Voltooid project

Spelregels Smart Charging

Wat zijn de spelregels van Smart Charging of wie bepaalt de regels. De vraag wie het aanbod van energie en dus de laadsnelheid mag bepalen voor laadpunten en elektrische auto’s, is een essentieel onderwerp voor ElaadNL. In verschillende onderzoeken en technische tests komt ook dit aspect aan bod.

In de Smart Charging Guide behoren de spelregels tot de derde laag van het vierlagenmodel van Smart Charging.

Download de Smart Charging Guide

Spelregels Smart Charging: Wie geeft stuursignalen?

De derde laag gaat over hoe we het allemaal organiseren. Wie geeft er stuursignalen met welke profielen en strategieën? En hoe komen die samen? Welke spelregels kunnen we daarvoor maken? Er zijn meerdere partijen die belang hebben bij Smart Charging: de automobilist, de autofabrikant, de laadpaalexploitant, de gemeente, de netbeheerder, de energieleverancier, een eventuele ‘aggregator’, enzovoort. Deze belangen kunnen soms gelijk op lopen maar kunnen ook tegenstrijdig zijn. We moeten dus op de een of andere wijze het systeem zo inrichten dat het daarmee om kan gaan. Daarnaast is een belangrijk aspect dat het regelsysteem van de partij die laadsturing daadwerkelijk controleert, intelligente combinaties maakt van de input van de verschillende partijen die belang hebben bij Smart Charging. Voor optimalisatie richting alle stakeholders is intelligente, geautomatiseerde besluitvorming in te zetten.

‘Sociale module’

Bij ElaadNL wordt geëxperimenteerd met de ‘sociale module’ voor laadpalen; de mogelijkheid om in tijden van piekdrukte laadpalen in een wijk een signaal te geven om minder snel of helemaal geen laadtransacties door te voeren.

Lees meer over de Sociale Laadmodule.