12 maart 2019

Power Quality elektrisch vervoer onder de loep

Het project ‘Toekomstbestendige Energienetten door Power Quality verbetering Elektrisch Vervoer’ (TEPQEV) heeft bijna een miljoen euro subsidie gekregen van RVO voor een onderzoek naar de power quality-effecten bij het opladen van elektrische auto’s. TEPQEV is een samenwerking tussen ElaadNL, Enexis, Stedin, DNV-GL, Heliox (fabrikant van snelladers voor elektrische bussen) en Technische Universiteit Eindhoven.

Power Quality is een belangrijk onderdeel van het laadproces. Bij het laden van elektrische voertuigen wordt wisselspanning (AC) van het net omgezet in gelijkspanning (DC) voor in de batterij. Bij een normale laadpaal gebeurt deze omvorming in het voertuig en bij snelladers gebeurt dit in de laadpaal. Een slechte power quality leidt tot meer opwarming van netassets en daarmee meer netverlies en een vermindering van transportcapaciteit. Ook kunnen problemen ontstaan met andere elektronische apparaten en kunnen deze zelfs defect raken. Met name supraharmonische verstoringen kunnen deze problemen veroorzaken mede doordat er (nog) geen toelatingseisen of normen zijn op dit gebied.

ElaadNL heeft bij diverse metingen geconstateerd dat bij het laden van elektrische auto’s, met name als je veel elektrische voertuigen op één locatie oplaadt, of enkele voertuigen met een zeer hoog vermogen, ongewenste power quality effecten kunnen optreden. Bijvoorbeeld blindstroom (hierbij lopen de curves van spanning en stroom niet in de pas) en de minder bekende supraharmonische verstoringen (hoogfrequente verstoringen veroorzaakt door het schakelen van vermogenselektronica).

Nu we aan de vooravond staan van een snelle groei van elektrische mobiliteit is het nodig dit goed te onderzoeken en rekentools te ontwikkelen waarmee we deze effecten op het net kunnen kwantificeren. Het rekenmodel zal ontwikkeld worden op basis van veel PQ-metingen bij zowel AC- als DC-laden. In het laboratorium van DNV-GL kan met vermogens tot 1 MW getest worden. De TU Eindhoven zal aan dit project deelnemen met een promovendus.

Het project wordt uitgevoerd met Topsector Energie-subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

tepqev

Het bovenste deel van de grafiek beschrijft het verloop van de spanning; de curves van de stroom in het onderste deel zijn erg rafelig: dit duidt op supraharmonische vervorming.