Voltooid project
Slimme laadpleinen – Zeist

Slimme laadpleinen – Zeist

Zeist wil in 2030 een klimaat neutrale gemeente zijn, zodat een bijdrage kan worden geleverd aan het beperken van de opwarming van de aarde en de negatieve gevolgen die dat heeft. Daarnaast heeft Zeist de ambitie om een gemeente te zijn die zich richt op gebruik in plaats van op bezit en waar op buurtniveau wordt gewerkt aan een circulaire economie: spullen delen, inclusief het delen van elektrische auto’s. Door minder particulier autobezit ontstaat er meer ruimte voor groen in Zeist.

Sinds augustus 2018 rijdt de eerste e-deelauto in Zeist. Enthousiaste reacties hebben er toe geleid dat er op meerdere locaties in en rondom Zeist elektrische deelauto’s worden geïntroduceerd. Er is sprake van een pilot met op dit moment 8 e-deelauto’s.

Om snel en flexibel het aantal laadpunten in de gemeente Zeist te kunnen uitbreiden wil de gemeente op korte termijn een laadplein realiseren. Naast te anticiperen op de trend dat het aantal elektrische auto’s met 16% per jaar stijgt kan de gemeente eveneens op deze manier specifieke bewonersgroepen die deelnemen aan het deelauto project faciliteren. Op deze manier kan zowel het elektrisch rijden worden gestimuleerd als het faciliteren van een hoge laadzekerheid.

Laadconcept van slimme laadpleinen Zeist

Het formaat van dit laadplein geeft redenen om aanvullende metingen te doen, en waar mogelijk laadsturing toe te passen op basis van deze metingen. Het voorstel voor een schaalbaar laadconcept is hier dan ook een ‘Grid-Proof Laadplein’; een laadplein waar actief de neteigenschappen worden gemonitord en waar nodig worden bijgestuurd via laadsturing. Het voorstel is om op het laadplein in Zeist metingen te doen om data binnen te halen rondom de Power Quality. Deze data wordt vervolgens geanalyseerd met als doel het inzicht verkrijgen in de noodzaak rondom laadsturing en teruglevering op basis van PQ eigenschappen. Mocht deze noodzaak groot zijn, wordt verkend samen met de gemeente, MRA-e en de CPO wat de laadsturings- en teruglevermogelijkheden zijn en hoe deze geïmplementeerd kunnen worden.

Resultaat: Schaalbaar concept

Het Resultaat in de vorm van een schaalbaar laadconcept is in het geval van Zeist:

  1. Inzicht in de mate van netvervuiling door een laadplein, dankzij uitgebreide metingen in een grootschalig publiek laadplein.
  2. Een onderzoeksresultaat naar de noodzaak van laadsturing op basis van Power Quality binnen een laadplein, en een implementatie-voorstel voor hoe dit ingericht kan worden. Hiermee kunnen laadpleinen worden gerealiseerd met geen of juist een positieve impact op het net op het gebied van PQ.