30 januari 2017

Oude belastingregels remmen inzet elektrische auto voor opslag duurzame energie

Direct naar het rapport van PWC: Fiscale barrières voor Smart Charging

Verouderde belastingregels maken slim gebruik van elektrische auto’s voor het opslaan en terug leveren van duurzame stroom onnodig duur. Dat concludeert PWC in een onderzoek in opdracht van ElaadNL, kennis- en innovatiecentrum voor het slim opladen van elektrische auto’s. Wanneer lokaal opgewekte zonnestroom overdag wordt opgeslagen om later op de dag gebruikt te worden, moet twee keer energiebelasting betaald worden.

Het rapport ‘Fiscale barrières voor Smart Charging’ wordt vandaag aangeboden aan (kandidaat) Kamerleden van zes politieke partijen tijdens een verkiezingsdebat over de kansen voor elektrisch rijden in de komende kabinetsperiode. Meer over het debat elders op deze site: https://www.elaad.nl/nieuws/uitnodiging-voor-verkiezingsdebat-op-30/1/ .

Smart solar charging: de elektrische auto als opslag voor zonnestroom

In de Utrechtse wijk Lombok worden in het project Smart Solar Charging elektrische auto’s overdag opgeladen met stroom uit zonnepanelen in de wijk. Wanneer de bewoners ’s avonds thuis van werk en school komen, kunnen de auto’s de stroom naar de huizen terug leveren. Dit flexibel en lokaal gebruik van het energienet voorkomt dat netbeheerders maatschappelijk geld moeten investeren om pieken in het elektriciteitsnet op te vangen. Toch zitten de huidige belastingregels deze nieuwe techniek in de weg, omdat voor het tweerichtingsverkeer op de elektriciteitskabel twee keer energiebelasting betaald moet worden. PWC en ElaadNL stellen daarom voor om het duurzaam en slim opladen van auto’s te stimuleren en de belasting regels aan te passen.

Geen dubbele belasting op slim laden elektrische auto’s

Directeur Onoph Caron van ElaadNL hoopt dat Kamerleden aan wie het onderzoek wordt aangeboden, de conclusies ter harte nemen en in de komende kabinetsperiode zorgen voor een ander beleid: ,,Het is niet uit te leggen dat innovatieve projecten zoals in Lombok, waarin Nederland wereldwijd vooroploopt, ontmoedigd worden door de verouderde belastingregels. Door Smart Charging kunnen we straks allemaal rijden op zon en wind en voorkomen we miljardeninvesteringen in de verzwaring van stroomnetten. Dat moeten we belonen, niet straffen. Wij stellen daarom voor om de belasting op het op- en ontladen van elektrische auto’s niet langer dubbel te heffen.’’ 

Aanbevelingen onderzoek

Ook op andere punten zijn er onnodige belemmeringen voor het slim opladen van elektrische auto’s. Zo concluderen de onderzoekers. De salderingsregeling geeft in de huidige vorm geen enkele stimulans om duurzaam opgewekte stroom op te slaan in bijvoorbeeld een elektrische auto en daarna zelf te gebruiken doordat zonnestroom over een heel jaar gesaldeerd kan worden voor eigen gebruik.  Het voorkomen van pieken in stroomvraag en aanbod kan heel goed door de elektrische auto als buffer in te zetten maar wordt op geen enkele manier beloond, ook niet in de nettarieven die niet variabel zijn. Laden buiten de piekvraag (begin van de avond) kan nu niet beloond worden door de netbeheerder.

Er zitten verder perverse prikkels in het huidige systeem die grootschalig stroomverbruik bevoordelen met lage energiebelasting en kleinschalig gebruik met hoge energiebelasting.. Voor het lokaal optimaal benutten van lokale duurzame stroom is juist kleinschaligheid wenselijk. En het is niet mogelijk om vrij te kiezen welke stroom je op een laadpaal wil ‘tanken’ doordat er op een aansluiting op het net ook maar één energieleverancier mag zitten. Ook dat bemoeilijkt het laden met lokale duurzame stroom.