7 september 2022

Nederland en Californië delen kennis over laadtechnieken

Het opladen van elektrische auto’s moet makkelijker, slimmer en veiliger. Met dat doel tekenen Vivianne Heijnen (staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat) en Amelia Yana Garcia Gonzalez (hoofd van het California Environmental Protection Agency) vandaag een overeenkomst. Nederlandse en Californische experts gaan samen aan de slag voor betere regelgeving en betere inzet van nieuwe techniek. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat uiterlijk in 2035 alle nieuwe auto’s elektrisch zijn, zowel in Europa als in Californië. Zij tekenen de overeenkomst in aanwezigheid van Koningin Máxima en plaatsvervangend gouverneur Kounalakis van California, tijdens een handelsmissie in San Francisco.

Nederland en Californië hebben beiden een groot innovatief testcentrum voor laadtechnieken, waar de laatste technieken op gebied van snelladen, slim laden en cybersecurity worden ontwikkeld en getest. Dit levert veel kennis op. Experts van het Nederlandse ElaadNL en de California Energy Commission gaan samen testen en vanuit hun praktijkervaring de overheid in Nederland, Amerika en Europa adviseren over nieuwe wet- en regelgeving op gebied van cybersecurity, gebruiksgemak en veiligheidseisen. De eerste bijeenkomst staan gepland voor komend voorjaar.

“Goede laadpunten en elektrische auto’s. Ze horen bij elkaar zoals een trein op de rails hoort.” verklaart Vivianne Heijnen: “Er is op het gebied van laden van elektrische auto’s nog een wereld te winnen. Nederland en Californië zijn goed in laadtechnologie. Samen kunnen we het verschil maken. Slimmer, makkelijker en veiliger laden is niet alleen goed voor het klimaat en fijn voor elektrische rijders. Omdat er in ons land bedrijven zijn met veel kennis op dit gebied, levert dat ook kansen op voor onze economie.”

Ondertekening
Vivianne Heijnen (staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat) en Amelia Yana Garcia Gonzalez (hoofd van het California Environmental Protection Agency) ondertekenen overeenkomst
Vivianne Heijnen ElaadNL Californië
"Nederland en Californië zijn goed in laadtechnologie. Samen kunnen we het verschil maken."

Zekerheid en gemak

Concreet willen Nederland en Californië dat aanbieders van laadpalen overal ter wereld open standaarden hanteren. Iedereen moet gemakkelijk bij elke laadpaal terecht kunnen met zijn eigen betaalpas, zonder eerst een apart abonnement af te sluiten. Dat geeft meer zekerheid en gemak voor elektrische rijders, bijvoorbeeld bij een buitenlandse vakantie. Het betekent ook dat bedrijven die laadpalen aanbieden makkelijker hun producten in het buitenland kunnen verkopen.

Een ander doel is dat slim laden veel sneller van de grond komt. Daarmee kunnen mensen met hun auto stroom teruggeven aan het elektriciteitsnet, bijvoorbeeld als er veel vraag naar stroom is. Dat geeft het stroomnet letterlijk meer power op piekmomenten. Het kan een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van de problemen op het stroomnet. En als laadpalen slimmer worden, moet je ook zorgen dat ze niet gehackt kunnen worden. Digitale veiligheid is een belangrijke randvoorwaarde.

Ambitieus

Nederland en Californië zijn beide ambitieus op het gebied van elektrisch rijden en laden. Nederland loopt voorop in Europa, Californië in Amerika. In Nederland staan relatief veel laadpalen en heeft ook veel bedrijven die laadpalen maken en exploiteren. In eigen land, maar ook over de grens, bijvoorbeeld in Amerika. Nederland verdient per jaar ongeveer vijf miljard euro aan allerlei producten en diensten op het gebied van elektrisch vervoer, zoals de bouw en verkoop van laadpalen.
In Amerika loopt Californië voorop bij de invoering van elektrisch rijden. Met onder andere Silicon Valley binnen de staatsgrenzen, zijn er veel bedrijven die onderdelen maken voor elektrische auto’s en laadpalen. Bij de bedrijvenmissie in California zijn zo’n 40 bedrijven op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit aanwezig.

Circulaire economie en klimaatadaptatie

Nederland en Californië werken al jaren samen op veel gebieden. Zij spreken in de overeenkomst ook af om de samenwerking op het gebied van circulaire economie, duurzaamheid en klimaatadaptatie uit te breiden. Daar komt later dit jaar een actieprogramma voor.