29 april 2024

Start unieke samenwerking Charging Energy Hubs

Samen werken aan lokale en slimme energiesystemen voor zero-emissie logistiek

Met de klimaatdoelstellingen en de komst van steeds meer zero-emissiezones wordt het voor de logistieke sector steeds urgenter om over te stappen naar elektrische voertuigen. Dit leidt tot toenemende belasting van ons elektriciteitsnetwerk. Om de groeiende vraag naar krachtige oplaadinfrastructuur en het aanbod van elektriciteit beter op elkaar af te stemmen, gaan 27 bedrijven en kennisinstellingen nu samen werken aan Charging Energy Hubs.

Charging Energy Hubs zijn lokale, slimme energiesystemen waarmee het elektriciteitsnet veel efficiënter en flexibeler benut kan worden. Ze vormen de verbindende factor tussen afnemers en leveranciers van elektriciteit. Hier komen elektrische mobiliteit en laadinfrastructuur samen en maken we gebruik van open standaarden en gelijkstroomnetwerken.

Drie use-case locaties

De komende vier jaar wordt op drie (publiek-private) use-case locaties kennis en praktijkervaring opgedaan met deze Charging Energy Hubs. Gekeken wordt hoe technologische innovaties en al aanwezige processen en systemen zoals hernieuwbare energiebronnen, batterijopslag en laadstations slim aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Zo kun je bijvoorbeeld de opgewekte energie van zoninstallaties op industriële daken opslaan in een energieopslagsysteem en deze alleen gebruiken tijdens piekvraag of problemen met netbalancering. Dit voorkomt netcongestie en zorgt tegelijkertijd voor een solide businesscase voor investeringen in E-trucks en laadinfrastructuur. Afhankelijk van de ervaringen met de drie use-case locaties, worden de Charging Energy Hubs verder (inter)nationaal uitgerold en opgeschaald.

Unieke samenwerking

Op donderdag 18 april vond de kick-off plaats van deze Charging Energy Hubs: een samenwerking tussen 27 bedrijven en kennisinstellingen uit de gehele waardeketen in de energie- en automotive sector. Het doel is om de elektrificatie van de logistieke sector te versnellen door middel van samenwerking, onderzoek en innovatie en bij te dragen aan een duurzamere toekomst voor Nederland. Heliox, een vooraanstaande leverancier van snellaadoplossingen, neemt het voortouw in deze samenwerking.

Michael Colijn

CEO, Heliox

,,Nederland is een belangrijke internationale speler in de logistieke en eMobility-sector. Samenwerking tussen alle relevante spelers in de waardeketen is cruciaal, en als Heliox nemen we graag het voortouw in dit baanbrekende project.”

Anna Paar

Projectleider Brainport Development

,,We zijn trots dat we samen met onze partner RAI Automotive Industry NL de juiste spelers in de waardeketen hebben kunnen samenbrengen in dit project. Door Charging Energy Hubs bouwen we snel kennis en praktijkervaring op en werken we samen aan een stabiele versnelling van de energietransitie.”

Ondersteuning ElaadNL

ElaadNL is als kennispartner betrokken bij verschillende onderdelen van het project, waaronder het ontwikkelen en specificeren van systeemarchitectuur, standaarden, protocollen, rolverdeling en werkwijzen voor de onderlinge communicatie en aansturing van systemen en onderdelen. Daarnaast zal ElaadNL zich bezighouden met het optimaliseren van energiestromen, ontwikkeling van fysieke innovaties voor het laden van zware voertuigen en vaartuigen, metingen en monitoring van pilots, en strategieën voor opschaling en valorisatie. Uiteindelijk wil ElaadNL een goed beeld krijgen van de energievraag op het net en de manieren waarop we de capaciteit op het net beter kunnen benutten. Dit versoepelt de energietransitie.

Meer weten?

Het project Charging Energy Hubs is een samenwerking tussen 27 bedrijven en kennisinstellingen uit de hele keten en is mogelijk gemaakt door financiering uit het Nationaal Groeifonds. Het project bestaat uit drie use-case locaties en tien werkpakketten. De deelnemende partijen zijn: ACE Mobility, AME, DAF, DAMEN, DC Systems, DENS, Dynniq, FIER, Fontys, HAN, Heliox, Fluidwell, KEMA, Maxem, NKL, Recoy, Renewable Energy Factory (REF), Rocsys, Scholt Energy, Shell, Stichting ElaadNL, Sycada, TNO, TSN Groen, Technische Universiteit Eindhoven, Van Berkel Logistics, Van Kessel, Zero Emissions Services (ZES). De projectcoördinatie wordt ondersteund door Brainport Development en RAI Automotive Industry NL.