3 maart 2021

Nederland krijgt internationaal testcentrum voor het laden van elektrische voertuigen

Nederland krijgt een nieuw internationaal testcentrum waar bedrijven hun elektrische auto’s, bussen, trucks en bijbehorende laadpalen kunnen testen. Nederland zet daarmee een volgende stap als koploper op gebied van duurzaam vervoer. Goed voor het klimaat en de schone lucht, en ook voor onze portemonnee. Het internationale testlab komt in Arnhem en maakt onderdeel uit van het energiecluster Connectr. Het nieuwe testlab van ElaadNL is naar verwachting 1 september klaar voor gebruik.

Voertuigen van de toekomst opladen
Steeds meer voertuigen worden elektrisch: niet alleen personenauto’s, maar ook motoren, bestelbussen, grote bussen, vrachtwagens en in de toekomst ook zwaar bouwmaterieel, binnenvaartschepen en kleine vliegtuigen. Omdat deze elektrische voertuigen ook moeten kunnen laden is het van groot belang dat ze naast de gebruikelijke tests als vervoersmiddel (RDW) ook als stroomvragers getest worden. Dat is de reden voor ElaadNL, kennis- en innovatiecentrum van de gezamenlijke Nederlandse netbeheerders, om de stap te zetten naar een groot nieuw testlab in Arnhem.

Internationaal testcentrum goede stap
Het testcentrum wordt mede gefinancierd door de provincie Gelderland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Staatssecretaris Van Veldhoven: “Goed nieuws dat we dit internationale testcentrum straks hebben. Sneller laden maakt e-rijden aantrekkelijker. Dit centrum wordt een kraamkamer waar groene innovaties het levenslicht zien. Daar profiteert ons bedrijfsleven van, en uiteindelijk wij allemaal. Schone lucht, meer groene banen en minder CO2.

Gedeputeerde Van der Wal van de provincie Gelderland: “Een mooie stap voor Connectr Energy Innovation en Gelderland. Niet alleen kunnen andere bedrijven en onderwijsinstellingen deze testfaciliteit gebruiken, ook worden hier In samenwerking met het onderwijs mensen opgeleid voor nieuwe banen in de energietechniek. De komst van het internationale testlab van Elaad voegt een belangrijke schakel aan Connectr toe om energie innovaties sneller op de markt te brengen.”

Ruimte voor innovatieve Nederlandse bedrijven
Er zijn veel Nederlandse bedrijven actief op gebied van uitstootvrijvervoer. Nederland loopt aan kop op gebied van laadpalen, en innovatieve en slimme laadoplossingen. En dus wordt er nu werkt gemaakt van het testen van elektrische bussen en vrachtwagens en de bijpassende laadinfrastructuur. Directeur Onoph Caron van ElaadNL weet dat bedrijven graag gebruik zullen maken van het nieuwe testlab: “ We testen op onze huidige locatie met autofabrikanten al een aantal jaar het laden van elektrische personenauto’s. Maar voor trucks en bussen was er geen ruimte. In deze nieuwe, grote hal met bijbehorend laadplein kunnen wij straks veel meer en ook veel grotere en zwaardere voertuigen testen, zoals bussen en e-trucks en bijbehorende laadinfrastructuur. Vanwege de impact op het stroomnet is het voor netbeheerders cruciaal om deze nieuwe golf aan elektrificatie van voertuigen ook te kunnen testen.

In het testlab is straks meetapparatuur en speciale laadinfrastructuur voor handen waarbij met hoge vermogens in korte tijd veel stroom geladen kan worden.  Ook kunnen in het nieuwe testlab veel meer verschillende tests gedaan worden. Zo kan worden gekeken naar de ICT-communicatie in de hele keten, van auto, laadpaal, tot backoffice en de interactie met andere elementen zoals bijvoorbeeld zonnepanelen en home energy managementsystemen. De veiligheid van al die communicatie (cybersecurity) is ook een aandachtsgebied van het nieuwe lab.

Open
Het nieuwe, grote Elaad Testlab is een open ontmoetingsplek. Niet alleen fabrikanten van voertuigen, laadinfrastructuur en bedrijven die bijvoorbeeld energiediensten leveren, zijn er welkom, daarnaast wordt samengewerkt met onderwijsinstellingen zoals de HAN in het kader van de opleiding van nieuwe vakmensen. ElaadNL haakt daarom ook aan bij het Connectr initiatief.

Binnen Connectr bundelen diverse partijen hun krachten door kennis en kunde te delen, nieuwe ideeën te testen en deze in de praktijk te brengen. Het initiatief bestaat uit projecten, gedeelde faciliteiten en een fysieke plek – het op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem te vestigen Innovatielab. Belangrijk onderdeel hierin worden de hybride leerwerkomgevingen. Daar wordt door universiteiten, hogescholen en ROC’s samengewerkt aan de innovatievraagstukken van het bedrijfsleven, die aansluiten bij het Klimaatakkoord. 

Over ElaadNL en de Nationale Agenda Laadinfrastructuur
Kennis- en innovatiecentrum ElaadNL onderzoekt en test de mogelijkheden voor Smart Charging: elektrische voertuigen slim en duurzaam opladen. ElaadNL is een initiatief van de gezamenlijke Nederlandse Netbeheerders. 

ElaadNL is betrokken bij de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Alle laadinfrastructuur die nodig is voor succesvolle elektrificatie van mobiliteit staat daarbij centraal. In dat kader is het testen van het laden van de voertuigen van essentieel belang. 

Testlab-foto-2-3-2021

In 2018 en 2019 zijn tweedaagse Testivals georganiseerd waarbij bedrijven van over de hele wereld elektrische auto’s en laadpalen kwamen testen bij ElaadNL. De nieuwe locatie waar permanent zwaardere elektrische voertuigen en bijpassende laadinfrastructuur getest kunnen worden, moet nog ontwikkeld worden en gaat naar verwachting 1 september open.