5 juli 2023

Kabinet kent Charging Energy Hubs subsidie toe

Op vrijdag 30 juni heeft het kabinet het project ‘Charging Energy Hubs’ een subsidie toegewezen vanuit het Nationaal Groeifonds. Het initiatief, geleid door Heliox, een vooraanstaande leverancier van snellaadoplossingen, is een samenwerkingsverband van 29 bedrijven en kennisinstellingen, waaronder ElaadNL, om het project te ontwikkelen. Het doel is om de elektrificatie van de logistieke sector te versnellen door middel van samenwerking, onderzoek en innovatie.

Met de verwachting dat zero-emissiezones de stedelijke logistiek tegen 2025 zullen veranderen, zal de vraag naar elektrisch vervoer naar verwachting exponentieel toenemen. De uitdaging ligt echter in de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet om te voldoen aan de groeiende vraag naar krachtige laadinfrastructuur. Om deze uitdaging aan te gaan, voorziet dit project in een efficiënt gebruik van slimme energiesystemen om de netefficiëntie te maximaliseren door middel van slimme energieoplossingen.

Deze gedecentraliseerde energiesystemen fungeren als een cruciale schakel tussen gebruikers en aanbieders van elektriciteit. Door laadinfrastructuur, hernieuwbare en andere energiebronnen, energieopslag en lokale consumenten naadloos te integreren, bieden deze laadenergiehubs flexibiliteit tijdens piekvraag of problemen met netbalancering. Deze oplossing verlicht de congestie van het net en zorgt tegelijkertijd voor een solide businesscase voor investeringen in laadinfrastructuur.

Michael Colijn

CEO Heliox

We zijn blij met de steun van het Nationaal Groeifonds om de overgang naar duurzame mobiliteit te versnellen, waardoor Nederland wordt versterkt als een belangrijke internationale speler in de logistieke en eMobility-sector. Samenwerking tussen belanghebbenden in de waardeketen is cruciaal, en als Heliox willen we graag het voortouw nemen in dit baanbrekende project.

ElaadNL als kennispartner

Ook voor ElaadNL, het kennis- en innovatiecentrum op het gebied van slim en duurzaam laden van elektrische voertuigen, biedt het project ‘Charging Energy Hubs’ mooie kansen. ElaadNL is als kennispartner betrokken bij verschillende onderdelen van het project, waaronder het ontwikkelen en specificeren van systeemarchitectuur, standaarden, protocollen, rolverdeling en werkwijzen voor de onderlinge communicatie en aansturing van systemen en assets. Daarnaast zal ElaadNL zich bezighouden met het optimaliseren van energiestromen, ontwikkeling van fysieke innovaties voor het laden van zware voertuigen en vaartuigen, metingen en monitoring van pilots, en strategieën voor opschaling en valorisatie.

Met de financiering van het project en de betrokkenheid van belangrijke spelers en kennisinstellingen hoopt men de elektrificatie van de logistieke sector te versnellen en bij te dragen aan een duurzamere toekomst voor Nederland.

Deelnemers Charging Energy Hubs

De 29 organisaties die deelnemen aan dit project zijn: AME, DAF, DAMEN, DC Systems, DENS, Dynniq, FIER, Firan, Fontys, HAN, Heliox, Fluidwell, KEMA, Maxem, NKL, Prodrive Technologies, Recoy, Renewable Energy Factory (REF ), Rocsys, Scholt Energy, Shell, Stichting ElaadNL, Sycada, TNO, TSN Groen, Technische Universiteit Eindhoven, Van Berkel Logistics, Van Kessel, XYZ Dynamics, Zero Emissions Services (ZES). De projectcoördinatie wordt ondersteund door Brainport Development en RAI Automotive Industry NL.

(foto: Heliox)

Meer informatie op de website van Heliox

Rutger de Croon

Manager Marktontwikkeling ElaadNL

Vanuit ElaadNL is Rutger de Croon betrokken bij Charging Energy Hubs: “Als kennis- en innovatiecentrum kunnen wij ons binnen dit project optimaal toeleggen op het analyseren van laaddata, het testen van nieuwe innovatieve laadtechnieken en het delen van kennis. Door Charging Energy Hubs bouwen we snel kennis en praktijkervaring op met een grote groep significante organisaties die dit direct toe kan passen. Zo werken we samen aan een stabiele versnelling van de energietransitie.”