15 mei 2019

Onderzoek naar laadlichtmasten in de openbare ruimte

Laadpunten in lichtmasten, een ideale combinatie?

De gemeente Den Haag, Stedin en ElaadNL presenteren gezamenlijk een evaluatierapport over de ervaring die zij hebben opgedaan tijdens de plaatsing van laadlichtmasten in Den Haag. De leveranciers van de laadlichtmasten, Lightwell en Ecopoles, plaatsten in totaal vier laadlichtmasten op het Haagse bedrijventerrein Zichtenburg om de impact op verschillende niveaus te onderzoeken. Specifiek is hierbij gekeken naar de technische, financiële en praktische haalbaarheid. Belangrijkste conclusie is dat een gecombineerde functie in één object op dit moment nog veel om handen heeft.

Het doel van de proef met laadlichtmasten in Den Haag was bedoeld om ervaring op te doen met het plaatsen en in gebruik nemen van deze nieuwe vorm van laadpalen en openbare verlichting. Omdat de betrokken partijen nog geen ervaring hadden met laadlichtmasten, zorgde dit in de praktijk voor enkele praktische uitdagingen. Alle resultaten en bevindingen zijn samengevat in het rapport ‘Technische evaluatie plaatsing laadlichtmasten gemeente Den Haag’.

Lastige opgave

Voorlopig lijkt de combinatie van functies in de meeste gevallen nog een lastige opgave. Bram van Eijsden houdt zich bezig met Innovatie en Ontwikkeling bij ElaadNL en licht dit toe: “De uitdaging bij deze innovatie ontstaat doordat de losse objecten functies en vereisten hebben die relatief ver uit elkaar liggen. Denk bijvoorbeeld aan de installatie: lichtmasten worden vaak in groot volume geplaatst, terwijl laadpalen meestal per stuk worden geïnstalleerd. Ook heeft een laadpunt een zwaardere netaansluiting nodig dan de lichtmast.”

Verder onderzoek

In het rapport benoemt Floris van Elzakker, projectleider elektrisch vervoer gemeente Den Haag, enkele ideeën voor vervolgonderzoek. Een van zijn voorstellen is om de mogelijkheid van een laadpunt op een lichtmast in plaats van in een lichtmast te onderzoeken. Hierdoor blijft de lichtmast het hoofdobject en is het laadpunt enkel gastgebruiker. Een ander alternatief is om te onderzoeken of het plaatsen van laadlichtmasten in groot volume interessant is, bijvoorbeeld bij nieuwbouwprojecten. Dit zorgt voor een relatief lagere investering doordat de installatiekosten verdeeld worden over meerdere laadlichtpunten.

Bekijk alle onderzoeksresultaten in het rapport ‘Technische evaluatie plaatsing laadlichtmasten gemeente Den Haag’. Dit rapport is tot stand gekomen met medewerking van Stedin, gemeente Den Haag, Lightwell en Ecopoles.