is bij draadloos laden een grotere uitdaging dan bij ‘gewoon’ laden. Het gebruikte laadsysteem in de proef is ontworpen om zo efficiënt mogelijk te laden op één specifiek vermogen. Hierdoor is slim laden (oftewel het laadmoment en vermogen afstemmen op het aanbod van duurzame energie) lastig te implementeren. Toekomstige systemen moeten dit wel kunnen ondersteunen. ElaadNL volgt deze ontwikkelingen op de voet.

Betrouwbaarheid is voor gebruikers belangrijker dan comfort. Pas wanneer draadloos laden net zo betrouwbaar is als laden met een kabel zullen gebruikers het ook daadwerkelijk als comfortabeler ervaren. Er wordt bij draadloos laden onzekerheid ervaren in het op de juiste manier parkeren van de auto op de laadplaat en in de bevestiging dat de auto daadwerkelijk aan het laden is. Als een gebruiker onzeker is, sluit hij liever een kabel aan. De verwachting is dat parkeerhulp en applicaties hier snel verandering in kunnen brengen.

Downloads

cyclus inductieladen
infographic inductieladen

Wanneer liep het project rondom inductieladen?

De proef is in september 2017 afgesloten en de onderzoeksresultaten zijn openbaar gemaakt in het Report Wireless Charging Rotterdam (hieronder te downloaden). Momenteel is er geen concreet vervolg op de pilot in Rotterdam gepland. ElaadNL staat open voor vervolgonderzoek. In een mogelijk vervolgonderzoek is het belangrijk dat er gekeken wordt naar de aansturing en het beheer van het draadloos laadsysteem vanuit een centrale backoffice om slim laden mogelijk te maken. Daarnaast naar de effecten van een draadloze energieoverdracht op Power Quality en andere netinvloeden. Tot slot naar het integreren van de benodigde componenten voor een draadloos laadsysteem in bestaand straatmeubilair of in een ondergrondse toepassing om een volledig ‘onzichtbaar’ laadsysteem mogelijk te maken.

Partners in het project

Partners in dit project zijn ElaadNL, Gemeente Rotterdam, EVConsult, ENGIE, HEVO Power, ANWB en EV-Box.