Voltooid project

Slim laden in de praktijk

Door slim te laden kan duurzame energie optimaal blijven groeien

Door slim te laden kan duurzame energie optimaal blijven groeien en worden gebruikt voor het rijden op elektriciteit. Hier komen de energietransitie en de transitie naar duurzame mobiliteit samen. Lokaal opgewekte energie kan ook lokaal gebruikt worden voor elektrische auto’s.

Wat

De doelstelling van dit project is de synergie tussen duurzame energieopwekking en elektrisch rijden in de praktijk aan te tonen, via een optimale combinatie van duurzame opwekking, laadsturing, technologieontwikkeling, autodelen en gedragsbeïnvloeding.

Daarnaast monitoren ElaadNL en Enexis hoe het netbelastingprofiel van de betreffende aansluitingen wijzigt (duurzame opwek én meer energieconsumptie ‘achter de meter’). De vraag is met name of de pieken op het elektriciteitsnet ook ’s winters afgevlakt zullen worden.

Hoe

Hét unieke aspect van dit innovatieve project is het praktijkgebruik van een laadpaal met lokale opslag van zonne-energie als energiebron voor een elektrisch deelauto systeem. De slimme laadpaal, met ondergrondse energieopslag, communiceert met het reserveringssysteem van de voertuigen, zodat de auto’s geladen worden wanneer nodig of wanneer er aanbod is van energie. De bedoeling is om de accu’s van de laadpaal direct te laden met de gelijkstroom van de zonnepanelen. Wanneer nodig zorgt een omvormer dat de gelijkspanning uit de accu’s wordt omgezet in wisselspanning zoals gebruikelijk op het net.

Binnen het project zullen elektrische deelauto’s worden gerealiseerd waardoor een hogere inzet- en bezettingsgraad ontstaat én door een aantrekkelijke kWh-prijs, zijn elektrische deelauto’s eerder rendabel en kunnen zij concurreren met conventionele auto’s én functioneren als enabler voor de opslag en business case van duurzame energie.

Per elektrische deelauto worden twintig zonnepanelen geplaatst. Deze dienen twee doelen: de opgewekte zonnestroom wordt tegen een aantrekkelijk grootverbruik tarief geleverd aan de deelauto’s én het hele koolstofarme concept ‘elektrische auto met groene stroom’ wordt concreet zichtbaar voor de omgeving.

De inbreng van ElaadNL betreft kennis en expertise van open slim laden protocollen en inzichten van netbeheerders qua congestiemanagement omgezet naar praktische tools voor slim laden.

Beoogde resultaten

  • Inzicht in het marktpotentieel voor corporate elektrische deelauto’s al dan niet in combinatie met zonnepanelen.
  • Grootschalige toepassing gerealiseerd van zonnestroom als rechtstreekse duurzame energiebron voor elektrische voertuigen: 14 elektrische deelauto’s, circa 280 zonnepanelen en 7 laadpalen met lokale opslagmogelijkheid.
  • Gestuurd laden op basis van productie van zonnestroom, reserveringssysteem van de deelauto’s en State of Charge (SOC) van de auto’s. Inzicht in de impact van elektrisch rijden door ‘prosumers’ op het elektriciteitsnet.
  • Inzicht of kosten voor elektrische deelauto vergelijkbaar worden met reguliere deelauto door verdere opschaling.
  • “Proof of concept”: gestuurd laden auto en gestuurd ontladen ondergrondse accu. Kennis over gestuurd laden en ontladen, inclusief impact op de eigen aansluiting, op de grid en inzicht in de business case.

Wanneer

De startdatum van dit project is 1 januari 2017 en de einddatum 31 december 2021.

Wie

Partners in dit project zijn Stichting Limburg Elektrisch, Ecotap, Enexis, ElaadNL, SunProjects en Stichting Brabant Elektrisch.