Voltooid project
Slimme laadpleinen – Utrecht

Slimme laadpleinen – Utrecht

Gemeente Utrecht heeft in het najaar 2018 een nieuwe uitrolstrategie opgesteld voor laadinfrastructuur. Uitgangpunt hierin is de e-rijder te faciliteren in de laadbehoefte binnen een gebalanceerd stedelijk laadnetwerk. Principes hiervoor zijn data-gestuurde uitrol, waar mogelijk geclusterde plaatsing en de laadbehoefte mede invullen buiten de openbare ruimte en met snelladen.

Deze strategie wordt momenteel vertaald naar een nieuwe concessie voor openbaar laden waarin exploitanten via een prestatie-inkoop worden uitgedaagd de publieke laadbehoefte met slimme laadoplossingen in te vullen. Daarnaast worden wijklocatieplannen opgesteld waarin voor de komende jaren parkeerplaatsen voor laden worden vastgelegd. Hierin worden vooral geclusterde locaties aangewezen. Daarom wil gemeente Utrecht ervaring opdoen met de uitrol van publieke laadpleinen die grotendeels invullingen gaan geven aan de data-gestuurde uitrol.

Daarnaast legt Utrecht in de wijklocatieplannen op de geclusterde locaties ook plekken vast voor deel-auto’s en integratie in een V2X/Smart Charging ecosysteem.

Laadconcept van de slimme laadpleinen Utrecht

Utrecht is al jaren toonaangevend in de ontwikkeling van bi-directionele laadconcepten.

De rol van ElaadNL zal zich in dit project focussen op de protocol-ontwikkeling. Als eerste zal de laadsturingsketen in kaart worden gebracht, met welke protocollen en, voor dit project, welke systemen van de partners hier aan gekoppeld zijn. Vervolgens moet worden gekeken waar de hiaten zitten om deze protocollen V2X-ready te maken. Het uiteindelijke doel is ook de protocollen zelf te ontwikkelen tot V2X-ready. Hiervoor wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande protocol-ontwikkel architecturen en werkgroepen, zoals de Open Charge Alliance en NKL.

Daarnaast draagt de conceptontwikkeling van de gemeente zelf ook sterk bij aan de doorontwikkeling van slimme laadpleinen in het algemeen. Het is de verwachting dat veel laadpleinen in de toekomst worden ingezet als standplaats voor deelauto’s, en deelauto’s zijn al bewezen geschikt voor het leveren van slimme bi-directionele laaddiensten. Binnen het project wordt een koppeling ontwikkeld tussen het reserveringssysteem en het beheerssysteem van de laadpunten. Dit betekent dat laadsturing en teruglevering maximaal kan worden benut.

Resultaat

Het Resultaat in de vorm van een schaalbaar laadconcept is in het geval van Utrecht:

Een V2X-ready Open Protocolketen waarmee bi-directionele laadsturing vanuit de CPO op basis van stuursignalen van derden kan worden uitgevoerd. Hiermee kan vanuit een systeem van een derde partij (bijvoorbeeld de netbeheerder) een laadsturingssignaal, via het backoffice van de CPO en een laadpunt naar het voertuig worden gecommuniceerd. Deze protocollen vormen de V2X-standaard, die landelijk maar waarschijnlijk ook Europees of mondiaal kan worden gehanteerd. Deliverables bestaan onder andere uit:

  • OCPP 2.X V2X-ready
  • ISO15118-20 bijdrage via de werkgroep
  • OCPI V2X ready voorstel + teststraat
  • OSCP V2X ready voorstel
  • Een V2X-ready testlab