Lopend project

Charging Energy Hubs

Vraag en aanbod lokaal afstemmen

De toekomst van logistiek is elektrisch. Deze overgang stelt hoge eisen aan zowel de vlootbeheerder als het elektriciteitsnet. Om de impact van deze transitie op beide te minimaliseren, ontwikkelen wij samen met 28 partners het concept ‘Charging Energy Hubs’.

In ‘Charging Energy Hubs’ wordt het aanbod en de vraag naar elektriciteit zowel qua locatie als tijd op elkaar afgestemd. Hierbij speelt de elektrificatie van transport een essentiële rol. Door de vraag naar elektriciteit vanuit de logistiek af te stemmen op de elektriciteit die wordt opgewekt door zonnepanelen, of andere vormen van elektriciteitsvraag, kan het elektriciteitsnet worden ontlast.

Elektrificatie van de logistiek versnellen

Het kabinet heeft subsidie toegekend aan het project ‘Charging Energy Hubs’ vanuit het Nationaal Groeifonds. Dit project heeft als doel de elektrificatie van de logistiek te versnellen door middel van onderzoek, innovatie en samenwerking. Gezien de verwachting dat zero-emissiezones de stedelijke logistiek tegen 2025 zullen transformeren, zal de vraag naar elektrisch vervoer sterk toenemen.

De uitdaging ligt echter in de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar krachtige laadinfrastructuur. Binnen de ‘Charging Energy Hubs’ worden deze uitdagingen gecombineerd aangepakt, waarbij een solide business case wordt verzorgd voor laadinfrastructuur.

Tim van 't Wel

Projectmanager

Wil je meer weten over dit project? Neem gerust contact met mij op.

Ontsluiten van flexibiliteit

Een van de belangrijkste aspecten van het project is flexibiliteit. Door het slim laden van elektrische logistiek te combineren met batterijopslag, energie uit zonnepanelen en vraagsturing, kunnen we de impact op het elektriciteitsnet beperken. Het is belangrijk dat deze diverse technieken via open en gestandaardiseerde protocollen met elkaar communiceren.

ElaadNL zet zich binnen ‘Charging Energy Hubs’ in voor een verdere ontwikkeling en het testen van deze communicatieprotocollen. Hiermee combineert ElaadNL de inzichten uit de sector elektrische mobiliteit en de eerdere ervaringen met energiehubs.

Energieplanologie

Charging Energy Hubs spelen een cruciale rol in het energiesysteem van de toekomst. Ze koppelen lokaal vraag en aanbod, waardoor ze optimaal gebruik maken van de bestaande infrastructuur. Ze stemmen lokale productie en vraag naar energie af en onderzoeken hoe ze kunnen bijdragen aan het landelijk balanceren van de energievraag. Zo zorgen ze niet alleen voor het optimaal gebruik van lokale infrastructuur, maar controleren ze ook de vraag en aanbod naar energie op landelijk niveau.

Partners Charging Energy Hubs

De 29 organisaties die deelnemen aan dit project zijn:

AME, DAF, DAMEN, DC Systems, DENS, Dynniq, FIER, Fontys, HAN, Heliox, Fluidwell, KEMA, Maxem, NKL, Recoy, Renewable Energy Factory (REF ), Rocsys, Scholt Energy, Shell, Stichting ElaadNL, Sycada, TNO, TSN Groen, Technische Universiteit Eindhoven, Van Berkel Logistics, Van Kessel, XYZ Dynamics, Zero Emissions Services (ZES). De projectcoördinatie wordt ondersteund door Brainport Development en RAI Automotive Industry NL.

(foto: Heliox)

Nieuws: Kabinet kent Charging Energy Hubs subsidie toe

Resultaat

In het tijdsbestek van vier jaar (2024 tot 2028) zal het consortium een aantal concepten van Charging Energy Hubs uitwerken en deze op drie verschillende locaties demonstreren. Hierbij ligt de focus op de integratie van elektrische logistiek binnen het (lokale) elektriciteitsnet. Aan het einde van het project is daarmee duidelijk wat de impact van elektrische logistiek zal zijn op het elektriciteitsnet en hoe deze onderdeel kan zijn van oplossingen ten tijden van krapte. Daarbij ligt de focus niet alleen op elektrische mobiliteit, maar juist op de inpassing hiervan binnen het gehele energiesysteem.

ElaadNL als kennispartner

Ook voor ElaadNL, het kennis- en innovatiecentrum op het gebied van slim en duurzaam laden van elektrische voertuigen, biedt het project ‘Charging Energy Hubs’ mooie kansen. ElaadNL is als kennispartner betrokken bij verschillende onderdelen van het project, waaronder het ontwikkelen en specificeren van systeemarchitectuur, standaarden, protocollen, rolverdeling en werkwijzen voor de onderlinge communicatie en aansturing van systemen en assets. Daarnaast zal ElaadNL zich bezighouden met het optimaliseren van energiestromen, ontwikkeling van fysieke innovaties voor het laden van zware voertuigen en vaartuigen, metingen en monitoring van pilots, en strategieën voor opschaling en valorisatie.

Met de financiering van het project en de betrokkenheid van belangrijke spelers en kennisinstellingen hoopt men de elektrificatie van de logistieke sector te versnellen en bij te dragen aan een duurzamere toekomst voor Nederland.