16 mei 2013

Opladen elektrische autos zorgt voor piekbelastingen

Stichting e-laad publiceert een aantal statistieken maandelijks. Het betreft onder andere het aantal publieke laadpunten geplaatst door e-laad, het aantal transacties en het verbruik op onze laadpunten. Deze maand hebben we daarnaast gekeken naar de gevolgen van het laden van een elektrische auto voor de belasting van het elektriciteitsnet.

Deze keer bekijken we wat het opladen van elektrische autos betekent voor de belasting van het elektriciteitsnet. Dat kun je op verschillende manieren doen. Je kunt kijken naar de gemiddelde belasting van het net als gevolg van een gemiddeld huishouden. En dat vergelijken met de belasting (ook gemiddeld) van het opladen van elektrische autos. Die laatste gegevens komen uit de data die stichting e-laad verzamelt. Daarbij hebben we gekeken naar juni 2012 en december 2012.


Grafiek 1: Het gemiddelde belastingprofiel in Nederland van juni 2012.

Grafiek 2: Het gemiddelde belastingprofiel in Nederland van december 2012.

In beide gevallen zie je de pieken die ontstaan door het samenvallen van het gebruik in een gemiddeld huishouden met die van het laden van elektrische autos. Hierdoor komt de piekbelasting en ook het totale verbruik, aanzienlijk hoger te liggen. Hiermee zal in de toekomst rekening gehouden moeten worden bij het netbeheer.

Opmerkelijk is het verschil tussen zomer en winter. In juni verbruikt een gemiddeld huishouden minder stroom. De piek ligt ook lager. De ladende auto heeft hier relatief veel impact. In december ligt het gemiddelde belastingprofiel van de ladende auto wat lager. Dit heeft waarschijnlijk met de feestdagen en vakanties te maken. Dan zien we minder gebruik van publieke laadpunten (minder woon-werkverkeer). In de winter lijkt het belastingprofiel van een gemiddeld huishouden en een gemiddelde van de ladende autos dicht bij elkaar te liggen. En is d gezamenlijke piekbelasting hoger dan in de zomer.

Een huishouden, een auto
Voor de beeldvorming laten we de (fictieve) situatie zien van een gemiddeld huishouden met een voorbeeld elektrische auto. Wanneer je naar 1 gemiddeld huishouden en 1 specifieke auto kijkt, dan wordt het effect van het laden van een auto op de belasting van het net, nog duidelijker zichtbaar. Dan gaan we ook verschillen in type auto””””s zien. Waar de Nissan Leaf langere tijd een minder hoge belasting heeft (grafiek 4), zorgt de ladende Mercedes (grafiek 3) voor een hogere belasting in korte tijd.

Figuur 1: Links een elektrische Mercedes E-cell, rechts een elektrische Nissan Leaf.

In beide gevallen is de impact op het belastingprofiel groot, dat maken de grafieken duidelijk zichtbaar.

Grafiek 3: Het belastingprofiel van een gemiddeld huishouden gecombineerd met het voorbeeld van één elektrische auto. De elektrische auto laadt 7,3 kW (de Mercedes E-cell). De belasting op het net is hoger maar van korte duur.

Grafiek 4: Het belastingprofiel van een gemiddeld huishouden gecombineerd met het voorbeeld van één elektrische auto. De elektrische auto laadt 3,7 kW (de Nissan Leaf). De belasting op het net is lager maar van langere duur.

De pieken liggen 4 tot 8 maal zo hoog. Publieke laadpunten als die van stichting e-laad hebben een aparte aansluiting en zitten niet onder de aansluiting van een huishouden. Maar de indicatieve plaatjes maken wel duidelijk dat een opmars van elektrisch rijden en het opladen grote gevolgen kan hebben voor de (piek)belasting van het bestaande en toekomstige elektriciteitsnet. Inzicht in de impact van slim laden is nodig, zodat de netbeheerder EV efficiënt en betrouwbaar kan faciliteren naast de normale elektriciteitsvraag.

Overige (maandelijkse) statistieken

Figuur 2: Aantal geplaatste oplaadpunten e-laad. Groene lijn is het totaal aantal publieke laadpunten van e-laad (””””strategische”””” en op verzoek van e-rijders, opgeteld). Blauw is het aantal publieke oplaadpunten van e-laad geplaatst op verzoek van e-rijders.

Figuur 3: Totaal aantal transacties op alle laadpalen van e-laad, april 2012 – april 2013.

Figuur 4: Aantal gebruikte laadpasjes op laadpalen van e-laad, april 2012 – april 2013.

Figuur 5: Totale stroomverbruik (in kilowatturen) op laadpalen van e-laad, april 2012 – april 2013.

Figuur 6: Aantal locaties waar geladen wordt met een laadpasje. De term ””””plaats”””” refereert hier aan een geografische kern als een dorp of een stad. Gemeenten bestaan uit meerdere kernen. Laden binnen een plaats op meerdere laadpalen wordt geregistreerd als een plaats.

Figuur 7: Tijdsduur van transacties op laadpalen van e-laad. Transactieduur is de tijd dat de auto op het laadpunt aangekoppeld is. De daadwerkelijk laadtijd kan dus korter zijn.