Voltooid project
Slimme laadpleinen – Amsterdam (Johan Cruyff ArenA)

Slimme laadpleinen – Amsterdam (Johan Cruyff ArenA)

Gemeente Amsterdam kiest voor toepassing van V2X in de ArenA omdat dit toevoegt aan de bestaande energy hub: ArenA beschikt over een slim opslagsysteem genaamd Energy Storage System (ESS) dat gekoppeld is met lokaal opgewekte zonne-energie.

ESS zorgt voor verlaging van de piekbelasting tijdens evenementen (peak-shaving) en zorgt voor beschikbaarheid van duurzaam opgewekte energie op momenten dat het nodig is. ArenA levert met ESS daarnaast verschillende diensten op het elektriciteitsnet. Met de toevoeging van Vehicle-to-Grid (V2G) laders ontstaan kansen voor verdere optimalisatie.

Laadconcept slimme laadpleinen – Amsterdam

In de ArenA zullen nieuwe V2G laadpalen in een bestaand energiesysteem worden geïntegreerd. Het energie management systeem van de ArenA is al goed doordacht, en heeft zijn eigen use cases. De rol van ElaadNL zal zich met name richten op de technische integratie door de toepassing van Open Protocollen en het uitvoeren van onderzoek naar de combinatie van een stationaire batterij en V2B.

Vragen waar ElaadNL een antwoord op zoekt in dit project:

  • Wat is de impact van enkele (V2B) EV’s in een groot energiesysteem?
  • Hoe verhoudt V2B zich tot de stationaire batterijen, en op welk moment is V2B toereikend?
  • Wat is de rol van Open Protocollen in een deels gesloten energie-management systeem met V2B laadpunten?

Daarnaast is het interessant om inzicht te krijgen in de impact op de netaansluiting, en zullen de eigen onderzoeksresultaten van de Gemeente Amsterdam en de ArenA ook waardevolle output voor ElaadNL zijn, en zal er een link gelegd kunnen worden met de onderzoeksresultaten van Interflex (batterij) en Cityzen (V2X bij sportpark).

Beoogde resultaten

Het Resultaat in de vorm van een schaalbaar laadconcept is in het geval van de ArenA:

  1. Inzicht in de meerwaarde van een stationaire batterij naast V2B; hiermee kunnen andere laadpleinen maar ook gebouw-beheerders en gemeenten zien hoe V2B bij kan dragen aan lokale balancering van het net, mogelijk zonder dat daar een batterij voor nodig is.
  2. Implementatie van Open Protocollen in een semi-publieke omgeving, waardoor andere laadpleinen en gemeenten met semi-publieke laadlocaties inzicht krijgen welke kansen Open Protocollen op dergelijke locaties kunnen bieden en welke flexibiliteit in technologie dat oplevert.

Ontdek meer over dit project

Lees meer over dit project op de site van de Johan Cruijff Arena